חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  אורטוריה - רפרטואר סולו ווקלי
  Oratorio - Vocal Solo Repertoire  
0842-3388-01
אמנויות
סמ'  א'1400-1600 שיעור ות פרופ זכאי מירה
סמ'  א'1400-1600003מבוכמן-מהטהשיעור ות
סמ'  ב'1400-1600 שיעור ות
סמ'  ב'1400-1600003מבוכמן-מהטהשיעור ות
גב' כהן רחל
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
הקורס הוא סדנה מעשית בתחום הביצוע, של רפרטואר מתקופת שיא הבארוק – מונטוורדי, פרגולזי, ויואלדי , באך, הנדל דגש נוסף לאורטוריה הלא-בארוקית – מנדלסון, ורדי, רוסיני, ברליוז, סן סאנס אלגר בריטן , פנדרצקי, ועוד...
Course description
The Oratorio class will combine a vocal workshop – performing the major repertoire of the Baroque Oratorio (Pergolesi, Vivaldi, Bach, Handel) as well as Romantic and contemporary Oratorio (Brahms, Britten, Penderecky). Issues of Ornamentations will be discussed and performed according to period articles and modern research. Pitch through the ages.
סילבוס מפורט

אמנויות
0842-3388-01 אורטוריה - רפרטואר סולו ווקלי
Oratorio - Vocal Solo Repertoire
שנה"ל תשע"ז | סמ'  ב' | פרופ זכאי מירה

סילבוס מפורט/דף מידע
הפקולטה לאמנויות ע"ש יולנדה כץ, ביה"ס למוזיקה ע"ש בוכמן-מהטה
 
 
 
שם הקורס : סדנת ביצוע - רפרטואר ווקאלי – אורטוריה
Vocal Workshop - Oratorio Repertoire
 
שנתי, תשע"ז
שיעור-תרגול, 4 ש"ס
 
שם המרצה: פרופ' מירה זכאי
טל: 5714934 – 03
דוא"ל : mzakai@post.tau.ac.il
 
שעת קבלה
לפי תיאום מראש
 
תאור הקורס
הקורס הוא סדנה מעשית בתחום הביצוע, של רפרטואר מתקופת שיא הבארוק – מונטוורדי, פרגולזי, ויואלדי , באך, הנדל דגש נוסף לאורטוריה הלא-בארוקית – מנדלסון, ורדי, רוסיני, ברליוז, סן סאנס אלגר בריטן , פנדרצקי, ועוד...
 
הנושאים המרכזיים
מבוא – אורטוריה – תולדות, מבנה, טקסטים נבחרים..
אורנמנטיקה בבארוק – חוקים ומסורות.
האורטוריה במאה ה-19 וה -20
 
.
 
מטלות הקורס וחובות התלמידים
השתתפות פעילה בשיעורים, היכרות עם סגנון הבארוק והתמודדות מעשית עם סוגיות ביצוע בסגנונות שונים ובתקופות שונות, אורנמנטיקה בבארוק, פונטיקה ועוד.
 
מטלת סוף הקורס
השתתפות בקונצרט הסיכום וכתיבת עבודה.
 
מבנה הציון השנתי
מבוסס על השתתפות פעילה (% 70), ועבודה על הרפרטואר האישי המבוצע (% 30 ).
תלמידים מתחומי בצוע שאינם יכולים לשיר או ללוות בפסנתר – יכתבו עבודה על נושא רלוונטי, בהתייעצות עם המרצה.
 
ביבליוגרפיה
Performance Practice – Music after 1600 – Howard Mayer. Norton
 
רשימה ביבליוגרפית מלאה תתפרסם בסוף נובמבר.
 
 
 
The Oratorio class will combine a vocal workshop – performing the major repertoire of the Baroque Oratorio (Pergolesi, Vivaldi, Bach, Handel) as well as Romantic and contemporary Oratorio (Brahms, Britten, Penderecky). Issues of Ornamentations will be discussed and performed according to period articles and modern research. Pitch through the ages.
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת