חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  היגוי ג'
  Diction C                                                                                            
0842-3387-01
אמנויות
סמ'  א'1700-1800032מוזיקה בוכמן-מהטהשיעור ות גב' נזרי סופי איבון רנה
סמ'  ב'1700-1800032מוזיקה בוכמן-מהטהשיעור ות
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הקורס מחולק לשניים: בסמסטר הראשון על הסטודנט ללמוד מספר חוקים בסיסים בצרפתית ולפתח שליטה בסימנים הפונטיים ועל הצלילים המתאימים כדי לפתח יכולת לתרגם כל קטע ספרותי או כל שיר לסימנים הנכונים, ולקרוא אותם בצורה נכונה, (חלק תיאורטי).
בסמסטר השני, אחרי העבודה הבסיסית, כל תלמיד יבחר 12 שירים בצרפתית ויעבוד באופן אישי. בסוף השנה כל סטודנט יקבל חוברת והקלטה של כל השירים שנלמדו במשך השנה, (חלק פרקטי).

Course description

The French diction lecture is divided in two parts. In the first semester, the symbols of French phonetic will be studied together with a few rules of grammar; the correct pronunciation of the sounds will also be studied. We will also work on a few songs chosen by the teacher. In the second semester, each student will select 12 songs to phonetically translate, read and sing.

סילבוס מפורט

אמנויות
0842-3387-01 היגוי ג'
Diction C
שנה"ל תשע"ט | סמ'  ב' | גב' נזרי סופי איבון רנה

666סילבוס מפורט/דף מידע

הפקולטה לאומנויות ע"ש יולנדה ודוד כץ , בית הספר למוזיקה ע"ש בוכמן-מהטה

 

שם הקורס

 

היגוי צרפתית

French diction

 

שנתי, תשע"ט

שיעור-תרגיל, 2 ש"ס

 

מרצה

סופי נזרי

טל: 09-7425883 / 054.4.80.3006

sophie@nizry.com

 

שעת קבלה

לפי תיאום מראש בטלפון

 

תיאור כללי של הקורס

הקורס מחולק לשניים: בסמסטר הראשון על הסטודנט ללמוד  מספר חוקים בסיסים בצרפתית ולפתח שליטה בסימנים הפונטיים ועל הצלילים המתאימים כדי לפתח יכולת לתרגם כל קטע ספרותי או כל שיר לסימנים הנכונים, ולקרוא אותם בצורה נכונה, (חלק תיאורטי).

בסמסטר השני, אחרי העבודה הבסיסית, כל תלמיד יבחר 12 שירים בצרפתית ויעבוד באופן אישי. בסוף השנה כל סטודנט יקבל חוברת והקלטה של כל השירים שנלמדו במשך השנה, (חלק פרקטי).

 

מטרות הקורס

פיתוח שליטה פונטיקה, ללמוד לקרוא, להגות ולשיר ללא שגיאות קטע ספרותי או שיר בצרפתית.

 

מטלות סיום

מבחן בסמסטר א': תיאוריה עם חומר פתוח.

מבחן בסמסטר ב': מבחן בעל פה על שירים אישיים.

 

שקלול ציון גמר בשנה ג

סמסטר א  מבחן בכתה -  30%

סמסטר ב  מבחן בעל פה -  50%

    

שיעורי בית והשתתפות פעילה בכתה ועבודה -  20%

 

שקלול ציון גמר בשנה ד

סמסטר א אין מבחן

סמסטר ב מבחן בעל פה -  60%

 

שיעורי בית והשתתפות פעילה בכתה -  20%

עבודה -  20%

 

 

סילבוס

הקורס מחולק לשניים:  בסמסטר הראשון על הסטודנט ללמוד  מספר חוקים בסיסים בצרפתית ולפתח שליטה בסימנים הפונטיים ועל הצלילים המתאימים כדי לפתח יכולת לתרגם כל קטע ספרותי או כל שיר לסימנים הנכונים, ולקרוא אותם בצורה נכונה, (חלק תיאורטי).

בסמסטר השני, אחרי העבודה הבסיסית, כל תלמיד יבחר 12 שירים בצרפתית ויעבוד באופן אישי. בסוף השנה כל סטודנט יקבל חוברת והקלטה של כל השירים שנלמדו במשך השנה, (חלק פרקטי).

 

 

 

 

Syllabus

 

The French diction lecture is divided in two parts. In the first semester, the symbols of French phonetic will be studied together with a few rules of grammar; the correct pronunciation of the sounds will also be studied. We will also work on a few songs chosen by the teacher. In the second semester, each student will select 12 songs to phonetically translate, read and sing.

 

 

 

ביבליוגרפיה

 

Title                            Author                        Publisher                    Year

 

Nouveau solfège       Paul Martens             Librairie théâtrale     1986             France

de la diction              

 

 

The interpretation    Pierre Bernac            The North Library    1978

of French Song         

 

 

Francais, mémento   Marcelin Fumeaux    Corome                      1990            Suisse

 

 

Maîtrise du                 M. – J. Besson             IRDP                           1979            Suisse

français                           

 

 

 

 

French diction I for singers and choral conductors

Ms. Sophie Nizry

09 – 7425883, sophie@nizry.com

 

Annual, 2017-2018

Lesson & Exercise: 2 Credits

 

Course description

The course will introduce the fundamentals of French diction for singers and choral conductors. Studies will be held in small groups of 8-10 students. Study of the International Phonetic Alphabet (IPA) will be incorporated into the course.

The course is divided in two parts: in the first semester, symbols of the French phonetics will be studies and basic rules of grammar and pronunciation will be addressed. In the second semester, each student will select 12 songs to be phonetically translated, read and sung.

 

Course Requirements

Full attendance and active participation in classes, individual work, two exams.

 

 

Course grade for French diction I

 

Semester I – class exam – 30%

Semester II - oral exam – 50%

Homework and active class participation – 20%

 

 

 

Course topics

 1. Introduction, Alphabet, syllabes, accents
 2. Basic French phonetics
 3. Advanced French phonetics
 4. Warming up. Exercises
 1. Work on the accents and their consequences. Beginning to work with French songs
 1. Grammar verbs and nouns.
 2. Grammar plural and links
 3. Work on the phonemes. Warming-up and practical exercises.
 4. Work on rhythm (breathing, punctuation, intonation, and tempo) links to the types of sentences.
 5. French grammar rules: capital letters, small letters, verbs, adjectives, adverbs, exceptions.
 6. Differences between French, German, Italian and English sounds.
 7. Difference between reading and singing.
 8. Student's presentations of selected songs.

 

Bibliography

 1. Pierre Fouché: Traité de prononciation française  (éd. Klincksieck,Paris, 1959)
 2. Paul Martens: Nouveau solfège de la diction (Librairie théâtrale, France,1986)
 3. Pierre Bernac: The interpretation of French Song  (The North Library, 1978)
 4. Madeleine Marshall: The singer manual of English Diction (Schirmer Books, New-York, 1953)
 5. Marcelin Fumeaux: Français Mémento  (Corome, Suisse, 1990)

 

 

Expected learning outcomes

The students will gain considerable proficiency in the IPA and accurate diction in the French language.  They will also be able work to independently with French texts incorporating the acquired knowledge and skills in their artistic work.

 

 

French diction II for singers

Ms. Sophie Nizry

09 – 7425883, sophie@nizry.com

 

Annual, 2017-2018

 

Lesson & Exercise: 2 Credits

 

Course description

The course will introduce advanced topics of French diction for singers and choral conductors. Studies will be held in small groups of 8-10 students. Study of the International Phonetic Alphabet (IPA) will be incorporated into the course.

 

Course requirements: Full attendance and active participation in classes, individual work, final exam.

 

Course grade for French diction II

 

Semester I – no exam

Semester II - oral exam – 60%

Homework and active class participation – 20%

Paper – 20%

 

Course topics

 1. Vowels exceptions.
 2. Consonants exceptions.
 3. Advanced work on the phonemes. Advanced warming-up and practical exercises.
 4. Work on the rhythm (breathing, punctuation, intonation, tempo) links to the types of sentences.
 5. French grammar exceptions: capital letters, small letters, verbs, adjectives,   adverbs.
 6. Differences between reading and singing.
 7. Student presentations of selected French songs

 

Bibliography

 1. Pierre Fouché: Traité de prononciation française  (éd. Klincksieck,Paris, 1959)
 2. Paul Martens: Nouveau solfège de la diction (Librairie théâtrale, France,1986)
 3. Pierre Bernac: The interpretation of French Song  (The North Library, 1978)
 4. Madeleine Marshall: The singer manual of English Diction (Schirmer Books, New-York, 1953)
 5. Marcelin Fumeaux: Français Mémento  (Corome, Suisse, 1990)

 

Expected learning outcomes

The students will gain considerable proficiency in the IPA and accurate diction in the French language.  They will also be able work to independently with French texts incorporating the acquired knowledge and skills in their artistic work.

 

 

 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת