חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  מתודיקה של הוראת הזמרה
  Voice Pedagogy  
0842-3385-01
אמנויות
סמ'  א'1000-1200033 בוכמן-מהטהשיעור ות פרופ זכאי מירה
סמ'  ב'1000-1200033 בוכמן-מהטהשיעור ות
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

נושאי הלימוד בסמסטר ראשון:

 תולדות הפדגוגיה הקולית, וסקירת האסכולות האירופאיות – קלאסיות .

סמסטר שני – עבודה מעשית:

 עבודה קולית של תלמידי הקורס עם תלמידיהם – שיכולים להיות מנצחי המקהלות המשתתפים בשיעור או תלמידים שיביאו מן החוץ – בפיקוח המורה המעביר את שיעור המתודיקה.

סילבוס מפורט

אמנויות
0842-3385-01 מתודיקה של הוראת הזמרה
Voice Pedagogy
שנה"ל תשע"ח | סמ'  ב' | פרופ זכאי מירה

סילבוס מפורט/דף מידע

הפקולטה לאמנויות ע''ש יולנדה ודוד כץ, בית הספר למוזיקה ע"ש בוכמן-מהטה

 

 

שם הקורס: מתודיקה של הוראת הזמרה

שם הקורס באנגלית: Vocal Pedagogy

 

שנתי , תשע"ח

מהות ההוראה: שו"ת, 4 ש"ס

 

שם המרצה: פרופ' מירה זכאי

טל': 03-5714934

דוא"ל: mzakai@post.tau.ac.il

 

שעת קבלה

בתאום מראש

 

דרישות הקורס/ מטלות הקורס וחובות התלמידים

 

השתתפות פעילה לאורך כל השנה. צפיה (בתיאום עם מורות המגמה לזמרה) בשיעורים אינדיוידואליים וכן במידת האפשר השתתפות בכיתת האורטוריה.

 

בסמסטר הראשון מצע תיאורטי, ובסמסטר השני – עבודה מעשית בהדרכת המורה המלמד את הקורס.

 

נושאי הלימוד בסמסטר ראשון:

 

תולדות הפדגוגיה הקולית, וסקירת האסכולות האירופאיות – קלאסיות .

 

בריאות הקול:

מושגי יסוד באנטומיה, במערכת הנשימה, במנגנון הקולי,

יציבה נכונה כבסיס להפקה קולית טובה,

זיהוי סוג הקול ואופיו המיוחד,

זיהוי עייפות קולית ובעיות קוליות נוספות (צרידות כרונית, מיתרים חלשים או שאינם נסגרים כראוי...

כל אלה יחוזקו גם על ידי הרצאות אורח של רופא אף אוזן גרון, של קלינאית תקשורת, מומחה לתזונה לאתלטים, מומחה להתמודדות עם מתח/פחד במה, ועוד...

כל אלה יתרמו ליכולתו העתידית של התלמיד לזהות בעיות ולזהות את הצורך בהפניה למומחים במקרים שחורגים ממסגרת שיעור פיתוח קול "רגיל"...

 

רפרטואר למקהלה או לתלמיד האינדיווידואלי, על פי מטרת התלמיד וגילו:

סוגיות קוליות בגיל הרך – מיוחד למנצחי מקהלה  - בדיקת הרפרטואר המקהלתי על פי סוג המקהלה וגיל חבריה....

בדיקת דרגת הקושי של הרפרטואר מבחינת מנעד, מבחינה רגשית והבעתית ביחס לגיל התלמיד,

המבנה ההדרגתי של הרפרטואר כתומך במהלך ההדרגתי של חיזוק הטכניקה הקולית,

מבנה השיעור – לפי גיל התלמיד, ולפי מסגרת הפעולה – פיתוח קול קבוצתי למקהלה מול

פיתוח קול אינדיווידואלי לזמר מקהלה מול זמר עם פוטנציאל סולני. מתי מתחילה החלוקה הזו ולמה...

עבודה על טקסט – דיקציה פונטיקה ומשמעות – מול תלמיד ומול קבוצה.

עבודה על אינטונציה, רזונאנס ויפי הקול.

 

  • תרגילי חמום למקהלה
  • תרגילי חימום ליחיד
  • תרגילי נשימה ותנועה לקבוצה גדולה
  • תרגילי נשימה  ותנועה לקבוצה קטנה
  • תרגילי נשימה ותנועה ליחיד
  • תרגילי הברות בשפות שונות, כולל דיפטונגים והברות שאין בשפה האיטלקית (כגון UE

ו- OE ועוד)

  • תרגול קונסוננטים ואבחנה בין כאלה שקרובים מאד מבחינת ההפעלה במנגנון הדיבור ואבחנה ביניהם.
  • תרגילי אינטונציה לקבוצות וליחידים.
  • עבודה על "צבע" כאמצעי להבעה מוזיקאלית

 

 

 

כל אחד משתתפי הקורס יצפה בשני שיעורים קבועים של מורי הזמרה הבכירים לאורך כל השנה, כך שיוכלו גם לראות באופן מעמיק תהליך על כל מרכיביו. מידי כמה שיעורים תיערך פגישה בה יוכל התלמיד לשאול ולהעמיק את הבנתו בתהליך בו הוא נוכח וצופה.

רצוי מאד שתלמידי המתודיקה יצפו בשיעורי הדיקציה הספציפיים למחלקה לזמרה, לא במסגרת חובותיהם כזמרים , אלא מנקודת המבט המתודית, וגם שם תהיה להם אפשרות של שאלות והבהרות עם המורים.

 

 

 

סמסטר שני – עבודה מעשית:

 

עבודה קולית של תלמידי הקורס עם תלמידיהם – שיכולים להיות מנצחי המקהלות המשתתפים בשיעור או תלמידים שיביאו מן החוץ – בפיקוח המורה המעביר את שיעור המתודיקה.

התלמידים יצטרכו להראות ידע בסיסי בכל הנושאים שהוזכרו לעיל, יחד עם הידע שרכשו בשיעורי דיקציה בשפות שונות, וכיצד להעביר זאת לתלמיד היחידני או לקבוצה (מקהלה). עבודה על טקסט, על אינטונציה, על מבנה משפט מוזיקאלי, שליטה בסיסית במקלדת, קריאת אקורדים ונגינת סולמות שונים, בחירת הסולם המתאים לתלמיד או לקבוצה (לפי גיל, סוג קול, מנעד אישי או קבוצתי – ילדים או מבוגרים) וכו'

העבודה תעשה במסגרת השיעור הקבוע כך שכל משתתפיו יוכלו ללמוד כל אחד מרעהו ומן התהליך.

בתאום עם מנצח המקהלה הקאמרית והמקהלה הגדולה, תנתן לתלמידי השיעור הזדמנות, בעיקר לתלמידי ניצוח מקהלה, להתנסות באופן קבוע לאורך כל השנה ב"חימום" המקהלה לפחות 4-5 פעמים בסמסטר, (או יותר, בהתאם למספר התלמידים).

 

על התלמיד המלמד לתעד את מערכי השיעור ואת הלקחים שהפיק מהם ומהערות והארות שקבל מן המדריך.

 

השיעור נועד לתלמידי שנה רביעית ותואר אמן במחלקה לזמרה ובמחלקה לניצוח מקהלות.

 

מטלות סיום קורס

 

חלק עיוני  - עבודה על נושא  מתוך הנושאים שנדונו בסמסטר ראשון (בסדר גודל של עבודה סמינריונית קטנה כ- 30 עמודים)

חלק מעשי – מול מקהלה (20 דקות) ומול תלמיד (25 דקות) .

 

שקלול הציון השנתי

 

השתתפות פעילה בשיעורים – 50%

עבודה מסכמת – 25%

בחינת מעשית -  25%

 

רשימה ביבליוגרפית תינתן בהמשך.

 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת