חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  יסודות המשחק
  Basics of Acting  
0842-3374-01
אמנויות
סמ'  א'1000-1200041 בוכמן-מהטהסדנה מר פרלשטיין משה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

השיעור יעסוק במיומנויות  של ביצוע בתחום המשחק ויבסס את התשתית של מושגי היסוד שעליהם נבנית עבודת השחקן. הסמסטר יוקדש לשיעורי משחק מעשיים, שבהם תיבנה טרמינולוגיה מקצועית.  נתמקד הן בעבודה עם סצנות ממחזות והן עם סצנות מאופרות, בהתאם לרפרטואר התלמידים. נעסוק בניתוח של הסצנות ובסוגיות של אינטרפרטציה  שיבואו לידי ביטוי בעבודת השחקן.

Course description

The course will deal with skills of acting and will establish the basics of fundamental concepts from which the work of an actor is being built.  The semester will be dedicated to acting lessons, in which will evoke professional terminology.  We will focus both on scenes from plays and scenes from operas, according to the repertoire of the students. We will analyze the scenes and deal with issues of interpretations that will realize through acting and performance.

סילבוס מפורט

אמנויות
0842-3374-01 יסודות המשחק
Basics of Acting
שנה"ל תשע"ח | סמ'  א' | מר פרלשטיין משה

סילבוס מפורט/דף מידע

הפקולטה לאמנויות ע''ש יולנדה ודוד כץ, בית הספר למוזיקה ע"ש בוכמן-מהטה

 

 

שם הקורס: משחק לזמרים שנים ג', ד'

שם הקורס באנגלית: Acting for singers C-D

סמסטר א', תשע"ח

מהות ההוראה: שיעור-תרגול 2 ש"ס

 

שם המרצה: משה פרלשטיין

טל': 054-4435081

דוא"ל: moshe@post.tau.ac.il

 

שעת קבלה

לפי תיאום מראש במייל

 

 

תיאור הקורס  

השיעור יעסוק במיומנויות  של ביצוע בתחום המשחק ויבסס את התשתית של מושגי היסוד שעליהם נבנית עבודת השחקן. הסמסטר יוקדש לשיעורי משחק מעשיים, שבהם תיבנה טרמינולוגיה מקצועית.  נתמקד הן בעבודה עם סצנות ממחזות והן עם סצנות מאופרות, בהתאם לרפרטואר התלמידים. נעסוק בניתוח של הסצנות ובסוגיות של אינטרפרטציה  שיבואו לידי ביטוי בעבודת השחקן.

 

The course will deal with skills of acting and will establish the basics of fundamental concepts from which the work of an actor is being built.  The semester will be dedicated to acting lessons, in which will evoke professional terminology.  We will focus both on scenes from plays and scenes from operas, according to the repertoire of the students. We will analyze the scenes and deal with issues of interpretations that will realize through acting and performance.

 

 

דרישות הקורס

קריאת המחזות והאופרות בהתאם לדרישות במהלך הסמסטר.

השתתפות מלאה בשיעורים.

הגשה של תרגילים במהלך השיעורים.

הגשה של תרגיל מסכם.

 

 

מרכיבי הציון הסופי

% 30 הגשת תרגילים

% 40 תרגיל מסכם

% 30 השתתפות פעילה בכיתה

 

 

 

נושאי הקורס (נתון לשינויים)

 1. מפגש עם טקסט
 2. חלוקה ליוניטים ויחידות עבודה שונות
 3. פעולה בימתית: פעולת דיבור, פעולה פיזית
 4. שפה גופנית
 5. מטרת על ופירוטה למטרות משנה
 6. מצב
 7. יחסים
 8. זכרון חושים ודימיון, "האילו הקסום" של סטניסלבסקי
 9. קונפליקט, קונפליקט פנימי
 10. בניית דמות
 11. ניתוח טקסט ומעבר לבמה דרך סוגיות משחקיות כמו:

      סמוי - גלוי , נוכח- נעדר , פעולה נגדית , כניסות ויציאות.

 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת