חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  כיתת אופרה
  Opera Class  
0842-3372-01
אמנויות
סמ'  א'1400-1600041 בוכמן-מהטהשיעור ות גב' דברצני אוה
סמ'  ב'1400-1600041 בוכמן-מהטהשיעור ות
פרופ רחום רוט תמר
מר שו אי אן
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

הקורס יתנהל במתכונת של שיעור סדנאי, המשותף לכל הסטודנטים המשתתפים בו. התלמידים יקבלו את תכנית העבודה לשני הסמסטרים ויגיעו מוכנים ובע"פ לשיעור. הסטודנטים יתנסו במגוון תפקידים מתוך אופרות שונות.  הם יתנסו בעבודת אנסמבל ובאופרה שתתפרסם בקרוב, אנסמבלים חשובים ואריות נבחרות.

Course description

The opera class will take the form of a workshop. Participants will practice arias as well as different ensembles. The students will experience studies of various roles from different operas and musical theater. The main themes of the course throughout the following year will be as mentioned in the working plan that will be handed to the students at the beginning of the year. If needed, auditions will take place. The students will work with the course coaches who will examine their preparedness towards working with the lecture. The work with Prof. Rachum will emphasize on musical interpretation, character analysis and dramatization of the role.

סילבוס מפורט

אמנויות
0842-3372-01 כיתת אופרה
Opera Class
שנה"ל תשע"ח | סמ'  ב' | גב' דברצני אוה

סילבוס מפורט/דף מידע

הפקולטה לאמנויות ע''ש יולנדה ודוד כץ, בית הספר למוזיקה ע"ש בוכמן-מהטה

 

שם הקורס: כיתת האופרה

שנתי, תשע"ח

שיעור-תרגול, 4 ש"ס

 

שם מרצה         
פרופ' תמר רחום

rachum_o@zahav.net.il

 

שעות קבלה

בתאום טלפוני מראש

 

תיאור כללי של הקורס

הקורס יתנהל במתכונת של שיעור סדנאי, המשותף לכל הסטודנטים המשתתפים בו. התלמידים יקבלו את תכנית העבודה לשני הסמסטרים ויגיעו מוכנים ובע"פ לשיעור. הסטודנטים יתנסו במגוון תפקידים מתוך אופרות שונות.  הם יתנסו בעבודת אנסמבל ובאופרה שתתפרסם בקרוב, אנסמבלים חשובים ואריות נבחרות.

 

מטרות הקורס

להעניק את היסודות לעבודה אופראית לסטודנטים בראשית דרכם בתחום, ולהכינם לקראת עבודה במסגרות אופראיות עתידיות. במהלך הקורס יינתן בסיס לעבודה בתחומי הדיקציה, הסגנון, הבנת הנקרא ולימוד בניית קווי אופי של תפקיד ואינטרפרטציה.

 

מהלך הקורס

הנושאים המרכזיים בשנת לימודים זו הם כמפורט בתכנית העבודה שתחולק לתלמידים בתחילת שנת הלימודים. במידת הצורך תיערך אודיציה. התלמידים מתבקשים לא לעכב את כל הקבוצה עקב אי לימוד תפקיד!!! זאת עקב אופי הקורס – האחד תלוי בשני. הסטודנטים מתבקשים לקבל אחריות על כך.

הסטודנטים יעבדו עם מנחי הקורס - פסנתרנים אשר יבדקו מוכנות לקראת העבודה עם המנחה על אינטרפרטציה מוזיקאלית וניתוח הדמות. שגרת השיעור תנוהל במשותף ע"י פרופ' תמר רחום והקורפטיטורים, לעיתים יתנהל השיעור עם הפסנתרנים בלבד בתקופת ההכנות ליצירות. בסוף שנת הלימודים יתקיים מבחן. הבחינה בסוף שנת הלימודים תשכלל בציון גם את התנהלות התלמיד בסמסטר הראשון. הציון יהיה מושתת על ממוצע של פרופ' רחום, מנחת הקורס, והתייעצות עם הפסנתרנים המלווים.

 

מטלות
על הסטודנטים לכתוב עבודות על כל אופרה הנלמדת בכיתת האופרה. העבודה תכלול התייחסות למלחין, למחזאי, לתקופה, לתוכן המחזה, ליחסים בין הדמויות – וזאת לגבי כל התפקידים הספציפיים אותם יגלמו במסגרת הקורס. הכנת התפקידים תכלול את הכרת הדמויות, הפנמת הסגנון וליטוש הדיקציה. כל האנסמבלים יושרו בע"פ ובשפה המקורית.יתכן ויתבקשו לתרגם את היצירות ולשיר אותם בשפת האם של כל תלמיד וזאת למטרת תרגול.

 

העבודות הן חלק מלימוד המאפשר במיוחד לתלמידים בארץ להיחשף בכל שנה למספר רב של אופרות שאין להם הזדמנות לחוות אותן תמיד על בימת האופרה.

סטודנטים צעירים שאינם מסוגלים עדיין לשיר תפקידים מלאים עקב קושי התפקיד, מורכבותו והגיל הצעיר של המבצע יוכלו באנסמבלים ספורים עם עומס קל יותר של התפקיד להכיר את האופרה בכללה, את הדמויות הפועלות, התקופה והסגנון. בתום הסמסטר הראשון תיבדק רמת המוכנות ובסוף סמסטר שני תיערך בחינה. קיומו של מופע סיום, פנימי או פומבי, נתון לשיקול דעתם של הנוגעים בדבר.

 

 

 

 

 

 

שקלול ציון הגמר
הציון נחלק על פי הקריטריונים הבאים:

עבודות בכתב והפנמתם, הכנת החומר בבית ע"פ ההנחיות המנחה, נוכחות מלאה בכל השיעורים ואי עיכוב העבודה והמופעים – 60%

דיוק,ריכוז והשתתפות אקטיבית בשיעורים– 40%

 

 

בחינה 

בחינה  הכוללת את  כל החומר הנלמד בכיתה בסיום סמסטר ב'. 

  

 

ביבליוגרפיה
תכנית עבודה שנתית בהמשך. יתכנו הפניות למאמרים שונים ע"פ הצורך.

 

 

סילבוס מקוצר באנגלית

Opera Class

 

Syllabus

 

Lecture: Prof. Tamar Rachum-Roth

 

Office Hours:

Sundays, 14:00, Vocal Studio – prior notice required

 

Course Description:

The opera class will take the form of a workshop. Participants will practice arias as well as different ensembles. The students will experience studies of various roles from different operas and musical theater. The main themes of the course throughout the following year will be as mentioned in the working plan that will be handed to the students at the beginning of the year. If needed, auditions will take place. The students will work with the course coaches who will examine their preparedness towards working with the lecture. The work with Prof. Rachum will emphasize on musical interpretation, character analysis and dramatization of the role. Sometimes, classes may be run by the coaches alone in order to study and prepare the repertoire. At the end of the year, an exam will take place. The final exam's grade will take the student's participation in the first semester into consideration as well. The course is dedicated to 3rd and 4th year student.

 

Course Grade:

60% - Written assignments, preparation of material, full attendance and the exam's results

40% - active participation in classes.

 

Course Requirements:

The student will have to hand in works regarding all operas studies in the course. Each work will include reference to the composer, playwright, era, content of the play and interrelations between the characters with regards to all specific roles the students will play during the course. The preparation of the roles will include familiarity with the characters, implementation of the style of the piece and perfection of pronunciation. All ensembles will be sung without scores in the original language. The students may be asked to translate the pieces and to sing them in their mother tongue for practice purposes. Attending the course will be conditioned by perfect preparation of the parts both musically and text-wise.

 

Expected Learning Outcomes:

The course is meant to grant beginner students the basic grounds for operatic profession and prepare them for future experience. The students are expected to develop better diction and pronunciation abilities, to improve their stylistics and the understanding of plot and characters in addition to improving their interpretation.

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת