חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  אמנות האודיציה
  The Art of the Audition  
0842-3266-01
אמנויות
סמ'  א'1400-1500017מבוכמן-מהטהסדנה מר קונובלוב איליה
סמ'  ב'1400-1500017מבוכמן-מהטהסדנה
הקורס מועבר באנגלית
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
מטרת הקורס להעניק לסטודנטים את המיומנויות הנדרשות להתמודדות עם בחינות לתזמורות מקצועיות: הכרת רפרטואר, שיטות עבודה ודרכי אימון יעילות. הקורס יכלול הדרכה והדגמה ע"י המרצה, לצד ביצוע ע"י כל משתתפי הקורס וקבלת משוב מקצועי.
Course description
The course aims to provide students with the skills required to prepare for professional orchestra auditions: study methods, practice tips and techniques for mastery of audition repertoire and successful presentation. Course sessions will involve live demonstration by the instructor, performance by all participants and professional feedback.

סילבוס מפורט

אמנויות
0842-3266-01 אמנות האודיציה
The Art of the Audition
שנה"ל תשע"ז | סמ'  ב' | מר קונובלוב איליה

סילבוס מפורט/דף מידע

הפקולטה לאמנויות ע''ש יולנדה ודוד כץ, בית הספר למוזיקה ע"ש בוכמן-מהטה

 

 

שם הקורס: אמנות האודיציה

שם הקורס באנגלית: The Art of the Audition

שנתי, תשע"ז

 

סדנה; 2 ש"ס

 

שפת ההוראה: אנגלית

 

לכנרים בלבד

 

שם המרצה: איליה קונובלוב

טל': 054-4710281

דוא"ל: ilyakonovalov@gmail.com

 

שעת קבלה בתיאום מראש

 

 

תיאור הקורס

מטרת הקורס להעניק לסטודנטים את המיומנויות הנדרשות להתמודדות עם בחינות לתזמורות מקצועיות: הכרת רפרטואר, שיטות עבודה ודרכי אימון יעילות. הקורס יכלול הדרכה והדגמה ע"י המרצה, לצד ביצוע ע"י כל משתתפי הקורס וקבלת משוב מקצועי.

 

דרישות הקורס

  • נוכחות מלאה בשיעורים
  • השתתפות פעילה: ביצוע תרגילים וקטעי תזמורת (הכנה מראש), בקבוצה ו/או כיחיד
  • בחינה מעשית מסכמת

 

מרכיבי הציון הסופי

% 50 בחינה מעשית (אודיציה) מסכמת

% 50 השתתפות פעילה בשיעורים

 

בחינה

בחינה מעשית – ביצוע קטעי תזמורת מתוך ספר האודיציות של התזמורת הפילהרמונית

 

נושאי הקורס (נתון לשינויים)

מפגשי הקורס יכללו לחילופין:

  • הדגמות ביצוע והדרכה לדרכי הכנה ותרגול של היצירות/הקטעים ע"י המרצה
  • מפגשי אודיציות דמה, בהם יידרשו הסטודנטים לבצע את הקטעים בפני הכיתה

סדר לימוד היצירות יתפרסם במפגש הראשון של הקורס.

 


 

 

רשימת ספרות (נתון לשינויים) 

קטעים מתוך ספר האודיציות של התזמורת הפילהרמונית הישראלית:

Bartok: Concerto for Orchestra

Beethoven: Symphony No. 1 (1st movement)

Brahms: Symphony No. 2

Mahler: Symphony No. 5

Mozart: Symphony No. 39

Schumann: Symphony No. 2

R. Strauss: Don Juan

Weber: Oberon Overture

Prokofiev: Death of Tybalt from the ballet "Romeo and Juliet"

 

הערה

עקב אילוצים בלוח החזרות של התזמורת הפילהרמונית, צפויים מספר מפגשים של הקורס להידחות למועד אחר. הודעה על ביטול מפגש וקביעת מועד חלופי תינתן מראש; שיעורי ההחזר יינתנו במפגשים כפולים (שעתיים) במהלך הסמסטר או בחופשת הסמסטר, בתיאום עם הסטודנטים ככל שניתן.

 

 

 

The Yolanda and David Katz Faculty of the Arts, The Buchmann-Mehta School of Music


Name of Course: The Art of the Audition

Annual, 2016-2017

Workshop, 1-hour weekly course

The course will be held in English.

For violinists only.

Name of Lecturer: Ilya Konovalov
Tel: 054-4710281
Email: ilyakonovalov@gmail.com

Reception time may be scheduled by advance notice

Course requirements

  • Full attendance in classes
  •  Active participation in class: performance of exercises and orchestral excerpts (prepared in advance) in a group and/or individually
  • Final audition

Description of course
The course aims to provide students with the skills required to prepare for professional orchestra auditions: study methods, practice tips and techniques for mastery of audition repertoire and successful presentation. Course sessions will involve live demonstration by the instructor, performance by all participants and professional feedback.
 

Course topics

The course will be conducted in alternating sessions which will include:

  • Demonstration and performance of the works/excerpts by the instructor along with recommended practice methods and accompanying exercises
  • Mock audition sessions, in which the students will be required to perform the excerpts in front of the class

The order of presentation of the repertoire will be announced in the first class session.


Grading Summary
50% final exam – mock audition

50% active participation in class

Bibliography
Excerpts from orchestral repertoire from the Israel Philharmonic Orchestra audition book:

Bartok: Concerto for Orchestra

Beethoven: Symphony No. 1 (1st movement)

Brahms: Symphony No. 2

Mahler: Symphony No. 5

Mozart: Symphony No. 39

Schumann: Symphony No. 2

R. Strauss: Don Juan

Weber: Oberon Overture

Prokofiev: Death of Tybalt from the ballet "Romeo and Juliet"
 

Note:

Due to conflicts with the Israel Philharmonic rehearsal schedule, it will be necessary to reschedule some class sessions. Advance notification of class cancellation and rescheduling will be given; make-up classes will be held in double (2-hour) sessions during the semester or in the semester break, and will be coordinated with the students as far as possible.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת