חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  מתודיקה של הוראת הנגינה בכינור ובויולה
  Teaching Methods for Violin and Viola  
0842-3255-01
אמנויות
סמ'  א'1200-1400030 בוכמן-מהטהשיעור ות ד"ר לבנון לילך
סמ'  ב'1200-1400030 בוכמן-מהטהשיעור ות
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
מטרת הקורס היא להציג דרכים וגישות להוראת הנגינה בכינור ובוויולה, ולתת לסטודנטים יסודות וכלים להתמודדות עם ההוראה היחידנית, הן מבחינת הבניית האלמנטים הטכניים והמוסיקליים, והן בהיכרות עם הרפרטואר המתודי לכלים אלה.
 
בשנה הראשונה של הקורס יינתן דגש על הוראת הנגינה בשנים הראשונות, תוך התייחסות לאלמנטים תנועתיים-טכניים ולגישה חווייתית ומוסיקלית, וכן היכרות עם ספרות מתודית המתאימה לשלבים הראשונים בהוראת הכינור והוויולה.
 
השנה השנייה של הקורס תבחן את היווצרותן של אסכולות הוראה שונות, וכן תעמיק בהוראה ברמה גבוהה יותר, תוך התייחסות לסגנונות מוסיקליים שונים ולשכלול היכולות הטכניות והמוסיקליות הקיימות אצל התלמיד המתקדם.
Course description
The purpose of the course is to clarify the technical and methodical foundations of teaching violin and viola. Pedagogical repertoire for both instruments will be discussed, as well as technical and musical aspects.
 
The first year of the two will focus on the early stages of playing, looking at technical and musical elements, as well as different instructional books suited for this level.
 
The second year will focus on different schools, looking at advanced technical and musical aspects, as well as stylistic awareness and its place in teaching the advanced student.
 
סילבוס מפורט

אמנויות
0842-3255-01 מתודיקה של הוראת הנגינה בכינור ובויולה
Teaching Methods for Violin and Viola
שנה"ל תשע"ה | סמ'  ב' | ד"ר לבנון לילך

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת