חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  מתודיקה של הוראת הנגינה בפסנתר
  Piano Pedagogy  
0842-3207-01
אמנויות
סמ'  א'1600-1800032 בוכמן-מהטהשיעור ות ד"ר טל מיכל
סמ'  ב'1600-1800032 בוכמן-מהטהשיעור ות
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

הקורס נועד להקנות כלים ומידע בנושא הוראת הנגינה בפסנתר מהשנתיים הראשונות ללימוד הנגינה ומעלה.

סילבוס מפורט

אמנויות
0842-3207-01 מתודיקה של הוראת הנגינה בפסנתר
Piano Pedagogy
שנה"ל תשע"ח | סמ'  ב' | ד"ר טל מיכל

סילבוס מפורט/דף מידע

הפקולטה לאמנויות ע''ש יולנדה ודוד כץ, בית הספר למוזיקה ע"ש בוכמן-מהטה

 

 

שם הקורס: מתודיקה 2

שם הקורס באנגלית: Piano Pedagogy 2

שנתי תשע"ח

מהות ההוראה: שיעור

 

שם המרצה: ד"ר מיכל טל

טל': 0547708861

דוא"ל: pianistal.m@gmail.com

 

שעת קבלה : גמיש לפי פנייה

 

 

תיאור הקורס  

 

הקורס נועד להקנות כלים ומידע בנושא הוראת הנגינה בפסנתר מהשנתיים הראשונות ללימוד הנגינה ומעלה.

 

דרישות הקורס

נוכחות, השתתפות, קריאה, צפייה, רפרט, מבחן סיום, שני שיעורי דוגמא בשנה

 

 

מרכיבי הציון הסופי

 

-נוכחות והשתתפות פעילה בשיעורים ובדיונים 30%

-שיעורי דוגמא: 30%

-מבחן: 40%

 

 

נושאי הקורס (נתון לשינויים)

 

-הרפרטואר בשנות הלימוד 2-6 ועוד

-סוגיות אינסטרומנטליות ואטיודים בשלבי הלימוד המתקדמים

-חשיבות התקשורת בהוראה

- סמכות המורה והשפעתו,  תקשורת ושיח עם המשפחה

-תלמידים מצטיינים ומתקדמים: דרכי עבודה ומטרות

-התמודדות עם קשיים בהתקדמות התלמיד ובמוטיבציה בשנת הלימודים השנייה ומעלה

-הוראה: גוף ונפש, יציבה וגישה גופנית לכלי

-שיווק ודרכי תקשורת ליצירת הסטודיו הפרטי

 

 

רשימת ספרות (נתון לשינויים)

טובה ברלין –פפיש: דרכי הוראה בפסנתר

Uzler, Gordon, Mach: The Well-Tempered Keyboard teacher

Jane Magrath: Pianist's guide to standard teaching and performance literature

James W. Bastien: how to teach piano successfully

Heinrich Neuhaus: The art of Piano Playing

Harold Schonberg: The Great Pianists

Jean-Jacques Eigeldinger: Chopin- Pianist and Teacher as seen by his pupils

Sergei Rachmaninoff School of Musicianship and Technique: A Guide for Keyboard Performers

Malwin Bree: The Leschetizky Method

Liszt-Biography, piano performance EPTA issue 94 2011

Liszt's technical studies EPTA piano journal issue 92 2012

Friedrich Wieck EPTA piano journal issue 100 2013

Matthay and his work  EPTA piano journal issue 96 2012

 

רשימה זו היא חלקית ורשימה נוספת תועלה במודל עד תחילת שנה"ל.

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת