חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  מתודיקה להוראת כלי נשיפה
  Wind Instruments Pedagogy  
0842-3107-01
אמנויות
סמ'  א'1200-1400002מבוכמן-מהטהשיעור ות גב' רון רות
סמ'  ב'1200-1400002מבוכמן-מהטהשיעור ות
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

מטרת הקורס היא לפתח את ארגז הכלים הבסיסי להוראת כלי הנשיפה

בשנים הראשונות תוך גיבוש תפיסת תפקידי המורה, יעדיו והדרכים להשגתם.

סילבוס מפורט

אמנויות
0842-3107-01 מתודיקה להוראת כלי נשיפה
Wind Instruments Pedagogy
שנה"ל תשע"ח | סמ'  ב' | גב' רון רות

סילבוס מפורט/דף מידע

הפקולטה לאמנויות ע"ש דוד ויולנדה כץ, ביה"ס למוזיקה ע"ש בוכמן-מהטה

 

שם הקורס: מתודיקה של הוראת כלי נשיפה מעץ א', ב'

Teaching Methods for Wind Instruments

 

שנתי,  תשע"ח

שיעור-תרגול, 4 ש"ס               

 

שם המרצה: רות רון

טל': 053-9742483

דוא"ל: ruthy.oad@gmail.com

 

שעת קבלה

בתאום טלפוני מראש

 

מטרת הקורס היא לפתח את ארגז הכלים הבסיסי להוראת כלי הנשיפה

בשנים הראשונות תוך גיבוש תפיסת תפקידי המורה, יעדיו והדרכים להשגתם.

 

דרישות הקורס ושקלול הציון הסופי

כל סטודנט בקורס ילמד תלמיד צעיר, ישתתף באופן פעיל בכיתה ויגיש עבודות כמפורט להלן:

שנה א'

שיחה עם מורה בכיר – על פי הנחיות מובנות                                           (10%)                                     

הצגת מתודה בפני הכיתה תוך דיון, העלאת שאלות ומתן ביקורת:          משימה קבוצתית                                                                                      (10%)

ניתוח מאמר                                                                                                      (10%)

משימת סוף שנה: חוברת עבודה לתלמיד מתחיל.                          (25%)

שיעור לדוגמא                                                                                        (45%)

 

 

 

 

שנה ב'

סיכום צפייה בשיעור של מורה בכיר – על פי הנחיות מובנות.                    (10%)

ניתוח מאמר                                                                                                      (10%)

משימת סוף שנה: תכנון לקראת רסיטל בגרות הכולל בחירת רפרטואר,

רקע תיאורטי, שיטות עבודה ודרכי הכנה.                                                            (25%)

שיעור לדוגמא.                                                                                       (55%)

 

נושאי הקורס

1. הגדרת תפקיד המורה ויעדיו.

2. בחינת מתודות שונות בהוראת כלי נשיפה.

3. תכנון ובניית שיעור, רפרטואר ואימון בבית.

4. יצירתיות בהוראה.

5. הקניית בסיס הרמוני בהוראת כלי מלודי.

6. התייחסות לשאלות העולות מתוך עבודת ההוראה.

7. רפרטואר.

8. הדרכה קאמרית (שנה ב').

כל אלה ייבחנו דרך מגוון האלמנטים בנגינת כלי הנשיפה: הפקת צליל, ארטיקולציה, תמיכה, נשימה, דינמיקה, הבעה, אינטונאציה, טכניקת אצבעות ועוד...

 

רשימת ספרות

קריאת חובה: בחירה מתוך מאמרים אשר יינתנו עם תחילת הסמסטר

מתודות בהתאם להנחיות המשימה הקבוצתית.

קריאת רשות: הרשימה תינתן לקראת תחילת שנה"ל.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת