חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  מתודיקה להוראת כלי נשיפה
  Teaching Methods for Wind Instruments  
0842-3104-01
אמנויות
סמ'  א'1200-1400002מבוכמן-מהטהשיעור ות גב' אלבז שרה
סמ'  ב'1200-1400002מבוכמן-מהטהשיעור ות
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

קורס מתודיקה של הוראת כלי נשיפה מעץ יעסוק בשלושה נושאים עיקריים:
א. עבודת ההוראה של הסטודנטים עם תלמידים צעירים. יעשה מאמץ לשלב את כל הסטודנטים בקורס בהוראה במוסדות מוסיקליים.
ב. הבנת האתגרים בהוראת כלי נשיפה ופתוח כלי עבודה טכניים ומוסיקליים. טיפול נכון בנשיפה ובתמיכה, צליל, ארטיקולציה ואינטונציה, הבנת משפטים מוסיקליים ושליטה בסגנון לפי תקופות.
ג. הכרות מעמיקה של הרפרטואר המקורי לכלי הנשיפה השונים, לפי תקופות. ניתוח שלוש יצירות ודרוג הקושי של כל היצירות תוך הבנת האתגרים המוסיקליים והטכניים שמציבה כל יצירה בתהליך ההוראה.
 
Course description
Teaching Methods for woodwinds, will deal with the following main topics:
 
a. Practical work: Instruction of young students. We will make a special effort to have all the students in the course assigned to a musical institution.
 
b. A deep knowledge of the original repertoire for each wind instrument, by musical period. An analysis of three compositions and grading the difficulty level of each composition according to the musical and technical challenges each composition poses during the learning process.
סילבוס מפורט

אמנויות
0842-3104-01 מתודיקה להוראת כלי נשיפה
Teaching Methods for Wind Instruments
שנה"ל תשע"ה | סמ'  ב' | גב' אלבז שרה

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת