חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  מבחן בהאזנה ג'
  Identification of Musical Works C - Test                                                             
0842-3015-01
אמנויות
סמ'  א'בחינה מר רוזנקרנץ עדי
סמ'  ב'בחינה
ש"ס:  0.0

סילבוס מקוצר

קווים מנחים למבחני ההאזנה
1. מספר מבחנים: יתקיימו ארבעה מבחנים בלבד – אחד בכל שנה משנות התואר. תלמידי המגמה למוזיקולוגיה יחויבו בשלושה מתוך ארבעת המבחנים הללו –שנים ב', ג' ו-ד'.
2. מהות ומבנה המבחנים: המבחנים יתחלקו לשני חלקים:
א. קטעים קצרים (מתוך אנתולוגית נורטון) אותם יש להכיר בדיוק מרובה ולגביהם יש לפרט במבחן נתוני רקע כלליים. בשני כרכי האנתולוגיה מופיעים ביחס לכל אחת מהדוגמאות נתונים היסטוריים, סגנוניים ואנליטיים. לצורך פירוט במבחן יש לדעת לגבי כל אחד מהקטעים:
1. סגנון/תקופה;
2. נסיבות הלחנה/ידע כללי על המלחין;
3. ז'אנר וייחודה של היצירה במסגרת הז'אנר;
4. הרכב כלי/קולי מדויק;
5. ביצירות ווקאליות: תוכן הטקסט ומשמעותו;
6. אלמנטים צורניים, מרקמיים רתמיים וגו' בולטים ביצירה, אופן הטיפול בטקסט ביצירות ווקאליות.
ב. יצירות שלמות אותן יש לזהות ע"פ הפרמטרים הבסיסיים שהיו מקובלים במבחנים עד כה: 1. מלחין 2. שם היצירה וז'אנר 3. פרק ביצירה 4. מספר אופוס (קכל/אופוס וכיוב') 5. סגנון (קלאסי, רומנטי, ברוק וכו') ותקופה (מאות היסטוריות).
3. כל החומרים הנחוצים להתכוננות לבחינות ההאזנה מצויים כבר כעת בספרית ביה"ס למוזיקה בתפזורת (ספרים ותווים). במרוצת השבועות הקרובים ייפתח אתר מודל למבחני ההאזנה השונים ועליו יועלו סריקות של הדוגמאות מאנתולוגיית נורטון (הקטעים הקצרים לזיהוי ולתיאור מילולי). כמו כן, הרשימות תועלנה לאתר ביה"ס.

Course description

Guidelines to listening examinations
1. Number of annual exams – the school will hold one annual exam (a total of four exams towards a bachelor's degree).

2. Nature of the exams – the exams will be divided into two parts:

A. short pieces (from the Norton Anthology). These pieces should be studied with exact precision where general background features will be requested. Historical, stylistic and analytic features can be found in the two volumes of the Anthology. Hereinafter are the required details to be provided by the student for each work in the examination:

1. Style/period;
2. General knowledge of composer/ circumstances of the composition;
3. Genre and significance of the work to the genre;
4. Precise instrumentation or ensemble;
5. In vocal works: text contents and meaning;
6. Outstanding structural, textural and rhythmic or other elements, compositional treatment of the text in vocal works.


B. Whole works that must be identified by the same parameters that were customary until now:

1. Composer;
2. Name of the composition and genre;
3. Movement;
4. Opus number or otherwise;
5. Style (classical, romantic, Baroque etc.)

3. All materials necessary for preparation for the exams are available at the School of Music library (books and scores). During the next few weeks a moodle website will be opened for the listening exams in which the material will be made available. Likewise the lists will be posted on the school's website.

סילבוס מפורט

אמנויות
0842-3015-01 מבחן בהאזנה ג'
Identification of Musical Works C - Test
שנה"ל תשע"ט | סמ'  ב' | מר רוזנקרנץ עדי

666סילבוס מפורט/דף מידע

הפקולטה לאמנויות ע"ש דוד ויולנדה כץ, ביה"ס למוזיקה ע"ש בוכמן-מהטה

 

שם הקורס:  מבחן האזנה שנה ג'

Listening examination 3rd year

שנתי, תשע"ח – 2018-2019

מבחן

 

שם הבוחן: עדי רוזנקרנץ   Adi Rosenkrantz

טל': 03-7313706 Tel:

 

שעת קבלה

ע"פ המפורט שעות קבלה של היועץ האקדמי.

 

ציון הבחינה ישתקלל  עם שאר הציונים.

רשימת היצירות מופיעה בסוף הסילבוס

 

 

קווים מנחים למבחני ההאזנה

1. מספר מבחנים: יתקיימו ארבעה מבחנים בלבד – אחד בכל שנה משנות התואר. תלמידי המגמה למוזיקולוגיה יחויבו בשלושה מתוך ארבעת המבחנים הללו –שנים ב', ג' ו-ד'.

2. מהות ומבנה המבחנים: המבחנים יתחלקו לשני חלקים:

א. קטעים קצרים (מתוך אנתולוגית נורטון) אותם יש להכיר בדיוק מרובה ולגביהם יש לפרט במבחן נתוני רקע כלליים. בשני כרכי האנתולוגיה מופיעים ביחס לכל אחת מהדוגמאות נתונים היסטוריים, סגנוניים ואנליטיים. לצורך פירוט במבחן יש לדעת לגבי כל אחד מהקטעים:

1. סגנון/תקופה;

2. נסיבות הלחנה/ידע כללי על המלחין;

3. ז'אנר וייחודה של היצירה במסגרת הז'אנר;

4. הרכב כלי/קולי מדויק;

5. ביצירות ווקאליות: תוכן הטקסט ומשמעותו;

6. אלמנטים צורניים, מרקמיים רתמיים וגו' בולטים ביצירה, אופן הטיפול בטקסט ביצירות ווקאליות.

ב. יצירות שלמות אותן יש לזהות ע"פ הפרמטרים הבסיסיים שהיו מקובלים במבחנים עד כה: 1. מלחין 2. שם היצירה וז'אנר 3. פרק ביצירה 4. מספר אופוס (קכל/אופוס וכיוב') 5. סגנון (קלאסי, רומנטי, ברוק וכו') ותקופה (מאות היסטוריות).

3. כל החומרים הנחוצים להתכוננות לבחינות ההאזנה מצויים כבר כעת בספרית ביה"ס למוזיקה בתפזורת (ספרים ותווים). במרוצת השבועות הקרובים ייפתח אתר מודל למבחני ההאזנה השונים ועליו יועלו סריקות של הדוגמאות מאנתולוגיית נורטון (הקטעים הקצרים לזיהוי ולתיאור מילולי). כמו כן, הרשימות תועלנה לאתר ביה"ס.

 

 

 

 

The grades of these exams will be calculated into the average together with other courses.

 

Guidelines to listening examinations

  1. Number of annual exams – the school will hold one annual exam (a total of four exams towards a bachelor's degree).

 

  1. Nature of the exams – the exams will be divided into two parts:

 

 A. short pieces (from the Norton Anthology). These pieces should be studied with exact    precision where general background features will be requested. Historical, stylistic and analytic features can be found in the two volumes of the Anthology. Hereinafter are the required details to be provided by the student for each work in the examination:

 

1. Style/period;

2. General knowledge of composer/ circumstances of the composition;

3. Genre and significance of the work to the genre;

4. Precise instrumentation or ensemble;

5. In vocal works: text contents and meaning;

6. Outstanding structural, textural and rhythmic or other elements, compositional treatment of the text in vocal works.

 

 

 B. Whole works that must be identified by the same parameters that were customary until now:

 

  1. Composer;
  2. Name of the composition and genre;
  3. Movement;
  4. Opus number or otherwise;
  5. Style (classical, romantic, Baroque etc.)

 

  1. All materials necessary for preparation for the exams are available at the School of Music library (books and scores). During the next few weeks a moodle website will be opened for the listening exams in which the material will be made available. Likewise the lists will be posted on the school's website.

 

 

 

 

 

בחינות האזנה - שנה ג' - יצירות קצרות, או קטעי יצירות הלקוחות מתוך נורטון / אנתולוגיה של המוסיקה המערבית - מהדורה מס' 3

 

 

 

 

 

 

 

Listening examination - 3rd year - short pieces taken from Norton / Anthology of Western Music 3rd edition

 

 

 

 

 

no.

Composer

Work (selections)

Norton Example No.

1

Gluck

Orfeo ed Euridice Act II, Scene 1 (excerpt)

91

2

Stamitz

Sinfonia no. 8 in E-flat major (La melodia Germanica no. 3):
Allegro-assai (1st mvt)

95

3

Johann Christian Bach

Concerto for Harpsichord/Pianoforte op. 7 no. 5: Allegro di molto (1st mvt)

96

4

Berlioz

"Symphonie Fantastique":
3. Scene aux champs
4. Marche au supplice

108

5

Schumann

Fantasiestücke op. 12:
4. Grillen
5. In der Nacht

110

6

Schubert

Lied Gretchen am Spinnrad

115

7

Schubert

Lied from Wintereise: Der Lindenbaum

116

8

Rossini

Il Barbiere di Siviglia, Act II, Scene 5: "Una voce poco fa"

120

9

Weber

Der Freischütz, Act II, Finale: Wolf's Glen Scene

123

10

Copland

Appalacian Spring: Variations on "'Tis the gift to be simple" (excerpt)
a) Original shaker melody and text
b) Appalacian Spring: excerpt

145

11

Faure

La Bonne Chanson: No. 6 "Avant que tu ne l'en ailles"

130

12

Debussy

Three Nocturnes: No. 1, Nuages

131

13

B. Bartók

Music for Strings, Percussion and Celesta: Adagio (3rd mvt)

133

14

Schoenberg

Pierro Lunaire
a) No. 8: Nacht
b) No. 13: Enthauptung

138

15

Messiaen

Quatuor pour la Fin du Temps: Liturgie de Christal (1st mvt)

142

16

Couperin

25ème Ordre
a) La Visionaire
b) La Mysterieuse
c) La Monflabert
d) La Muse victorieuse
e) Les Ombres errantes

75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שנה ג' - יצירות לזיהוי

 

 

 

 

 

 

 

3rd year: List of music pieces for identification

 

 

 

 

 

no.

Composer

Work

Movements

1

Brahms

Clarinet Quintet in B minor, op. 115

 

2

Mendelssohn

Symphony no. 4 op. 90 The Italian

 

3

Schubert

Octet in F major op. 166

 

4

Mahler

Symphony no. 2 in C minor

 

5

Ravel

Suite for Orchestra - Ma Mère L'Oye

 

6

Brahms

Double Concerto for Violin and Violoncello in A minor op. 102

 

7

J. Haydn

Die Schöpfung

Prelude. Die Vorstellung des Chaos
No. 1. Im Anfange schuf Gott Himmel und Erde
No. 6. Rollend in schäumenden Wellen
No. 8. Nun beut die Flur das frische Grün
No. 12. In vollem Glanze steiget jetzt die Sonne
No. 13. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes
No. 21. Gleich öffnet sich der Erde Schoß
No. 24. Mit Würd' und Hoheit angetan
No. 32. Holde Gattin, dir zur Seite

8

Schumann

Symphony no. 2 in C major op. 61

 

9

Schubert

Mass in A-flat major no. 5

(complete)

10

R. Strauss

Till Eulenspiegel - Symphonic Poem op. 28

 

11

Bartók

Concerto for Orchestra (1944)

 

12

Brahms

Violin Concerto in D major op. 77

 

13

Brahms

Ein Deutsches Requiem op. 45

(complete)

14

Elgar

Enigma Variations op. 36

 

15

Prokofiev

Cantata Alexander Nevsky op. 78

 

16

Stravinsky

The Firebird Orchestral suite in 5 movements (1919)

(1) Introduction—The Firebird and its dance—The Firebird's variation; (2) The Princesses’ Khorovod; (3) Infernal dance of King Kashchei; (4) Berceuse; (5) Finale

17

Liszt

Années de Pélerinage Suisse 1re année:
Années de Pélerinage Italie 2me année:

Vallée d'Obermann
Sonetto 104 e Sonetto 123 dal Petrarca

18

Franck

Sonata for Violin and Piano in A major

 

19

Debussy

La Mer

 

20

Shostakovich

Symphony no. 5 op. 47

 

21

B. Bartók

Piano Concerto no. 3

 

22

Puccini

Tosca, Act II

 

23

Wagner

Tristan und Isolde
Vorspiel 
Liebestod ("Mild und Leise")

 

24

M. Seter

Sabbath Cantata

1. The Song of Songs
3
. Behold in Peace (Lecha Dodi)

25

Tchaikovsky

Symphony no. 5 in E minor op. 64

 

26

R. Schumann

Carnaval Op. 9

Préambule - Pierrot - Arlequin - Valse noble - Eusebius - Florestan
Marche des „Davidsbündler“ contre les Philistins

27

Haydn

Symphony no. 45 in F-sharp minor The Farewell

 

28

Scriabin

Piano Sonata no. 2 op. 19

 

29

A. Dvořák

The Noon Witch, Op. 108

 

30

L. Janáček

Sinfonietta

I. Allegretto (Fanfare)
II. Andante (The Castle, Brno)
IV. Allegretto (The Street Leading to the Castle)

 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת