חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  פיתוח שמיעה וסולפג ב'
  Ear Training (B)  
0842-2400-03
אמנויות
סמ'  א' שיעור ות
סמ'  ב' שיעור ות
הקורס מועבר באנגלית
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

קורס המשך לשנה א'.

הקורס יתמקד ביכולת התמודדות עם כל חומר מוזיקלי נלמד, תוך עבודה לשיפור השמיעה הפנימית, המלודית, ההרמונית והריתמית.
התרגול יתבצע דרך כתיבה, שירה, זיהוי ובניה של סולמות דיאטוניים, כרומטיים ומודוסים, קלסטרים, תבניות ריתמיות ואקורדים מסוגים שונים: אקורדים טרציאליים בעלי ארבעה ועד חמישה צלילים, אקורדים קוארטיאליים וקוינטיאליים ומהלכים הרמוניים.
הקורס יעסוק בפיתוח מיומנויות ברמה מתקדמת, לשירת "פרימה ויסטה" במסגרת טונלית וא-טונלית.
יושם דגש על מיומנות בטוחה, מהירה, מדויקת וקולחת של שירה מתווים נתונים ברמת קושי גבוהה, וכן על שיפור זריזות עין ואוזן, אינטונציה וזיכרון מוזיקלי.
Course description
The course is based on the first year's course and will focus on developing skills to cope with learning new musical material and on improving the melodic, harmonic and rhythmic and "internal hearing" skills. This will be accomplished through singing, recognizing and writing of scales, clusters and various types of chords such as seventh chords and their inversions, chords built on fourths and fifths and harmonic progressions.
In addition, the course will focus on developing sight singing – {prima vista} of tonal and a-tonal music. Emphasis will be put on developing immediate and accurate response to singing difficult musical passages, as well as on improving eye-ear connection, intonation and musical memory.
סילבוס מפורט

אמנויות
0842-2400-03 פיתוח שמיעה וסולפג ב'
Ear Training (B)
שנה"ל תשע"ח | סמ'  ב' |

סילבוס מפורט/דף מידע
The Yolanda and David Katz Faculty of the Arts, The Buchmann-Mehta School of Music
 
 
Course: Sight Singing and Ear training II
Semesters: A+B 2016-2017
Course tutor: Dvorah {Dvori} Burstein
Tel: 03-6424779 Mobile: 054-4992292
dvorahbu@post.tau.ac.il
devoribu@netvision.net.il
הקורס יועבר בשפה האנגלית
 
תאור כללי של הקורס
קורס המשך לשנה א'.
הקורס יתמקד ביכולת התמודדות עם כל חומר מוזיקלי נלמד, תוך עבודה לשיפור השמיעה הפנימית, המלודית, ההרמונית והריתמית.
התרגול יתבצע דרך כתיבה, שירה, זיהוי ובניה של סולמות דיאטוניים, כרומטיים ומודוסים, קלסטרים, תבניות ריתמיות ואקורדים מסוגים שונים: אקורדים טרציאליים בעלי ארבעה ועד חמישה צלילים, אקורדים קוארטיאליים וקוינטיאליים ומהלכים הרמוניים.
הקורס יעסוק בפיתוח מיומנויות ברמה מתקדמת, לשירת "פרימה ויסטה" במסגרת טונלית וא-טונלית.
יושם דגש על מיומנות בטוחה, מהירה, מדויקת וקולחת של שירה מתווים נתונים ברמת קושי גבוהה, וכן על שיפור זריזות עין ואוזן, אינטונציה וזיכרון מוזיקלי.
 
General Description of the Course
The course is based on the first year's course and will focus on developing skills to cope with learning new musical material and on improving the melodic, harmonic and rhythmic and "internal hearing" skills. This will be accomplished through singing, recognizing and writing of scales, clusters and various types of chords such as seventh chords and their inversions, chords built on fourths and fifths and harmonic progressions.
In addition, the course will focus on developing sight singing – {prima vista} of tonal and a-tonal music. Emphasis will be put on developing immediate and accurate response to singing difficult musical passages, as well as on improving eye-ear connection, intonation and musical memory.
 
 
 
Course requirements
*Mandatory attendance, active participation during the course, homework and oral and written exams.
 
Components of the final grade
50% - Written and oral examination at the end of each semester.
30% - Participation in class drills
20% - Homework
 
The examinations, which take place at the end of each semester, are comprised of 2 parts: oral and written.
The learning material for the examinations is as follow:
 
* Course contents
*The student is required to be able to sing, construct, identify and write:
• Scales, Modes, Clusters of 5-6 notes.
• Triads and their inversions, Closed and Open positions (Major, Minor, Diminished and Augmented), the Seventh-chords and their inversions, chords built on fourths and fifths.
• Progression: Harmonic dictation (including triads, seventh-chords and their inversions and secondary dominants.).
• Rhythmic patterns in simple and complex meters.
• Dictations of 2-4 voices with modulation to relative scales.
• Sight-singing of a given piece with modulations; tonal and a-tonal music prima vista.
 
Bibliography
For tonal singing: the books 2A.2B: Solfege de Solfege.
For A-tonal singing: the book Modus Novus and additional musical literature that will be given.
In addition I will provide recorded musical material.
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת