חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  פיתוח שמיעה וסולפג ב'
  Ear Training (B)                                                                                     
0842-2400-02
אמנויות
סמ'  א'1700-1800016מוזיקה בוכמן-מהטהשיעור ות גב' בורשטין דבורה
סמ'  א'1700-1800014ממוזיקה בוכמן-מהטהשיעור ות
סמ'  ב'1700-1800016מוזיקה בוכמן-מהטהשיעור ות
סמ'  ב'1700-1800014ממוזיקה בוכמן-מהטהשיעור ות
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

קורס המשך לשנה א'.
הקורס יתמקד ביכולת התמודדות עם כל חומר מוזיקלי נלמד, תוך עבודה לשיפור השמיעה הפנימית, המלודית, ההרמונית והריתמית.
התרגול יתבצע דרך כתיבה , שירה , זיהוי ובניה של סולמות דיאטוניים, כרומטיים ומודוסים, קלסטרים, תבניות ריתמיות ואקורדים מסוגים שונים: אקורדים טרציאליים בעלי ארבעה ועד חמישה צלילים, אקורדים קוארטיאליים וקוינטיאליים ומהלכים הרמוניים.
הקורס יעסוק בפיתוח מיומנויות ברמה מתקדמת, לשירת "פרימה ויסטה" במסגרת טונלית וא-טונלית.
יושם דגש על מיומנות בטוחה , מהירה , מדויקת וקולחת של שירה מתווים נתונים ברמת קושי גבוהה , וכן על שיפור זריזות עין ואוזן, אינטונציה וזיכרון מוזיקלי.

Course description

The course is based on the first year's course and will focus on developing skills to cope with learning new musical material and on improving the melodic, harmonic and rhythmic and "internal hearing" skills. This will be accomplished through singing, recognizing and writing of scales, clusters and various types of chords such as seventh chords and their inversions, chords built on fourths and fifths and harmonic progressions.
In addition, the course will focus on developing sight singing – {prima vista} of tonal and a-tonal music. Emphasis will be put on developing immediate and accurate response to singing difficult musical passages, as well as on improving eye-ear connection, intonation and musical memory

סילבוס מפורט

אמנויות
0842-2400-02 פיתוח שמיעה וסולפג ב'
Ear Training (B)
שנה"ל תשע"ח | סמ'  ב' | גב' בורשטין דבורה

666סילבוס מפורט/דף מידע

הפקולטה לאמנויות ע"ש דוד ויולנדה כץ, ביה"ס למוזיקה ע"ש בוכמן-מהטה

 

 

שם הקורס: סולפג' ופיתוח-שמיעה למבצעים שנה ב'

Sight singing and ear training for performers - second year

שנתי, תשע"ח

תרגיל, 4 ש"ס

 

שם המרצה: דבורה בורשטיין

טל' 03-6424779,054-4992292

דוא"ל: dvorahbu@post.tau.ac.il , devoribu@netvision.net.il

 

 

שעות קבלה

זמינה לבקשות התלמידים בימי ההוראה לפני ואחרי השיעורים (לפי תאום מראש).

 

תאור כללי של הקורס

קורס המשך לשנה א'.

הקורס יתמקד ביכולת התמודדות עם כל חומר מוזיקלי נלמד, תוך עבודה לשיפור השמיעה הפנימית, המלודית, ההרמונית והריתמית.

התרגול יתבצע דרך כתיבה , שירה , זיהוי ובניה של סולמות דיאטוניים, כרומטיים ומודוסים, קלסטרים, תבניות ריתמיות ואקורדים מסוגים שונים: אקורדים טרציאליים בעלי ארבעה ועד חמישה צלילים, אקורדים קוארטיאליים וקוינטיאליים ומהלכים הרמוניים.

הקורס יעסוק בפיתוח מיומנויות ברמה מתקדמת, לשירת "פרימה ויסטה" במסגרת טונלית וא-טונלית.

יושם דגש על מיומנות בטוחה , מהירה , מדויקת וקולחת של שירה מתווים נתונים ברמת קושי גבוהה , וכן על שיפור זריזות עין ואוזן, אינטונציה וזיכרון מוזיקלי.

 

General description of the course

The course is based on the first year's course and will focus on developing skills to cope with learning new musical material and on improving the melodic, harmonic and rhythmic and "internal hearing" skills. This will be accomplished through singing, recognizing and writing of scales, clusters and various types of chords such as seventh chords and their inversions, chords built on fourths and fifths and harmonic progressions.

In addition, the course will focus on developing sight singing – {prima vista} of tonal and a-tonal music. Emphasis will be put on developing immediate and accurate response to singing difficult musical passages, as well as on improving eye-ear connection, intonation and musical memory.

 

דרישות הקורס

נוכחות חובה , השתתפות פעילה בשיעורים , עבודות בית ובחינות בכתב ובע"פ.

 

מרכיבי הציון הסופי

50% - בחינות בע"פ ובכתב בסיום כל סמסטר.

30% - השתתפות בתרגול בכתה.

20% - עבודות בית שתינתנה במהלך הקורס.

 

מהות הבחינה

בסיום הקורס על התלמיד להוכיח את יכולתו השמיעתית ע"י הקשבה , זיהוי, בניה ושירה של כל המרכיבים המוזיקליים שנלמדו במהלך השנה, וזאת במסגרת בחינה בכתב ובע"פ.

 

 

מהלך הקורס (נושאי הקורס)

הסטודנט יתבקש לשיר, לבנות, לזהות ולכתוב:

• סולמות דיאטוניים כרומטיים ומודוסים, קלסטרים בני שישה ושבעה צלילים.

• אקורדים: משולשים והיפוכיהם – סגורים , פתוחים ומפוזרים על כל המקלדת כבודדים וברצפים, ספטאקורדים והיפוכיהם , אקורדים קוארטיאליים וקוינטיאליים ומהלכים הרמוניים הכוללים דומיננטות שניוניות { סטיות} ואקורדים גאוגרפיים: נפוליטני, איטלקי, צרפתי וגרמני ומודולציות.

• תבניות ריתמיות המאורגנות במסגרת משקלים פשוטים ומורכבים.

• הכתבות מלודיות:דו-קוליות ורב-קוליות .

• שירה ראשונית{ חד ורב קולית} מן הדף במסגרת טונלית ו א-טונלית.

 

ביבליוגרפיה וחומר עזר

במסגרת טונלית: הספרים 2C ,A, 2B2Solfege des Solfege:, כורלים של באך וקטעים מהספרות המוזיקלית.

שירה א-טונלית מהספרModus Novus ומספרות מוזיקלית רלוונטית שתחולק ע"י המרצה.

כמו כן אתן חומר עזר מוקלט לתרגול ולשינון.

 

Contents of the course:

 

At the beginning of the year we will repeat and practice materials of the first year’s course, subsequently increasing the difficulty level gradually.

Every lesson starts with ear training exercises (melodic, harmonic and internal hearing).

Students are required to be able to sing, construct, identify and write down from hearing the following elements, as practiced throughout the course:

 

*Diatonic and chromatic scales, modes and cluster of 6-7 notes.

*Chords: triads and their inversions, seventh chords and their inversions in closed and open positions singly and in succession in order to improve students’ memory, and chords which are built on fourths and fifths and harmonic progressions with secondary dominants and modulations

 

* Harmonic progressions including triads, seventh-chords, chords with alterations, secondary dominants and modulations.

 

*Rhythmic patterns arranged in simple and complex time signatures.

*Dictations: melodic dictations of two-four voices with modulations to related scales.

*Sight singing of a given piece with modulations in tonal and a-tonal music {prima vista}.

 

 

Throughout the course, students will write notate triads in four parts (doubling one of the notes) in closed and open positions as in choral writing.

In a similar vein, students will improve the identification and singing of seventh-chords and their inversions (in closed and open positions), singly and in succession. Students will construct and identify chains of movable 7th chords, as well as fourths- and fifths-based chords (with up to 5 tones).

The students will fill in two-three missing tones in a given chord as required.

 

 

In addition, students will identify and write down the individual melodic lines of all voices in a Bach choral. In addition, students will play 3 voices (out of 4) from a Bach choral and sing the remaining voice.

 

 

 

Bibliography:

1) Lemoine, Solfège des Solfège (vols. 2A, 2B, 2C).

2) J.S. Bach, 371 Chorales.

3) Lars Edmund, Modus Novus.

4) Noel Gallon, Dictée Musicale a Trois Parties; Dictée Musicale Progressives a Quatre Parties.

5) George Dandelot, Etude du Rythme (vols. 1-5).

 

 

Additional items and recorded music material will be supplied throughout the course.

 

 

 

Expected learning outcomes

At the end of the course students will have improved their melodic, harmonic, rhythmic, and “internal” hearing skills and will be able to learn new musical material with improved rapidity and at a higher level. Student will acquire tools to identify musical elements (scales, chords, modulation, etc.) from hearing, and follow melodic and harmonic structures played or sung to them. Equipped with theoretical knowledge, as well as advanced hearing skills, students will improve their command of musical language and will be able to deepen their understanding of musical compositions and enhance their musical performance and interpretation.

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת