חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  היגוי ב'
  Diction B                                                                                            
0842-2387-01
אמנויות
סמ'  א'0900-1000032מוזיקה בוכמן-מהטהשיעור ות גב' אפרתי ענת
סמ'  ב'0900-1000032מוזיקה בוכמן-מהטהשיעור ות
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הכרה ושליטה מושלמת בא"ב הבינלאומי ככלי להיגוי נכון בשירה בשפה הגרמנית. הסטודנטים ילמדו את הסמלים השונים של הא"ב הבינלאומי ויתרגלו הכתבות והקראות, שיכללו שימוש נכון בסמלים והיגוי ראוי ומדויק בשפה הגרמנית.

Course description

Acquaintance with and total command of the IPA (International Phonetic Alphabet) as an instrument for achieving correct pronunciation in singing the German language. The students will learn the IPA symbols, and will practice their correct use in reading, writing and dictation exercises aimed at perfecting faultless and exact diction in the German language.

סילבוס מפורט

אמנויות
0842-2387-01 היגוי ב'
Diction B
שנה"ל תשע"ט | סמ'  ב' | גב' אפרתי ענת

666סילבוס מפורט/דף מידע

ביה"ס למוזיקה ע"ש בוכמן-מהטה

 

 

שם הקורס: היגוי לזמרים ולמנצחי מקהלה וא"ב בינלאומי – גרמנית

Diction class for singers and vocal conductors and international phonetic alphabet - German

 

שנתי, תשע"ט

שיעור-תרגול, 2 ש"ס

 

שם המרצה: ענת אפרתי

טל': 052-8346988

דוא"ל: efratyanat@gmail.com

 

שעת קבלה

בתאום מראש

 

תאור הקורס

הכרה ושליטה מושלמת בא"ב הבינלאומי ככלי להיגוי נכון בשירה בשפה הגרמנית. הסטודנטים ילמדו את הסמלים השונים של הא"ב הבינלאומי ויתרגלו הכתבות והקראות, שיכללו שימוש נכון בסמלים והיגוי ראוי ומדויק בשפה הגרמנית.

 

Acquaintance with and total command of the IPA (International Phonetic Alphabet) as an instrument for achieving correct pronunciation in singing the German language. The students will learn the IPA symbols, and will practice their correct use in reading, writing and dictation exercises aimed at perfecting faultless and exact diction in the German language.

Ms. Anat Efraty

052-8346988, efratyanat@gmail.com

 

Annual 2018-2019

 

Lesson & Exercise: 2 credits

 

Course description

The course introduces the fundamentals of German diction for singers and choral conductors. Special attention is given to the application of the German language in musical contexts. Studies are held in small groups of 8-10 students. The students will learn the various symbols of the International Phonetic Alphabet (IPA) and will practice dictations and readings that will include proper use of symbols and accurate diction in the German language.

 

Course requirements

Full attendance and active participation in class, reading, dictations, exam.

Texts will be provided by the lecturer and their selection will be adjusted to the level of the class and students.

 

Course grade

Final exam - 50%

Submission of exercises - 10%

Full attendance and active participation in class - 40%

 

Course topics

  • Rules of German diction
  • The International Phonetic Alphabet (IPA)
  • German diction applied to music

 

Bibliography

  1. Shenzer, Lola - My Voice It's Me
  2. Odom, William - German for Singers
  3. Book of the International Phonetic Association

 

Expected learning outcomes

The students will gain considerable proficiency in the IPA and accurate diction in the German language.  They will also be able work to independently with German texts incorporating the acquired knowledge and skills in their artistic work.

 

 

 

דרישות הקורס

נוכחות, השתתפות, קריאה, מבחן, הכתבות .

 

מרכיבי הציון הסופי

% 50 בחינה מסכמת, 10% הגשת תרגילים, % 40 השתתפות פעילה בכיתה .

 

בחינה

הבחינה והבחנים יכללו טקסטים שונים בגרמנית שעל התלמידים לכותבם בא"ב בינלאומי (הכרת והתאמת הסימנים השונים לטקסט הנתון), כמו כן ידרשו התלמידים להקריא טקסטים בהיגוי הנכון והמדויק.

 

נושאי הקורס

קריאה מסמלי IPA

קריאה מטקסט רגיל

כתיבת טקסט מודפס בסמלי IPA

הקראה בהיגוי נכון

(הטקסטים יינתנו במשך השנה ובחירתם תעשה ע"י המרצה, בהתאם לרמת הכיתה והקורס)

 

רשימת ספרות מומלצת

קולי זה אני – לולה שנצר

Hand book of the International Phonetic Association

German for singers – William Odom

 

תוספות לרשימת הביבליוגרפיה תינתנה בהמשך

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת