חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  מוסיקה קאמרית ואנסמבלים
  Chamber Music and Ensembles (B)  
0842-2300-01
אמנויות
סמ'  א' שיעור פרופ ארז ארנון
סמ'  ב' שיעור
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
הקורס מפתח את מיומנויות הנגינה בקבוצות קאמריות (שלישייה עד תשיעייה ובמקרים מיוחדים גם דואטים). כל קבוצה תעבוד בהנחיית מדריך חבר סגל ותידרש לקיים חזרות אינטנסיביות בין השעורים המונחים. לרשות כל הרכב יעמדו בין 8 ל- 14 שעורים עם המדריך, אשר יתואמו איתו ישירות.
Course description
The course is aimed to develop the skills needed for chamber music playing (the ensembles can vary from trio to nonets (in special cases, duets will be acceptable). Each ensemble will be individually coached by a member of staff and will be required to conduct intensive rehearsals between lessons. Each group will have between 8 to 14 lessons with the instructor.
סילבוס מפורט

אמנויות
0842-2300-01 מוסיקה קאמרית ואנסמבלים
Chamber Music and Ensembles (B)
שנה"ל תשע"ז | סמ'  ב' | פרופ ארז ארנון

סילבוס מפורט/דף מידע
הפקולטה לאמנויות ע"ש דוד ויולנדה כץ, ביה"ס למוזיקה ע"ש בוכמן-מהטה
 
 
שם הקורס: מוזיקה קאמרית ואנסמבלים
Chamber music and ensembles
שנתי, תשע"ז
סדנה, 2 ש"ס
 
שם המרצה: ארנון ארז
טל': 0545354554
דוא"ל: arno@post.tau.ac.il
 
שעת קבלה
יום שלישי בשעה 12:00-13:00
לפי תאום טלפוני מראש.
 
מתאמת המחלקה
נטע רז, חדר 6
דוא"ל: interprog@tauex.tau.ac.il
 
דרישות הקורס
הכנת יצירה רב פרקית מלאה. כל הרכב נדרש לקיים חזרות אינטנסיביות בין השעורים המונחים. לקראת סמסטר ב' יערך מבחן על שני פרקים מתוך היצירה. רק הרכבים אשר קיבלו לפחות 4 שיעורים עם מנחה בתאריכים שונים יורשו להשתתף במבחן.
 
מטלת סיום הקורס הינה ביצוע של יצירה רב פרקית מלאה מן הרפרטואר באחת משלושת האפשרויות הבאות:
1. בקונצרט פומבי מטעם ביה"ס,
2. בתחרות נגינה למוזיקה קאמרית של ביה"ס או
3. בבחינת סיום שנתית.
 
רק הרכבים אשר קיבלו 8-14 מפגשים עם מנחה במהלך השנה בתאריכים שונים יורשו להשתתף במטלת סיום הקורס.
 
מרכיבי הציון הסופי
הציון יחושב באופן הבא:
30% מהציון עבור מבחן אמצע שנה.
70% מהציון יינתן ע"י מנחה ההרכב עבור עבודה שנתית והשתתפות בקונצרט סוף שנה או השתתפות בתחרות הקאמרית. הציון יינתן ע"י צוות הבוחנים במקרה של מבחן.
 
בחינה
 
בחינה במוזיקה קאמרית תיערך להרכבים אשר לא השתתפו בקונצרט בביה"ס או לחילופין בתחרות במוזיקה קאמרית. ההרכב יבחן בנגינת היצירה עליה עבדו במהלך השנה. היצירה צריכה להיות מוכנה בשלמותה על כל פרקיה.
 
 
סילבוס
הקורס מפתח את מיומנויות הנגינה בקבוצות קאמריות (שלישייה עד תשיעייה ובמקרים מיוחדים גם דואטים). כל קבוצה תעבוד בהנחיית מדריך חבר סגל ותידרש לקיים חזרות אינטנסיביות בין השעורים המונחים. לרשות כל הרכב יעמדו בין 8 ל- 14 שעורים עם המדריך, אשר יתואמו איתו ישירות.
 
Syllabus
The course is aimed to develop the skills needed for chamber music playing (the ensembles can vary from trio to nonets (in special cases, duets will be acceptable). Each ensemble will be individually coached by a member of staff and will be required to conduct intensive rehearsals between lessons. Each group will have between 8 to 14 lessons with the instructor.
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת