חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  רפרטואר תזמורתי ב'
  Orchestral Repertoire B                                                                              
0842-2289-01
אמנויות
סמ'  א'סדנה
סמ'  ב'סדנה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
התזמורת הסימפונית של בית הספר למוזיקה מונה כ-100 סטודנטים ומטרתה להכין את הסטודנטים לנגינת תזמורת ברמה המקצועית הגבוהה ביותר. 

סדנת רפרטואר תזמורתי הינה חלק בלתי נפרד מעבודת התזמורת הסימפונית. הסדנה משמשת בעיקר לחזרות של קבוצות הכלים השונות (סקציות) על הרפרטואר המנוגן בתזמורת. במהלך העבודה תיפגש כל קבוצת כלים (בנפרד) עם מדריך הקבוצה, ותעבוד איתו על הרפרטואר הרלוונטי.

הסדנה תאפשר עבודה ממוקדת על מיומנויות יסוד האופייניות לנגינה תזמורתית: אחדות צלילית, אינטונציה, התמזגות בסקציה, אסטרטגיות להכנת התפקידים, היערכות לאודיציות וכיו"ב.
Course description
The Buchmann-Mehta School of Music Symphony Orchestra is designed to prepare students in the field of professional orchestral playing on the highest artistic level.
The Orchestral Repertoire Workshop is an integral part of the work of the Symphony Orchestra. In the course of the Workshop, students work in groups (the various instrumental sections of the orchestra) with instrumental coaches on the repertoire performed by the Orchestra.
The Repertoire Workshop provides an opportunity for focused artistic work specific to the instrument and repertoire at hand, in developing the skills necessary for orchestral playing: unification of tone, intonation, consolidation of the section, strategies for part preparation and auditioning, etc.
סילבוס מפורט

אמנויות
0842-2289-01 רפרטואר תזמורתי ב'
Orchestral Repertoire B
שנה"ל תשע"ה | סמ'  ב' |

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת