חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  ליווי כלי
  Instrument Accompaniment  
0842-2211-01
אמנויות
סמ'  א' שיעור ות
סמ'  ב' שיעור ות
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
הקורס מיועד להקנות לפסנתרנים מיומנות בתפקידי ליווי במגוון ז'אנרים סטנדרטיים: מעיבודים לפסנתר של תפקידים תזמורתיים ועד לתפקידי ליווי שנכתבו במקור לפסנתר. דגש מיוחד יינתן לפיתוח קשב וליכולת השתלבות עם נגנים ממשפחות הכלים השונות.
Course description
The course is aimed to develop the pianist’s accompaniment expertise, where a special emphasis will be devoted on teamwork and the particular skills it involves. Students will experiment various standard genres including orchestral parts arranged for piano as well as original pieces written for the piano.
סילבוס מפורט

אמנויות
0842-2211-01 ליווי כלי
Instrument Accompaniment
שנה"ל תשע"ח | סמ'  ב' |

סילבוס מפורט/דף מידע

הפקולטה לאמנויות ע"ש דוד ויולנדה כץ, ביה"ס למוזיקה ע"ש בוכמן-מהטה

 

שם הקורס: ליווי כלי

Instrument accompaniment

שנתי, תשע"ז

שיעור-תרגול, 4 ש"ס

 

שם המרצה: ארנון ארז

טל':  0545354554

דוא"ל:  arno@post.tau.ac.il

 

שעת קבלה

בתאום מראש

 

דרישות הקורס

במהלך הקורס יידרשו הסטודנטים להכין קטעי ליווי לקראת השיעורים. כל סטודנט יכין לפחות שני קטעי ליווי במהלך כל סמסטר.

 

מרכיבי הציון הסופי

50% - השתתפות בכיתה

50% - הכנת וביצוע קטעי הליווי

 

סילבוס

הקורס מיועד להקנות לפסנתרנים מיומנות בתפקידי ליווי במגוון ז'אנרים סטנדרטיים: מעיבודים לפסנתר של תפקידים תזמורתיים ועד לתפקידי ליווי שנכתבו במקור לפסנתר. דגש מיוחד יינתן לפיתוח קשב וליכולת השתלבות עם נגנים ממשפחות הכלים השונות.

 

Syllabus

The course is aimed to develop the pianist’s accompaniment expertise, where a special emphasis will be devoted on teamwork and the particular skills it involves. Students will experiment various standard genres including orchestral parts arranged for piano as well as original pieces written for the piano.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת