חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  ספרות הפסנתר
  Piano Literature(A)  
0842-2210-01
אמנויות
סמ'  א' שיעור ות
סמ'  ב' שיעור ות
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
הקורס מוקדש למוזיקה לפסנתר של מלחיני המאה ה-20, תוך התמקדות בייחודיות המרקם, ההרמוניה וטכניקת הכתיבה ביצירותיו של ק.דביסי, מ.ראוול, ב.בארטוק, א.שנברג, פ.הינדמיט, א.סקריאבין, ס.רחמנינוב, י.סטראווינסקי, ס.פרוקופיב, ד.שוסטקוביץ'. כמו כן, הקורס יכלול סקירה כללית של יצירותיהם של המלחינים המובילים של החצי השני של המאה ה-20 , כולל מוזיקת המלחינים הישראלים.    
Course description
 The course will be devoted to the piano music of the 20th century, with emphasis on the specifics of the texture, harmony and piano technique of Debussy, Ravel, Bartok, Schoenberg, Hindemith,   
Scriabin, Rachmaninov, Stravinsky, Prokofiev, Shostakovich. The course will also provide a general review of the masterworks by the major composers of the second half of the 20th century, including Israeli authors.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת