חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  יסודות המרקם והצורה II
  Fundamentals of Musical Styles and Forms II  
0842-2206-03
אמנויות
סמ'  א' שיעור ות
סמ'  ב' שיעור ות
הקורס מועבר באנגלית
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
קורס המשך ל"יסודות המרקם והצורה א'". הקורס מיועד לתלמידי מגמות הביצוע והמוזיקולוגיה. מטרת הקורס הדו-שנתי להקנות מיומנויות בסיסיות בכתיבה, נגינת בס מסופרר, אילתור על-פי מודלים הרמוניים נפוצים וניתוח יצירות בסגנונות שונים של המוזיקה הטונאלית המסורתית. לצד היכרות עם תורת הצורות ועם כללי יסוד בקונטרפונקט והרמוניה יושם דגש על היחס בין אנליזה לאינטרפרטציה ועל פרספקטיבות יצירתיות לביצוע המוזיקלי. בשנתו השנייה יתמקד הקורס בתורת הצורות ובניתוח צורני, במבוא לקונטרפונקט מודאלי ובתרגילי כתיבה והרמון מתקדמים בהתבסס על חומר השנה הראשונה של הקורס.

Course description
The course is meant for students of music performance and musicology and is a sequel to “Fundamentals of Musical Styles and Forms I”. The two-year course is aimed at developing basic skills in writing, figured bass realization, improvisation based on common harmonic schemata and analysis of works in various traditional tonal styles. Students will acquire a basic command of counterpoint and harmony as well as knowledge of musical forms. Special attention will be given to issues of analysis and interpretation and to creative perspectives on musical interpretation. In its second year, the course will focus on theory of musical forms and formal analysis, introduction to modal counterpoint and enhancement of the harmonic skills acquired during the course’s first year.
סילבוס מפורט

אמנויות
0842-2206-03 יסודות המרקם והצורה II
Fundamentals of Musical Styles and Forms II
שנה"ל תשע"ח | סמ'  ב' |

סילבוס מפורט/דף מידע
ביה"ס למוזיקה ע"ש בוכמן-מהטה
 
 
שם הקורס: יסודות המרקם והצורה ב'
Fundamentals of Harmony, Counterpoint and Musical Forms II
 
שנתי, תשע"ז
שו"ת, 4 ש"ס
 
שם המרצה: ד"ר אורי רום
טלפון: --------- דואר אלקטרוני: urom@post.tau.ac.il
 
שעות קבלה
יום ד' 12-14, חדר 20.
 
לפי תאום מראש בדוא"ל
 
 
תאור הקורס
קורס המשך ל"יסודות המרקם והצורה א'". הקורס מיועד לתלמידי מגמות הביצוע והמוזיקולוגיה. מטרת הקורס הדו-שנתי להקנות מיומנויות בסיסיות בכתיבה, נגינת בס מסופרר, אילתור על-פי מודלים הרמוניים נפוצים וניתוח יצירות בסגנונות שונים של המוזיקה הטונאלית המסורתית. לצד היכרות עם תורת הצורות ועם כללי יסוד בקונטרפונקט והרמוניה יושם דגש על היחס בין אנליזה לאינטרפרטציה ועל פרספקטיבות יצירתיות לביצוע המוזיקלי. בשנתו השנייה יתמקד הקורס בתורת הצורות ובניתוח צורני, במבוא לקונטרפונקט מודאלי ובתרגילי כתיבה והרמון מתקדמים בהתבסס על חומר השנה הראשונה של הקורס.
 
The course is meant for students of music performance and musicology and is a sequel to “Fundamentals of Musical Styles and Forms I”. The two-year course is aimed at developing basic skills in writing, figured bass realization, improvisation based on common harmonic schemata and analysis of works in various traditional tonal styles. Students will acquire a basic command of counterpoint and harmony as well as knowledge of musical forms. Special attention will be given to issues of analysis and interpretation and to creative perspectives on musical interpretation. In its second year, the course will focus on theory of musical forms and formal analysis, introduction to modal counterpoint and enhancement of the harmonic skills acquired during the course’s first year.
 
דרישות הקורס
נוכחות בשיעורים, השתתפות פעילה בכיתה, הגשה סדירה של תרגילים בכתיבה, ניתוח ונגינה, עמידה במבחן סמסטריאלי ומבחן שנתי בכתב, מבחן מעשי שנתי ועבודת גמר שנתית.
 
 
 
 
דרישות קדם
השתתפות ועמידה בהצלחה בקורס "יסודות המרקם והצורה א'".
 
מרכיבי הציון הסופי
50% מבחנים ועבודת גמר, 50% הגשת תרגילים שבועיים והשתתפות פעילה בכיתה.
 
בחינה
המבחן הסמסטריאלי ומבחן הגמר יכללו מטלות כתיבה וניתוח. מבחן הגמר יכלול מרכיב מעשי בנגינה.
 
נושאי הקורס ומבנהו (נתון לשינויים)
מבוא לניתוח צורני והיכרות כללית עם שיטות ניתוח מקובלות, מבנה נושאים מוזיקליים (פרזה, מוטיב, משפט, פריודה), צורות דו-חלקיות ותלת-חלקיות פשוטות, ניתוח וכתיבת מנואטים פשוטים, ניתוח וכתיבת ואריאציות, כללי יסוד בקונטרפונקט וקונטרפונקט סוגים, טכניקות חיקוי פוליפוני, הקאנון והפוגה: מבוא וניתוח, אירגון צורני בפרקים מורכבים עם דגש על צורת הסונטה, תורת המודולציה (המשך), הירמון ונגינת בס בלתי מסופרר ע"פ חוקי האוקטבה, הירמון סופרן, ניתוח וכתיבת קדנצות לקונצ'רטי/קישוטים מלודיים לפרקים כליים ולאריות, אימון בניתוח משמיעה, ניתוח מבחר יצירות של תקופת ההרמוניה הטונאלית, פרספקטיבות: מוזיקה קדם- ובתר-טונאלית, יסודות הרטוריקה המוזיקלית והמבע המוזיקלי.
סמסטר א':
שיעורים 1-2: מהי "צורה מוזיקלית" – סיעור מוחות. יסודות הצורה המוזיקלית: פראזה ומוטיב
שיעור 3: שימוש במוטיב, עקרונות הפרמוטציה המוטיבית (ניתוח וכתיבה)
שיעורים 4-5: המשפט המוזיקלי (הגדרה ע"פ שנברג, ניתוח דוגמאות וחיבור)
שיעורים 6-7: הפריודה (הגדרה ע"פ שנברג, ניתוח דוגמאות וחיבור)
שיעור 8: הצורה הבינארית הקטנה והצורה הבינארית הקטנה עם רפריזה
שיעורים 9-11: צורת המנואט (הגדרת המבנה והאפשרויות הטונאליות, ניתוח דוגמאות נבחרות מהברוק/קלאסיקה, כתיבה, ואלתור של מנואטים ע"פ דגמים נתונים)
שיעורים 12-13: מבוא לקונטרפונקט מודאלי וחזרה
סמסטר ב':
שיעור 1: "מינוריזציה" ודרגות הרמוניות ומלודיות מונמכות
שיעור 2: יסודות הרטוריקה המוזיקלית, "הבעה מוזיקלית"
שיעורים 3-4: צעדים ראשונים בהירמון מלודיות
שיעורים 5-6: סקוונצות מלודיות והרמוניות לסוגיהן
שיעורים 7-8: נושא וואריאציות (עקרונות, מבנה, ניתוח דוגמאות וכתיבת ואריאציות על נושא נתון)
שיעורים 9-10: הקאנון והפוגה (עקרונות החיקוי, כניסות פוגאליות, ניתוח וכתיבה)
שיעורים 11-13: צורת הסונטה (עקרון הסונטה, השוואה לצורות הקטנות, תורת האתנחים ע"פ קוך, ניתוח הרמוני ותמאטי של פרקי סונטה ורונדו-סונטה), חזרה
 
רשימת ספרות
A. Schoenberg, Fundamentals of musical composition (London: Faber and Faber, 1967).
S. Kostka & D. Payne, Tonal Harmony (New York etc.: McGraw-Hill, 31995).
N. Cook, A guide to musical analysis (Oxford: Oxford Univ. Press, 1994).
L. Meyer, Emotion and Meaning in Music (Chicago: Univ. of Chicago Press, 2008).
I. Sadai, Harmony in its Systemic and Phenomenologic Aspects (Jerusalem: Ed.Yanetz, 1980).
 
ביבליוגרפיה נוספת תימסר במהלך הקורס.
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת