חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  מבחן בהאזנה ב'
  Indentification of Musical Works (B) - Test                                                          
0842-2015-01
אמנויות
סמ'  א'בחינה מר רוזנקרנץ עדי
סמ'  ב'בחינה
ש"ס:  0.0

סילבוס מקוצר

קווים מנחים למבחני ההאזנה

1. מספר מבחנים: יתקיימו ארבעה מבחנים בלבד – אחד בכל שנה משנות התואר. תלמידי המגמה למוזיקולוגיה יחויבו בשלושה מתוך ארבעת המבחנים הללו –שנים ב', ג' ו-ד'.

2. מהות ומבנה המבחנים: המבחנים יתחלקו לשני חלקים:

א. קטעים קצרים (מתוך אנתולוגית נורטון) אותם יש להכיר בדיוק מרובה ולגביהם יש לפרט במבחן נתוני רקע כלליים. בשני כרכי האנתולוגיה מופיעים ביחס לכל אחת מהדוגמאות נתונים היסטוריים, סגנוניים ואנליטיים. לצורך פירוט במבחן יש לדעת לגבי כל אחד מהקטעים:

1. סגנון/תקופה;

2. נסיבות הלחנה/ידע כללי על המלחין;

3. ז'אנר וייחודה של היצירה במסגרת הז'אנר;

4. הרכב כלי/קולי מדויק;

5. ביצירות ווקאליות: תוכן הטקסט ומשמעותו;

6. אלמנטים צורניים, מרקמיים רתמיים וגו' בולטים ביצירה, אופן הטיפול בטקסט ביצירות ווקאליות.

ב. יצירות שלמות אותן יש לזהות ע"פ הפרמטרים הבסיסיים שהיו מקובלים במבחנים עד כה: 1. מלחין 2. שם היצירה וז'אנר 3. פרק ביצירה 4. מספר אופוס (קכל/אופוס וכיוב') 5. סגנון (קלאסי, רומנטי, ברוק וכו') ותקופה (מאות היסטוריות).

3. כל החומרים הנחוצים להתכוננות לבחינות ההאזנה מצויים כבר כעת בספרית ביה"ס למוזיקה בתפזורת (ספרים ותווים). במרוצת השבועות הקרובים ייפתח אתר מודל למבחני ההאזנה השונים ועליו יועלו סריקות של הדוגמאות מאנתולוגיית נורטון (הקטעים הקצרים לזיהוי ולתיאור מילולי). כמו כן, הרשימות תועלנה לאתר ביה"ס.

Course description

Guidelines to listening examinations
1. Number of annual exams – the school will hold one annual exam (a total of four exams towards a bachelor's degree).

2. Nature of the exams – the exams will be divided into two parts:

A. Short pieces (from the Norton Anthology). These pieces should be studied with exact precision where general background features will be requested. Historical, stylistic and analytic features can be found in the two volumes of the Anthology. Hereinafter are the required details to be provided by the student for each work in the examination:

1. Style/period;
2. General knowledge of composer/ circumstances of the composition;
3. Genre and significance of the work to the genre;
4. Precise instrumentation or ensemble;
5. In vocal works: text contents and meaning;
6. Outstanding structural, textural and rhythmic or other elements, compositional treatment of the text in vocal works.


B. Whole works that must be identified by the same parameters that were customary until now:

1. Composer;
2. Name of the composition and genre;
3. Movement;
4. Opus number or otherwise;
5. Style (classical, romantic, Baroque etc.)

3. All materials necessary for preparation for the exams are available at the School of Music library (books and scores). During the next few weeks a moodle website will be opened for the listening exams in which the material will be made available. Likewise the lists will be posted on the school's website.

סילבוס מפורט

אמנויות
0842-2015-01 מבחן בהאזנה ב'
Indentification of Musical Works (B) - Test
שנה"ל תשע"ט | סמ'  ב' | מר רוזנקרנץ עדי

666סילבוס מפורט/דף מידע

שם הקורס:  מבחן האזנה שנה ב'

Listening examination 2nd year

שנתי, תשע"ח – 2018-2019

מבחן

 

שם הבוחן: עדי רוזנקרנץ   Adi Rosenkrantz

טל': 03-7313706 Tel:

 

שעת קבלה

ע"פ המפורט שעות קבלה של היועץ האקדמי.

 

ציון הבחינה ישתקלל  עם שאר הציונים.

רשימת היצירות מופיעה בסוף הסילבוס

 

קווים מנחים למבחני ההאזנה

1. מספר מבחנים: יתקיימו ארבעה מבחנים בלבד – אחד בכל שנה משנות התואר. תלמידי המגמה למוזיקולוגיה יחויבו בשלושה מתוך ארבעת המבחנים הללו –שנים ב', ג' ו-ד'.

2. מהות ומבנה המבחנים: המבחנים יתחלקו לשני חלקים:

א. קטעים קצרים (מתוך אנתולוגית נורטון) אותם יש להכיר בדיוק מרובה ולגביהם יש לפרט במבחן נתוני רקע כלליים. בשני כרכי האנתולוגיה מופיעים ביחס לכל אחת מהדוגמאות נתונים היסטוריים, סגנוניים ואנליטיים. לצורך פירוט במבחן יש לדעת לגבי כל אחד מהקטעים:

1. סגנון/תקופה;

2. נסיבות הלחנה/ידע כללי על המלחין;

3. ז'אנר וייחודה של היצירה במסגרת הז'אנר;

4. הרכב כלי/קולי מדויק;

5. ביצירות ווקאליות: תוכן הטקסט ומשמעותו;

6. אלמנטים צורניים, מרקמיים רתמיים וגו' בולטים ביצירה, אופן הטיפול בטקסט ביצירות ווקאליות.

ב. יצירות שלמות אותן יש לזהות ע"פ הפרמטרים הבסיסיים שהיו מקובלים במבחנים עד כה: 1. מלחין 2. שם היצירה וז'אנר 3. פרק ביצירה 4. מספר אופוס (קכל/אופוס וכיוב') 5. סגנון (קלאסי, רומנטי, ברוק וכו') ותקופה (מאות היסטוריות).

3. כל החומרים הנחוצים להתכוננות לבחינות ההאזנה מצויים כבר כעת בספרית ביה"ס למוזיקה בתפזורת (ספרים ותווים). במרוצת השבועות הקרובים ייפתח אתר מודל למבחני ההאזנה השונים ועליו יועלו סריקות של הדוגמאות מאנתולוגיית נורטון (הקטעים הקצרים לזיהוי ולתיאור מילולי). כמו כן, הרשימות תועלנה לאתר ביה"ס.

The grades of these exams will be calculated into the average together with other courses.

 

Guidelines to listening examinations

  1. Number of annual exams – the school will hold one annual exam (a total of four exams towards a bachelor's degree).

 

  1. Nature of the exams – the exams will be divided into two parts:

 

 A.  Short pieces (from the Norton Anthology). These pieces should be studied with exact    precision where general background features will be requested. Historical, stylistic and analytic features can be found in the two volumes of the Anthology. Hereinafter are the required details to be provided by the student for each work in the examination:

 

1. Style/period;

2. General knowledge of composer/ circumstances of the composition;

3. Genre and significance of the work to the genre;

4. Precise instrumentation or ensemble;

5. In vocal works: text contents and meaning;

6. Outstanding structural, textural and rhythmic or other elements, compositional treatment of the text in vocal works.

 

 

 B. Whole works that must be identified by the same parameters that were customary until now:

 

  1. Composer;
  2. Name of the composition and genre;
  3. Movement;
  4. Opus number or otherwise;
  5. Style (classical, romantic, Baroque etc.)

 

  1. All materials necessary for preparation for the exams are available at the School of Music library (books and scores). During the next few weeks a moodle website will be opened for the listening exams in which the material will be made available. Likewise the lists will be posted on the school's website.

 

 

 

 

בחינות האזנה - שנה ב' - יצירות קצרות, או קטעי יצירות הלקוחות מתוך נורטון / אנתולוגיה של המוסיקה המערבית - מהדורה מס' 3

 

 

 

 

 

 

 

Listening examination - 2nd year - short pieces taken from Norton / Anthology of Western Music 3rd edition

 

 

 

 

 

no.

Composer

Work (selections)

Norton Example No.

1

John Dunstable

Motet: Quam pulchra es

26

2

John Dowland

Air: Flow my tears

45

3

Carlo Gesualdo

Madrigal: "Io Parto: e non più dissi"

40

4

Orland di Lasso

Motet: Tristis est anima mea

51

5

Jean Baptiste Lully

Armide:
a) Overture
b) Act II Scene 5: "Enfin il est un ma puissance"

70

6

Bach

Prelude et Fugue in A minor BWV 543

81

7

Bach

Mass in B minor BWV 232: Credo:
a) Et in Spiritum Sanctum Dominum
b) Confiteor
c) Et expecto resurrectionem

84

8

Giovanni Battista Pergolesi

La Serva Padrona: "Ah, quanto mi sta male" ... "Son inbrogliato io"

87

9

Carl Philipp Emanuel Bach

Sonata in A major, H 186 wg 55/4: Poco Adagio (2nd mvt)

94

10

Haydn

Symphony No. 56 in C major: Allegro di molto (1st mvt)

97

11

Muzio Clementi

Sonata in G minor op. 34 No. 2: Largo Sostenuto e Allegro con fuoco (1st mvt)

105

12

Beethoven

String Quartet in C-sharp minor op. 131
a) Adagio ma non troppo e molto espressivo (1st mvt)
b) Allegro molto vivace (2nd mvt)

107

13

Mendelssohn

A Midsummer Night's Dream: Scherzo

109

14

Brahms

Piano Quintet in F minor op. 34: Scherzo (3rd mvt)

114

15

Schumann

Dichterliebe: No. 1: "Im wunderschönen Monat Mai"
No. 7: "Ich Grolle Nicht"

117

 

 

 

 

 

 

שנה ב' - יצירות לזיהוי

 

 

 

 

 

 

 

2nd year: List of music pieces for identification

 

 

 

 

 

no.

Composer

Work

Movements

1

Bach

Brandenburg Concerto No. 5 in D major

 

2

Bach

Cantata No. 106 Actus Tragius

 

3

Beethoven

Piano Concerto No. 5 in E-flat major op. 73, Emperor

 

4

Brahms

Symphony No. 3 op 90 in F major

 

5

Bruckner

Symphony No. 4 in E-flat major The Romantic

 

6

Hummel

Trumpet Concerto in E-flat major

 

7

Mozart

Clarinet Quintet in A major K. 581

 

8

Beethoven

Symphony No. 4 op. 60 in B-flat major

 

9

Debussy

Prelude a l'apres-midi d'un faune

 

10

Brahms

Piano Concerto No. 2 in B-flat major op. 83

 

11

Prokofiev

Symphony No. 5 op. 100 in B-flat major

 

12

Haydn

Symphony No. 100 in G major The Military

 

13

Schoenberg

A Surviver from Warsaw (1946)

 

14

Mozart

Symphony No. 41 in C major K 551 Jupiter

 

15

Schubert

Piano Trio No. 1 op. 99 in B-flat major

 

16

A. Dvořák

Violoncello Concerto in B minor op. 104

 

17

W .A. Mozart

Mass in C minor K.427

1. Kyrie
2. Gloria in excelsis Deo
7. Quoniam
10. Et incarnatus est

18

Beethoven

"Choral Fantasy" in C minor op. 80

 

19

Chopin

Piano Concerto no. 2 in F minor op. 21

 

20

Lutosłavsky

Concerto for Orchestra

 

21

Verdi

La Traviata

Act I: 3. Drinking Song: "Libiamo ne' lieti calici"
6. Recitative and Air: "È strano! … Ah, fors' è lui ... Sempre libera"
Act II: 7. Recitative and Air: "De' miei bollenti spiriti"
Act III: 16. Recitative and Aria: "Addio del passato"

22

Johann Strauß Jr.

Die Fledermaus

Overture
Act I: 4. "So muss allein ich bleiben"
Act II:  8. Ensemble & Couplet (Adele)
10. Csardas: "Klänge der Heimath"

23

Hindemith

Concerto for Viola and Orchestra Der Schwanendreher

24

Boscovich

Semitic Suite for orchestra (1946)

 

25

Haydn

Piano Sonata in E minor Hol. 34

 

26

George Frideric Handel

Giulio Cesare (Julius Caesar)

Act I no. 27 CESARE. Aria. "Va tacito e nascosto, quand' avido"
Act II no. 6 CLEOPATRA. Aria. "V'adoro, pupille, saette d'Amore"
Act III no. 7 CLEOPATRA. Aria. "Piangerò la sorte mia, si crudele"

27

L. v. Beethoven

Missa solemnis

(complete)

28

J. Offenbach

Les contes d'Hoffmann

Act II:  Couplets: "Les oiseaux dans la charmille" (Olympia)
Act III: Romance: "Elle a fui, la tourterelle" (Antonia)
Couplets: "Jour et nuit je me mets en catre"
Trio: "Tu ne chanteras plus?" (Miracle, Antonia, Une Voix)
Act IV: Entr'acte et Barcarolle: "Belle nuit, ô nuit d'amour"
(Nicklausse, Giulietta, Chœur)

29

P.I. Tchaikovsky

Romeo and Juliet

 

30

M. Ravel

Piano Trio in A minor

 

 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת