חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  תולדות המוזיקה א' - חלק ב'
  History of Music A - Second Part                                                                     
0842-1827-01
אמנויות
סמ'  ב'1000-1200041מוזיקה בוכמן-מהטהשיעור ות ד"ר קליינר בוריס
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
הקורס מוקדש לתולדות המוזיקה האירופאית מתחילת הנוצרות עד מחצית הראשונה של המאה ה-17.
Course description

The course covers the history of Western music from its beginnings to the first half of the 18th century. The topics of the first semester are:
The sources of Western music, the chant of the Church, the rise of the polyphony, the music of the 13th century (Notre-Dame school and the early motet), the music of the 14th century (Ars nova, Italian music and Ars subtilior), the Renaissance music (English and Burgundian schools, the Franco-Flemish school, the rise of instrumental music, Palestrina, Lasso, Victoria, the Venetian school, the madrigal). The second semester will cover the 17th and the beginning of the 18th century:
Prima pratica and seconda pratica, the thoroughbass and the concertato medium, emerging of the “modern” musical language, the rise of the Italian opera and its further development, the Protestant music, instrumental music of the South and the North, the French Baroque, the late Italian music and the rise of the concerto, J.S. Bach and G.F. Handel

סילבוס מפורט

אמנויות
0842-1827-01 תולדות המוזיקה א' - חלק ב'
History of Music A - Second Part
שנה"ל תשע"ט | סמ'  ב' | ד"ר קליינר בוריס

666סילבוס מפורט/דף מידע

הפקולטה לאמנויות ע"ש דוד ויולנדה כץ, ביה"ס למוזיקה ע"ש בוכמן-מהטה

 

 

שם הקורס: תולדות המוזיקה I

History of Music I

שנתי, תשע"ט

שיעור ותרגול, 2 ש"ס

 

שם המרצה: ד"ר בוריס קליינר

טל' 02-5671174

דוא"ל: bkleiner@post.tau.ac.il

 

שעת קבלה

בתאום מראש

 

 

דרישות הקורס

נוכחות חובה.

נכונות לחשיפה מוגברת לתרבות נוצרית, ידיעת יסודות תיאוריה של מוזיקה, ידיעה (אפילו בסיסית) של לטינית וצרפתית (סמסטר א'), איטלקית וגרמנית (סמסטר ב') אינה חובה, אך רצויה מאד.

 

מטלת סוף הקורס

בחינה בתם כל סמסטר.

 

מרכיבי הציון הסופי

100% - בחינה

 

סילבוס מקוצר

 

הקורס מוקדש לתולדות המוזיקה האירופאית מתחילת הנוצרות עד מחצית הראשונה של המאה ה-17.

 

נושאי הקורס

 

חלק א' (סמסטר א')

1. מקורות המוזיקה האירופאית. מוזיקה בתרבות ההלניסטית.

2. השירה הגרגוריאנית – יסוד המוזיקה המערבית

- מבנה וצורות של הפולחן בכנסייה הקתולית; מיסה ותפילות השעות

- השירה הגרגוריאנית – מבוא כללי

- תחילת התיווי והתפתחותו, המודוסים, הספרים

3. תחילת הרב-קוליות – המאפיין העיקרי של מוזיקת המערב.

- הפוליפוניה המוקדמת

- האורגנום

4. המאה ה - 13

- אסקולת נוטר-דם

- המודוסים הריטמיים

- ליאונין ופרוטין

- המוטט הקדום

-התיווי הפרנקוני

5. המאה ה - 14

- ארס נובה

- התיווי המנזורלי

- המוטט האיזוריטמי

- המלחינים בצרפת ובאיטליה

6. הרנסנס

- התיווי המנזורלי הלבן

- המוזיקה האנגלית, Dunstable

- המוזיקה הבורגונדית, Dufay, Binchois

- הסוגות: מוטט, שנסון, מיסה פוליפונית

- האסכולה הפרנקו-פלמית, Ockegem, Busnoys, Obrecht, Isaac, Josquin

- הרפורמציה ותחילת המוזיקה הפרוטסטנטית

- Byrd, Willaert, Palestrina, Victoria, Lasso

- המדריגל

- המוזיקה הכלית וסוגותיה

- אסכולת וונציה

 

חלק ב' (סמסטר ב')

 

1. המאה ה-17 – מבוא כללי

- הבארוק, prima pratica, seconda pratica

- concertato, basso continuo

- לידת הטונליות, המקצב והתיווי ה"מודרניים"

- האינטונציה והטמפרציה, מסורות הביצוע

2. המחצית הראשונה של המאה באיטליה וגרמניה

- מוזיקה ווקלית חילונית, האופרה; מוזיקה ווקלית דתית קתולית ופרוטסטנטית; מונטוורדי והתפתחות האופרה האיטלקית

- מוזיקה כלית וסוגותיה; פרסקובלדי

3. הבארוק הצרפתי, האופרה הצרפתית, לולי, המוזיקה הכלית בצרפת

4. איטליה וגרמניה במחצית השנייה של המאה, פרסל באנגליה

- האופרה המאוחרת

- מוזיקה כלית, Corelli

- הקונצ'רטו

- מוזיקה לעוגב פרוטסטנטית

5. תחילת המאה ה - 18

- מבוא כללי, ויוולדי, ראמו

- י.ס. באך, חייו ויצירותיו

- ג.פ. הנדל, חייו ויצירותיו

 

Short syllabus

The course covers the history of Western music from its beginnings to the first half of the 18th century. The topics of the first semester are:

The sources of Western music, the chant of the Church, the rise of the polyphony, the music of the 13th century (Notre-Dame school and the early motet), the music of the 14th century (Ars nova, Italian music and Ars subtilior), the Renaissance music (English and Burgundian schools, the Franco-Flemish school, the rise of instrumental music, Palestrina, Lasso, Victoria, the Venetian school, the madrigal). The second semester will cover the 17th and the beginning of the 18th century:

Prima pratica and seconda pratica, the thoroughbass and the concertato medium, emerging of the “modern” musical language, the rise of the Italian opera and its further development, the Protestant music, instrumental music of the South and the North, the French Baroque, the late Italian music and the rise of the concerto, J.S. Bach and G.F. Handel.

 

ביבליוגרפיה חובה:

Burkholder, Grout, Palisca: A History of Western Music, seventh edition (Norton), ch. 1-19

 

 

 

Topics:

 

 The Roman Chant: Notations, styles, forms, modes.

 Early polyphony: Early Organum, the Notre-Dame school and its styles, forms, modal and Franconian notations, performance).

 The Ars Nova and Machaut: Mensural notation, formes fixes, genres, forms, isorythmic technique, performance.

 The Renaissance: The English and the Burgundian school: new counterpoint, Dunstaple, Dufay, Binchois.

 The Franco-Flemish school.

 The late 16th century Catholic vocal polyphony.

 The Protestant polyphony.

 The secular polyphony of the 16th century.: The madrigal.

 The instrumental music of the 16th century: Instruments, genres, the notations, the performance)

 

 

 

Expected learning outcomes

 

 Mastering the history of Western music in these periods.

 Becoming familiar with the main composers of these periods and the representative musical works, the relevant musical genres and forms and relevant issues in performance practice.

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת