חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  תולדות המוזיקה א' - חלק א'
  History of Music A - First Part  
0842-1826-01
אמנויות
סמ'  א'0800-1000041 בוכמן-מהטהשיעור ות ד"ר קליינר בוריס
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
הקורס מוקדש לתולדות המוזיקה האירופאית מתחילת הנוצרות עד מחצית הראשונה של המאה ה-17.

Course description
The course covers the history of Western music from its beginnings to the first half of the 18th century. The topics of the first semester are:
The sources of Western music, the chant of the Church, the rise of the polyphony, the music of the 13th century (Notre-Dame school and the early motet), the music of the 14th century (Ars nova, Italian music and Ars subtilior), the Renaissance music (English and Burgundian schools, the Franco-Flemish school, the rise of instrumental music, Palestrina, Lasso, Victoria, the Venetian school, the madrigal). The second semester will cover the 17th and the beginning of the 18th century:
Prima pratica and seconda pratica, the thoroughbass and the concertato medium, emerging of the “modern” musical language, the rise of the Italian opera and its further development, the Protestant music, instrumental music of the South and the North, the French Baroque, the late Italian music and the rise of the concerto, J.S. Bach and G.F. Handel.
סילבוס מפורט

אמנויות
0842-1826-01 תולדות המוזיקה א' - חלק א'
History of Music A - First Part
שנה"ל תשע"ה | סמ'  א' | ד"ר קליינר בוריס

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת