חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  מבוא ליסודות המוזיקה
  Introduction to the Fundamentals of Music                                                            
0842-1412-01
אמנויות
סמ'  א'1200-1400002ממוזיקה בוכמן-מהטהשיעור ות מר רוזנקרנץ עדי
סמ'  ב'1200-1400002ממוזיקה בוכמן-מהטהשיעור ות
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

מטרת קורס המבוא היא לספק למשתתפים ידע ומיומנויות מוזיקליות בסיסיות ולהכינם לדרישות הקדם ללימודים ברמה הנדרשת בביה"ס למוזיקה. הקורס מיועד לתלמידים המתקבלים עם פערים בהשכלתם המוזיקלית הבסיסית באופן המונע מהם להשתלב בקורסי המיומנויות המוזיקליות והניתוח הסטנדרטיים.

Course description

The course is aimed at preparing participants without sufficient musical background for the level of musicianship required at the Buchmann-Mehta School of Music.

סילבוס מפורט

אמנויות
0842-1412-01 מבוא ליסודות המוזיקה
Introduction to the Fundamentals of Music
שנה"ל תשע"ט | סמ'  ב' | מר רוזנקרנץ עדי

666סילבוס מפורט/דף מידע

הפקולטה לאמנויות ע"ש דוד ויולנדה כץ, ביה"ס למוזיקה ע"ש בוכמן-מהטה

 

שם הקורס: מבוא ליסודות המוזיקה

Elements of Musicianship

שנתי, תשע"ט

שיעור-תרגול, 4 ש"ס                

 

שם המרצה:

מר עדי רוזנקרנץ

טל: 03-7313706

 

שעת קבלה

בתאום מראש

 

תיאור הקורס  

מטרת קורס המבוא היא לספק למשתתפים ידע ומיומנויות מוזיקליות בסיסיות ולהכינם לדרישות הקדם ללימודים ברמה הנדרשת בביה"ס למוזיקה. הקורס מיועד לתלמידים המתקבלים עם פערים בהשכלתם המוזיקלית הבסיסית באופן המונע מהם להשתלב בקורסי המיומנויות המוזיקליות והניתוח הסטנדרטיים.

The course is aimed at preparing participants without sufficient musical background for the level of musicianship required at the Buchmann-Mehta School of Music.

דרישות הקורס

נוכחות בשיעורים, השתתפות פעילה בכיתה, הגשה של עבודות בית כנדרש, עמידה בבחנים שוטפים ובמבחן השנתי (מרכיב בכתב ומרכיב בע"פ).

 

מטלת סוף הקורס

הקורס יסתיים במבחן הדומה ברמתו ובתוכנו למבחן הקבלה לביה"ס. עמידה במבחן הסיום של הקורס היא תנאי קבלה לקורס יסודות המרקם והצורה א' לתלמידים שלא התקבלו לקורס זה על סמך מבחני הקבלה.

 

 

 

מרכיבי הציון הסופי

הגשה של עבודות בית - 20%

בחנים – 20%

מבחן סיום קורס – 60%

נושאי הקורס

יסודות התיווי: למידה ואימון בכתיבת תווים במפתחות המודרניים (סול ופה) ובמפתחות העתיקים העיקריים (דו אלט ודו טנור), רישום סימני היתק כרומטיים ואינהרמוניים, ארגון הקולות והכלים בפרטיטורה, כללי הטרנספוזיציה, יסודות המשקל והריתמוס, כללי כתיבה וקיבוץ של ערכים רתמיים במוזיקה כלית ווקאלית; מיומנויות תיאורטיות בסיסיות: העמקת ההיכרות עם מרווחים, סולמות, מודוסים, אקורדים משולשים וספטאקורדים לסוגיהם, הדרגות ההרמוניות העיקריות במז'ור ובמינור;

ביסוס השליטה בסולפג' ובפיתוח שמיעה: עבודה על שירה מהדף, שירת מרווחים, מקצבים, קווים מלודיים, הכתבות מלודיה וקצב, הכתבות הרמוניות (מרווחים, אקורדים משולשים, ספטאקורדים);

מונחים מוזיקליים אלמנטאריים: מונחי דינאמיקה, הבעה, טמפו, ארטיקולציה, ריתמוס, מבוא לז'אנרים וצורות מרכזיות.

 

 

ביבליוגרפיה וחומר עזר

K. Schachter – Harmony and voice leading

Lemoime - Solfege des Solfeges 1A

חומרים נוספים יימסרו בהמשך

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת