חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  מבוא ליסודות המוזיקה
  Introduction to the Fundamentals of Music  
0842-1412-01
אמנויות
סמ'  א'1000-1200002מבוכמן-מהטהשיעור ות מר רוזנקרנץ עדי
סמ'  ב'1000-1200002מבוכמן-מהטהשיעור ות
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
מטרת קורס המבוא היא לספק למשתתפים ידע ומיומנויות מוזיקליות בסיסיות ולהכינם לדרישות הקדם ללימודים ברמה הנדרשת בביה"ס למוזיקה. הקורס מיועד לתלמידים המתקבלים עם פערים בהשכלתם המוזיקלית הבסיסית באופן המונע מהם להשתלב בקורסי המיומנויות המוזיקליות והניתוח הסטנדרטיים.
Course description
The course is aimed at preparing participants without sufficient musical background for the level of musicianship required at the Buchmann-Mehta School of Music.
סילבוס מפורט

אמנויות
0842-1412-01 מבוא ליסודות המוזיקה
Introduction to the Fundamentals of Music
שנה"ל תשע"ה | סמ'  ב' | מר רוזנקרנץ עדי

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת