חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  הרמוניה ליד המקלדת
  Keyboard Harmony                                                                                     
0842-1404-01
אמנויות
סמ'  א'1000-1200016מוזיקה בוכמן-מהטהשיעור ות ד"ר גוטר ענבל
סמ'  ב'1000-1200016מוזיקה בוכמן-מהטהשיעור ות
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

הקורס מיועד כקורס חובה לתלמידי פסנתר ולתלמידי קומפוזיציה וניצוח. כמו כן תיתכן קבלת מספר מוגבל של תלמידים נוספים על בסיס מקום פנוי ועם הוכחת שליטה טובה במיומנות המקלדת (על פי אבחון מראש ובאישור המרצה).
הקורס יתמקד בהקניית מיומנויות הרמוניות ליד המקלדת הלכה למעשה, באופן התומך ומשלים את לימודי ההרמוניה העיוניים. האינטגרציה בין התחומים תושג באמצעות מגוון כלים הכוללים שליטה בתכנון ונגינה של מהלכים הרמוניים בסיסיים ומתקדמים, פיתוח מיומנות לנגינת סקוונצות ומודולציות, הקניית טכניקות לקריאה מהדף ולנגינה מתוך פרטיטורה, אימון בנגינה בטרנספוזיציות, הרכשת כלים ללימוד יצירות מורכבות באמצעות פירוקן לסכמות הולכת קולות, היכרות בסיסית עם שיטת הבס המסופרר ועם יסודות האלתור בסגנונות שונים בתולדות המוזיקה המערבית. מיומנויות אלו יילמדו וייושמו תוך התייחסות לרפרטואר מתקופות שונות, כגון הפרלוד הבארוקי, הסונטה הקלאסית, הקונצ'רטו וכו'.

סילבוס מפורט

אמנויות
0842-1404-01 הרמוניה ליד המקלדת
Keyboard Harmony
שנה"ל תשע"ט | סמ'  ב' | ד"ר גוטר ענבל

666סילבוס מפורט/דף מידע

ביה"ס למוזיקה ע"ש בוכמן-מהטה

 

שם הקורס: הרמוניה על יד המקלדת

Keyboard Harmony

 

שנתי, תשע"ט

שו"ת, 4 ש"ס

 

שם המרצה: ד"ר ענבל גוטר

 טלפון:    0547820789

דואר אלקטרוני:  iguter@research.haifa.ac.il    

 

שעות קבלה

בתאום מראש בטלפון/דוא"ל

 

 

 

תאור הקורס

 הקורס מיועד כקורס חובה לתלמידי פסנתר ולתלמידי קומפוזיציה וניצוח. כמו כן תיתכן קבלת מספר מוגבל של תלמידים נוספים על בסיס מקום פנוי ועם הוכחת שליטה טובה במיומנות המקלדת (על פי אבחון מראש ובאישור המרצה).

הקורס יתמקד בהקניית מיומנויות הרמוניות ליד המקלדת הלכה למעשה, באופן התומך ומשלים את לימודי ההרמוניה העיוניים. האינטגרציה בין התחומים תושג באמצעות מגוון כלים הכוללים שליטה בתכנון ונגינה של מהלכים הרמוניים בסיסיים ומתקדמים, פיתוח מיומנות לנגינת סקוונצות ומודולציות, הקניית טכניקות לקריאה מהדף ולנגינה מתוך פרטיטורה, אימון בנגינה בטרנספוזיציות, הרכשת כלים ללימוד יצירות מורכבות באמצעות פירוקן לסכמות הולכת קולות, היכרות בסיסית עם שיטת הבס המסופרר ועם יסודות האלתור בסגנונות שונים בתולדות המוזיקה המערבית. מיומנויות אלו יילמדו וייושמו תוך התייחסות לרפרטואר מתקופות שונות, כגון הפרלוד הבארוקי, הסונטה הקלאסית, הקונצ'רטו וכו'.

 

דרישות הקורס

נוכחות בשיעורים, השתתפות מלאה בנגינת התרגילים בכתה, הכנת תרגילים משיעור לשיעור, מספר תרגילי הגשה בכתב (למשל: רדוקציות הרמוניות של יצירות רפרטואר), השתתפות מלאה במבדקים האישיים שיערכו מדי 3-4 שיעורים, מבחן מעשי מסכם.

 

דרישות קדם

השתתפות ועמידה בהצלחה בקורס הרמוניה בסיסי כגון "יסודות המרקם והצורה א'" או "הרמוניה א'". בהתאם למצב תפוסת הקורס תינתן עדיפות לתלמידי השנתונים הגבוהים.

 

 

מרכיבי הציון הסופי

40% מבחן מסכם, 60% שקלול ציוני מבדקים שוטפים, הכנת תרגילים והשתתפות פעילה בכיתה.

 

בחינה

המבחן המסכם יתנהל כמבחן מעשי אל המקלדת ויכלול בדיקת מיומנויות שונות שנלמדו במהלך הקורס. המבחן יכלול מטלות אד-הוק (קריאה מהדף) ומטלות שתינתנה עם זמן הכנה מראש. הדרישות המדויקות להכנה לבחינה יתפרסמו לקראת סוף שנה"ל.

 

נושאי הקורס ואופן ההתנהלות (נתון לשינויים)

נגינת מהלכים בארבעה קולות על פי מתווי דרגות נתונים, אסטרטגיות לקריאה מן הדף ויישומן, רכישת מיומנות לנגינה בטרנספוזיציות, עריכת תמצית הרמונית ונגינתן, תכנון מהלכים הרמוניים בסיסיים (קדנצות) והרחבתם באמצעות סקוונצות, הוספת פיגורציות מלודיות וריתמיות למהלכים הרמוניים, תכנון ונגינת מודולציות, היכרות בסיסית עם שיטת הבס המסופרר ועם יסודות האלתור בסגנונות שונים, הרכשת כלים ללימוד יצירות מורכבות באמצעות פירוקן לסכמות הולכת קולות, שימוש ברפרטוארים שונים כפלטפורמה ליישום ותרגול של תהליכים הרמוניים (עם דגש על צורת הפרלוד, הסונטה והקונצ'רטו) והיכרות עם התהליכים הפורמאליים והטונאליים ברפרטואר זה.

הקורס הוא בעיקרו מעשי.  בכל שיעור ינגנו הסטודנטים, בזה אחר זה ובפני הכתה, תרגילים שונים (כגון מהלכים, טרנספוזיציות וכו'). בנוסף, במסגרת הקורס ננתח (בע"פ, בכתב ודרך נגינה) חלקים מיצירות מהרפרטואר אותו לומדים הסטודנטים, תוך התמקדות במהלכים ההרמוניים המרכזיים, בסקוונצות ובמודולציות. מדי כמה מפגשים (בהתאם להודעה מראש של המרצה) יוקדש מפגש אחד למבדקים אישיים, אשר יערכו עפ"י לו"ז שיפורסם מראש, ובמהלכם תיבדק התקדמותם האישית של התלמידים בחומרים שנלמדו בכיתה בשבועות שלפני כן.

 

רשימת ספרות

Y. Sadai, Traité de sujets musicaux: vers une épistémologie musicale (Paris : Harmattan, 2004).

Arthur E. Heacox, Keyboard training in harmony

George A. Wedge, Keyboard harmony: a practical application of music theory, including the study of melody harmonization, broken chords and arpeggios, modulation and improvisation

Angela Diller, Keyboard harmony course

ביבליוגרפיה נוספת תימסר במהלך הקורס.

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת