חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  פיתוח שמיעה וסולפג א'
  Ear Training (A)  
0842-1400-01
אמנויות
סמ'  א'1400-1500016 בוכמן-מהטהשיעור ות גב' בורשטין דבורה
סמ'  א'1400-1500016 בוכמן-מהטהשיעור ות
סמ'  ב'1400-1500016 בוכמן-מהטהשיעור ות
סמ'  ב'1400-1500016 בוכמן-מהטהשיעור ות
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

הקורס יתמקד בהקניית הרגלי עבודה לשיפור השמיעה בכלל וליכולת השמיעה הפנימית וההקשבה בפרט; פיתוח זיכרון מוזיקלי, עבודה על מיומנויות לשמיעה טונלית וא-טונלית, מלודית והרמונית.
כל אלה יבואו לביטוי דרך כתיבה, שירה, זיהוי ובניה של סולמות, מודוסים, תבניות ריתמיות ואקורדים מסוגים שונים. אקורדים טרציאליים בעלי שלשה עד ארבעה צלילים עם היפוכיהם, כבודדים וברצפים היוצרים משפטים מוזיקאליים,אקורדים קווארטיאליים וקוינטיאליים וקלסטרים בעלי ארבעה וחמישה צלילים.
בנוסף,הקורס יעסוק בפיתוח מיומנויות לשירת פרימה ויסטה (קריאה ראשונה מהדף): מיומנות ראשונית בטוחה ומהירה לשירה מתווים נתונים במסגרת טונלית וא-טונלית, תוך הקפדה על דיוק ריתמי ואינטונציה.

Course description

The course will provide tools to improve the ear training ability in general and the ability of “internal hearing” skills; developing the musical memory skills; for tonal and a-tonal music, melodically and harmonically. All of the above will be implemented through singing, recognition and writing of scales, modes, all types of chords; such as triads, seventh chords and their inversions and chords built on intervals of fourths and fifths and clusters of 3-5 notes.

סילבוס מפורט

אמנויות
0842-1400-01 פיתוח שמיעה וסולפג א'
Ear Training (A)
שנה"ל תשע"ח | סמ'  ב' | גב' בורשטין דבורה

סילבוס מפורט/דף מידע

הפקולטה לאמנויות ע"ש דוד ויולנדה כץ, ביה"ס למוזיקה ע"ש בוכמן-מהטה

 

 

שם הקורס: סולפג' ופיתוח-שמיעה למבצעים שנה א'

Sight Singing and Ear Training for Performers- first year

 

שנתי, תשע"ח

תרגיל, 4 ש"ס

 

שם המרצה: דבורה בורשטיין

טל' 03-6424779,054-4992292

dvorahbu@post.tau.ac.il

devoribu@netvision.net.il

 

שעות קבלה

זמינה לבקשות התלמידים בימי ההוראה לפני ואחרי השיעורים (לפי תאום מראש).

 

תאור כללי של הקורס

הקורס יתמקד בהקניית הרגלי עבודה לשיפור השמיעה בכלל וליכולת השמיעה הפנימית וההקשבה בפרט; פיתוח זיכרון מוזיקלי, עבודה על מיומנויות לשמיעה טונלית וא-טונלית, מלודית והרמונית.

כל אלה יבואו לביטוי דרך כתיבה, שירה, זיהוי ובניה של סולמות, מודוסים, תבניות ריתמיות ואקורדים מסוגים שונים. אקורדים טרציאליים בעלי שלשה עד ארבעה צלילים עם היפוכיהם, כבודדים וברצפים היוצרים משפטים מוזיקאליים,אקורדים קווארטיאליים וקוינטיאליים וקלסטרים בעלי ארבעה וחמישה צלילים.

בנוסף,הקורס יעסוק בפיתוח מיומנויות לשירת פרימה ויסטה (קריאה ראשונה מהדף): מיומנות ראשונית בטוחה ומהירה לשירה מתווים נתונים במסגרת טונלית וא-טונלית, תוך הקפדה על דיוק ריתמי ואינטונציה.

 

General description of the course

The course will provide tools to improve the ear training ability in general and the ability of “internal hearing” skills; developing the musical memory skills; for tonal and a-tonal music, melodically and harmonically. All of the above will be implemented through singing, recognition and writing of scales, modes, all types of chords; such as triads, seventh chords and their inversions and chords built on intervals of fourths and fifths and clusters of 3-5 notes.

In addition the course will focus on developing sight singing skills {prima vista}, the ability to rapidly react to singing from a given piece of music in a tonal and a-tonal framework, with emphasis on rhythmic precision and on intonation.

 

 

 

דרישות הקורס

נוכחות חובה, השתתפות פעילה בשיעורים, עבודות בית ובחינות בכתב ובע"פ.

 

מרכיבי הציון הסופי

50% - בחינות בע"פ ובכתב בסיום כל סמסטר.

30% - השתתפות בתרגול בכתה.

20% - עבודות בית שתינתנה במהלך הקורס.

 

מהות הבחינה

בסוף הקורס על התלמיד להוכיח את יכולתו השמיעתית ע"י הקשבה, זיהוי, בניה ושירה של כל המרכיבים המוזיקליים שנלמדו במשך השנה. וזאת במסגרת מבחן בכתב ובע"פ.

 

מהלך הקורס (נושאי הקורס)

הסטודנט יתבקש לשיר, לבנות, לזהות ולכתוב:

• סולמות דיאטוניים ומודוסים, קלסטרים בעלי 3-5 צלילים.

• אקורדים: משולשים והיפוכיהם - סגורים ופתוחים, ספטאקורדים והיפוכיהם ומהלכים הרמוניים הכוללים דומיננטות שניוניות, וכן אקורדים קווארטיאליים וקווינטיאליים.

• תבניות ריתמיות פשוטות המאורגנות במסגרת משקלים פשוטים ומורכבים.

• הכתבות מלודיות חד-קוליות ודו-קוליות.

• שירה ראשונית{ חד ורב קולית} מן הדף במסגרת טונלית וא-טונלית.

 

ביבליוגרפיה וחומר עזר

במסגרת טונלית: הספרים 1Solfege des Solfege: A1,B1,E

שירה א-טונלית מהספרModus Novus ומספרות מוזיקלית רלוונטית שתחולק ע"י המרצה.

כמו כן אתן חומר עזר מוקלט לתרגול ולשינון.

 

 

Contents of the course:

Students are required to be able to sing, construct, identify and write down from hearing the following elements, as practiced throughout the course:

 

*Scales, Modes and Clusters of 3-5 notes.

*Chords: triads and their inversions, seventh chords and their inversions in closed and open positions and Harmonic progressions; including all types of chords. In addition chords which are built on fourths and fifths.

*Rhythmic patterns arranged in simple and complex time signatures.

*Dictations: melodic dictations of one or two voices.

*Sight singing of a given piece with modulations, tonal and a-tonal music {prima vista}.

 

Every lesson starts with ear training exercises (melodic, harmonic and internal hearing). For example: Melodic hearing – immediate identification of tones played on the piano. Harmonic hearing: singing and naming movable intervals, etc.)

 

Bibliography:

For tonal singing: the books 1A, 1B, 1E Solfege de Solfege.

For A-tonal singing: the book Modus Novus and additional musical literature that will be given out by me.

Additional items and recorded music material will be supplied throughout the course.

 

 

 

Expected learning outcomes

 

• Highly developed ear training skills.

• Developed “internal hearing”.

• Developed musical memory, for tonal and atonal music, for melodies and harmonies.

• High level sight-singing (prima vista).

• Developing precision in intonation and rhythm.

 

At the end of the course students will be able to make a connection between issues of musical theory and actual listening and performing experience, leading to a generally improved musicianship and engendering theoretically informed music performance.

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת