חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  מקהלה אורטורית
  Oratorio Choir  
0842-1394-01
אמנויות
סמ'  א'1600-1900041 בוכמן-מהטהסדנה מר בורשבסקי-בר רונן
סמ'  ב'1600-1900041 בוכמן-מהטהסדנה
ש"ס:  6.0

סילבוס מקוצר
זמרי המקהלה ילמדו ויבצעו יצירות ממיטב הרפרטואר האמנותי מכל התקופות. במהלך החזרות יושם דגש על שירת אנסמבל ותתורגלנה מיומנויות מוזיקליות כגון: עבודה מוזיקלית עם מנצח, מיומנויות קוליות בסיסיות, בניית פרזה, הגייה אמנותית ותיאום בין הקולות. על מנת ליעל את העבודה בחזרות יקבע לוח זמנים לאודיציות על שליטה בתפקידים. האודיציות יתבצעו ברביעיות קוליות ויהוו תנאי להשתתפות בקורס. תלמידים אשר לא ישלטו בחומר (רמת דיוק גבוהה הן בתווים והן בטקסט) לא יוכלו להמשיך להשתתף במקהלה.
Course description
Students in the choir will learn and perform works from all musical eras. Special skills will be developed during the rehearsals: artistic pronunciation, working with conductor, basic vocal techniques, phrasing and singing different styles. For the purpose of having efficient rehearsals a schedule for auditions on the choral parts will be given in advance. The auditions in vocal quartets will be a prime requisite to participate in the choir. Students who will fail to sing accurately the choral parts (music and text) will not be able to continue their participation in the choir.
סילבוס מפורט

אמנויות
0842-1394-01 מקהלה אורטורית
Oratorio Choir
שנה"ל תשע"ז | סמ'  ב' | מר בורשבסקי-בר רונן

סילבוס מפורט/דף מידע
 
הפקולטה לאומנויות ע"ש דוד ויולנדה כץ, ביה"ס למוזיקה ע"ש בוכמן-מהטה
 
שם הקורס: המקהלה האורטורית
The Oratorio Choir
שנתי, תשע"ז
סדנה, 6 ש"ס
 
שם המרצה: רונן בורשבסקי
טל': 03-6761348
דוא"ל: borshevsky@bezeqint.net
 
שעת קבלה
בתיאום טלפוני מראש
 
דרישות הקורס
נוכחות מלאה, השתתפות חובה בכל הקונצרטים, בחינות שליטה ברפרטואר בשירה ברביעיה קולית כתנאי להשתתפות בקורס.
 
מרכיבי הציון הסופי
נוכחות, רמת מוכנות בחזרות (כולל באודיציות וברביעיות), השתתפות בקונצרטים, משמעת.
 
שקלול ציון גמר
50% ציון אודיציות
25% השתתפות פעילה בחזרות ובקונצרטים
25% משמעת
 
סילבוס
זמרי המקהלה ילמדו ויבצעו יצירות ממיטב הרפרטואר האמנותי מכל התקופות. במהלך החזרות יושם דגש על שירת אנסמבל ותתורגלנה מיומנויות מוזיקליות כגון: עבודה מוזיקלית עם מנצח, מיומנויות קוליות בסיסיות, בניית פרזה, הגייה אמנותית ותיאום בין הקולות. על מנת ליעל את העבודה בחזרות יקבע לוח זמנים לאודיציות על שליטה בתפקידים. האודיציות יתבצעו ברביעיות קוליות ויהוו תנאי להשתתפות בקורס. תלמידים אשר לא ישלטו בחומר (רמת דיוק גבוהה הן בתווים והן בטקסט) לא יוכלו להמשיך להשתתף במקהלה.
 
Syllabus
Students in the choir will learn and perform works from all musical eras. Special skills will be developed during the rehearsals: artistic pronunciation, working with conductor, basic vocal techniques, phrasing and singing different styles. For the purpose of having efficient rehearsals a schedule for auditions on the choral parts will be given in advance. The auditions in vocal quartets will be a prime requisite to participate in the choir. Students who will fail to sing accurately the choral parts (music and text) will not be able to continue their participation in the choir.
 
נושאי הקורס (רפרטואר) נתון לשינויים
מנדלסון – תהלים 42
מוצארט – מיסת ההכתרה
רפרטואר נוסף יפורסם בהמשך.
 
יתכנו שינויים ברפרטואר.
 
 
 
 
 
 
Repertoire (subject to changes)
Mendelssohn – Psalm 42
Mozart – coronation Mass
Additional repertoire TBA
 
 
חומר נוסף לעבודה ברביעיות יחולק בתחילת שנה"ל.
 
 
 
 
ביבליוגרפיה וחומר עזר
אין
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת