חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  היגוי א'
  Diction A                                                                                           
0842-1387-01
אמנויות
סמ'  א'0900-1000032מוזיקה בוכמן-מהטהשיעור ות גב' גלזר דנה
סמ'  ב'0900-1000032מוזיקה בוכמן-מהטהשיעור ות
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הקניית מיומנות באינטונציית השפה, עבודה מעשית של כל משתתפיו בקריאת טקסטים והגייה נכונה.
רשימת רפרטואר תינתן בתחילת כל סימסטר.

Course description

The course introduces the fundamentals of Italian diction for singers and choral conductors. Special attention is given to the application of the Italian language in musical contexts with strong emphasis on the recitative. Studies are held in small groups of 8-10 students.

סילבוס מפורט

אמנויות
0842-1387-01 היגוי א'
Diction A
שנה"ל תשע"ט | סמ'  ב' | גב' גלזר דנה

666סילבוס מפורט/דף מידע

הפקולטה לאמנויות ע"ש דוד ויולנדה כץ, ביה"ס למוסיקה ע"ש בוכמן-מהטה

 

שם הקורס: דיקציה איטלקית לזמרים

Italian diction for singers

שנתי, תשע"ט

שו"ת, 2 ש"ס

שם המרצה:דנה גלזר

טלפון: 052-6631842

דוא"ל: dannaglaser@hotmail.com

 

דרישות הקורס וחובות התלמידים

חובת השתתפות פעילה.

מטלת סוף קורס

בחינה מסכמת.

מרכיבי הציון הסופי

%50 בחינה מסכמת, %50 השתתפות פעילה בכיתה ושיעורי בית.

 

סילבוס מקוצר בעברית

דיקציה איטלקית לזמרים: בקורס ילמדו חוקי הדיקציה בשפה האיטלקית עם נגיעה בפונטיקה. דגש רב יינתן בסמסטר שני על דיבור רצ'יטטיבים.

 

מטרת הקורס

הקניית מיומנות באינטונציית השפה, עבודה מעשית של כל משתתפיו בקריאת טקסטים והגייה נכונה.

רשימת רפרטואר תינתן בתחילת כל סימסטר.

 

Italian diction for singers and choral conductors

Mrs. Danna Glaser

 

052-6631842, dannaglaser@hotmail.com

 

Annual, 2018-2019

 

Lesson & Exercise: 2 Credits

 

Course description

The course introduces the fundamentals of Italian diction for singers and choral conductors. Special attention is given to the application of the Italian language in musical contexts with strong emphasis on the recitative. Studies are held in small groups of 8-10 students.

 

Course requirements

Full attendance and active participation in all classes

Final exam

 

Course grade

Class participation and homework – 50%

Final Exam - 50%

 

Course topics

Rules of Italian diction

The International Phonetic Alphabet (IPA)

Italian diction applied to music

The Italian recitative – introduction and practice

 

Expected learning outcomes

The students will acquire the fundaments of Italian diction and will be introduced to the International Phonetic Alphabet (IPA). Furthermore, the students will practice the use of the language in diverse musical contexts implementing proper inflection, intonation and expression.

 

 

 

 

 

 

 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת