חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  מוזיקה קאמרית - 4 ידיים / 2 פסנתרים
  Chamber Music - 4 Hands/2 Pianos  
0842-1303-01
אמנויות
סמ'  ב'1100-1200016 בוכמן-מהטהסדנה מר אדמוני יובל
גב' אדמוני תמי
ש"ס:  1.0

סילבוס מקוצר
הקורס הינו קורס סדנאי, המפתח את מיומנויות הנגינה בפסנתר בארבע ידיים או בנגינת שני פסנתרים. כל קבוצה תעבוד בהנחיית מדריך חבר סגל ותידרש לקיים חזרות אינטנסיביות בין השעורים המונחים.
Course description
The course is a workshopaimed to develop the expertise of playing in four hands or on two pianos. Each ensemble will be individually coached by a member of staff and will be required to conduct intensive rehearsals between lessons. 
סילבוס מפורט

אמנויות
0842-1303-01 מוזיקה קאמרית - 4 ידיים / 2 פסנתרים
Chamber Music - 4 Hands/2 Pianos
שנה"ל תשע"ה | סמ'  ב' | מר אדמוני יובל

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת