חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  פרקטיקום ברפרטואר תזמורתי
  Practicum in Orchestral Repertoire  
0842-1299-01
אמנויות
סמ'  א'1600-1800016 בוכמן-מהטהשיעור ות מר שו אי אן
סמ'  ב'1600-1800016 בוכמן-מהטהשיעור ות
מר תלמי יואב
הקורס מועבר באנגלית
ש"ס:  4.0

סילבוס לא הוזן - ראה בידיעון

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת