חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  סדנא למוזיקה בת-זמננו ויצירות תלמידים
  Workshop for Contemporary Music and Students' Composition                                            
0842-1285-01
אמנויות
סמ'  ב'1800-2000016מוזיקה בוכמן-מהטהסדנה מר סרוסי ראובן
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

סדנה בהשתתפות תלמידי המחלקות האינסטרומנטאלית, ניצוח וקומפוזיציה בה יבוצעו יצירות להרכבים שונים מפרי עטם של מלחינים בני זמננו ידועים מן העולם ויצירות תלמידי המחלקה לקומפוזיציה. מטרת הקורס הינה להקנות לסטודנטים המבצעים ידע באמצעים החדשים הנדרשים במוסיקה העכשווית, בתחום הפקת הצליל, הכתב המוסיקאלי, מרכיבי אינטונציה, קצב וצבע חדשים וכד'. הקניית התמצאות סגנונית כללית לגבי הנעשה במוסיקה בתקופתנו ומתן הקשר ליצירות התלמידים אשר תבוצענה. כמו כן הקורס מיועד להקנות לתלמידי הקומפוזיציה ידע לגבי הרפרטואר הנכתב בתקופתנו והטכניקות המשמשות בו.

Course description

A workshop which enrolls instrumentalists, conductors and composers for the performance of contemporary works of historic and artistic relevance, along with the performance of the works of composition students. The workshop functions weekly in two hour rehearsals in which the students are assorted in different ensembles which rehearse simultaneously. The fruits of this work are presented in open concerts at the School during the academic year.

סילבוס מפורט

אמנויות
0842-1285-01 סדנא למוזיקה בת-זמננו ויצירות תלמידים
Workshop for Contemporary Music and Students' Composition
שנה"ל תשע"ט | סמ'  ב' | מר סרוסי ראובן

666סילבוס מפורט/דף מידע

הפקולטה לאמנויות ע"ש דוד ויולנדה כץ, ביה"ס למוזיקה ע"ש בוכמן-מהטה

 

 

שם הקורס: סדנא לביצוע מוסיקה בת זמננו ויצירות תלמידים

Workshop for Contemporary Music and Composition Students’ Works

שנתי, תשע"ט

סדנה, 4 ש"ס

 

שם המרצה: ראובן סרוסי

טל' 03-6954993

דוא"ל: serious@post.tau.ac.il

 

שעת קבלה

בתאום מראש

 

דרישות הקורס

נוכחות חובה, השתתפות בחזרות וקונצרטי הסדנא, נוכחות מלאה בכל קונצרטי הסדנא.

 

מרכיבי הציון הסופי

ציון עובר / לא עובר יינתן לסטודנט עפ"י נוכחות, רמת הכנת היצירות והשתתפות בחזרות וקונצרטים

 

סילבוס

סדנה בהשתתפות תלמידי המחלקות האינסטרומנטאלית, ניצוח וקומפוזיציה בה יבוצעו יצירות להרכבים שונים מפרי עטם של מלחינים בני זמננו ידועים מן העולם ויצירות תלמידי המחלקה לקומפוזיציה. מטרת הקורס הינה להקנות לסטודנטים המבצעים ידע באמצעים החדשים הנדרשים במוסיקה העכשווית, בתחום הפקת הצליל, הכתב המוסיקאלי, מרכיבי אינטונציה, קצב וצבע חדשים וכד'. הקניית התמצאות סגנונית כללית לגבי הנעשה במוסיקה בתקופתנו ומתן הקשר ליצירות התלמידים אשר תבוצענה. כמו כן הקורס מיועד להקנות לתלמידי הקומפוזיציה ידע לגבי הרפרטואר הנכתב בתקופתנו והטכניקות המשמשות בו.

 

נושאי הקורס

במשך השנה יוכנו שני קונצרטים גדולים בסיומי הסמסטרים אשר יורכבו מהרפרטואר המתואר ושני קונצרטים באמצעיתם, אשר יוקדשו בעקר ליצירות קאמריות של תלמידי המגמה לקומפוזיציה ויכללו גם מפרי עבודתם באולפן האלקטרוני.

 

 

ביבליוגרפיה/רפרטואר

 

Semester II

Stefano Gervasoni - An for Fl., Cl., Vn., Vla. & Vc.

Brian Ferneyhough - In nomine a 3 for Piccolo, Oboe & Clarinet

פרויקט הלחנת שיריה של המשוררת אביב אור שלום מטעם ההקדש לזכרה

5 יצירות חדשות של תלמידים

TBA

 

Workshop for Contemporary Music and Students' Works

Mr. Ruben Seroussi

03 6954993, serious@post.tau.ac.il

 

Annual, 2018-2019

 

Workshop: 4 Credits

 

Course description

The course is a practical workshop in which students from the instrumental, vocal, conducting and composition study tracks join forces in order to perform challenging contemporary works. The repertoire ranges from the international repertoire to Israeli music and BMSM composition students.

The rehearsals take place simultaneously in various rooms at the school and conductors are teamed to the works requiring conducting. At the end of the two semesters (on the last two Tuesdays of each of them) four concerts take part, open to the general audience. The last concert of each semester is included in the School's new music subscription series.

 

Course requirements

Rehearsal attendance and active participation in all classes; presence in all workshop's concerts (four a year) and further concerts included in the BMSM's new music series (with professional guest musicians).

 

Course grade

Pass/fail grade upon active participation, preparation and performance in concerts.

 

 

Expected learning outcomes

  • Performance students will develop abilities and skills related to music of the end of the 20th century and of our century; and will be introduced both to the aesthetics and the practical possibilities of the genre.
  • Composition students will be acquainted with the performance practice and text particularities of contemporary music, by being present in the different rehearsals and occasionally taking part in professional help, instrumental performance, conducting, or singing.
  • Conducting students will be given the opportunity to conduct their peer students in diverse combinations while facing challenging repertoire.
  • All participants will be able to enhance the ties between performance students and composition students and bridge the two worlds by working closely together.
  • Composition students will have the opportunity for live performance of their compositions as a routine, integral part of their learning process.

 

Repertoire

 

Semester II

Stefano Gervasoni - An for Fl., Cl., Vn., Vla. & Vc.

Brian Ferneyhough - In nomine a 3 for Piccolo, Oboe & Clarinet

Special project of the poet Aviv Or in her memory

5 new composition student's works

TBA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת