חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  סדנא למוזיקה בת-זמננו ויצירות תלמידים
  Workshop for Contemporary Music and Students' Composition  
0842-1285-01
אמנויות
סמ'  ב'1800-2000016 בוכמן-מהטהסדנה מר סרוסי ראובן
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
סדנה בהשתתפות תלמידי המחלקות האינסטרומנטאלית, ניצוח וקומפוזיציה בה יבוצעו יצירות להרכבים שונים מפרי עטם של מלחינים בני זמננו ידועים מן העולם ויצירות תלמידי המחלקה לקומפוזיציה. מטרת הקורס הינה להקנות לסטודנטים המבצעים ידע באמצעים החדשים הנדרשים במוסיקה העכשווית, בתחום הפקת הצליל, הכתב המוסיקאלי, מרכיבי אינטונציה, קצב וצבע חדשים וכד'. הקניית התמצאות סגנונית כללית לגבי הנעשה במוסיקה בתקופתנו ומתן הקשר ליצירות התלמידים אשר תבוצענה. כמו כן הקורס מיועד להקנות לתלמידי הקומפוזיציה ידע לגבי הרפרטואר הנכתב בתקופתנו והטכניקות המשמשות בו.
Course description
A workshop which enrolls instrumentalists, conductors and composers for the performance of contemporary works of historic and artistic relevance, along with the performance of the works of composition students. The workshop functions weekly in two hour rehearsals in which the students are assorted in different ensembles which rehearse simultaneously. The fruits of this work are presented in open concerts at the School during the academic year.
סילבוס מפורט

אמנויות
0842-1285-01 סדנא למוזיקה בת-זמננו ויצירות תלמידים
Workshop for Contemporary Music and Students' Composition
שנה"ל תשע"ז | סמ'  ב' | מר סרוסי ראובן

סילבוס מפורט/דף מידע
הפקולטה לאמנויות ע"ש דוד ויולנדה כץ, ביה"ס למוזיקה ע"ש בוכמן-מהטה
 
 
שם הקורס: סדנא לביצוע מוסיקה בת זמננו ויצירות תלמידים
Workshop for Contemporary Music and Composition Students’ Works
שנתי, תשע"ז
סדנה, 4 ש"ס
 
שם המרצה: ראובן סרוסי
טל' 03-6954993
דוא"ל: serious@post.tau.ac.il
 
שעת קבלה
בתאום מראש
 
דרישות הקורס
נוכחות חובה, השתתפות בחזרות וקונצרטי הסדנא, נוכחות מלאה בכל קונצרטי הסדנא.
 
מרכיבי הציון הסופי
ציון עובר / לא עובר יינתן לסטודנט עפ"י נוכחות, רמת הכנת היצירות והשתתפות בחזרות וקונצרטים
 
סילבוס
סדנה בהשתתפות תלמידי המחלקות האינסטרומנטאלית, ניצוח וקומפוזיציה בה יבוצעו יצירות להרכבים שונים מפרי עטם של מלחינים בני זמננו ידועים מן העולם ויצירות תלמידי המחלקה לקומפוזיציה. מטרת הקורס הינה להקנות לסטודנטים המבצעים ידע באמצעים החדשים הנדרשים במוסיקה העכשווית, בתחום הפקת הצליל, הכתב המוסיקאלי, מרכיבי אינטונציה, קצב וצבע חדשים וכד'. הקניית התמצאות סגנונית כללית לגבי הנעשה במוסיקה בתקופתנו ומתן הקשר ליצירות התלמידים אשר תבוצענה. כמו כן הקורס מיועד להקנות לתלמידי הקומפוזיציה ידע לגבי הרפרטואר הנכתב בתקופתנו והטכניקות המשמשות בו.
 
Syllabus
A workshop which enrolls instrumentalists, conductors and composers for the performance of contemporary works of historic and artistic relevance, along with the performance of the works of composition students. The workshop functions weekly in two hour rehearsals in which the students are assorted in different ensembles which rehearse simultaneously. The fruits of this work are presented in open concerts at the School during the academic year.
 
נושאי הקורס
במשך השנה יוכנו שני קונצרטים גדולים בסיומי הסמסטרים אשר יורכבו מהרפרטואר המתואר ושני קונצרטים באמצעיתם, אשר יוקדשו בעקר ליצירות קאמריות של תלמידי המגמה לקומפוזיציה ויכללו גם מפרי עבודתם באולפן האלקטרוני.
 
ביבליוגרפיה וחומר עזר
יפורסם בהמשך
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת