חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  נגינה בויולה (כלי משנה)
  Viola (Non-Major)  
0842-1263-01
אמנויות
סמ'  א' שיעור ד"ר לבנון לילך
סמ'  ב' שיעור
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
מטרת הקורס היא היכרות עם הוויולה ולימוד יסודות הנגינה בה. השיעור היחידני מאפשר קצב התקדמות אישי, אך מסגרת הקורס מאפשרת גם נגינה בהרכב ויולות גדול יותר, בהתאם למספר המשתתפים בו.

לכל תלמיד תהיה ויולה אישית מותאמת לו, עליה יוכל להתאמן.
Course description
The purpose of the course is to introduce the Viola and the basic elements of Viola playing. Individual lessons enable personal pace, while the frame of the course enables playing in viola ensembles as well, pending on the number of participants.

Each student will be provided with a viola.
סילבוס מפורט

אמנויות
0842-1263-01 נגינה בויולה (כלי משנה)
Viola (Non-Major)
שנה"ל תשע"ז | סמ'  ב' | ד"ר לבנון לילך

סילבוס מפורט/דף מידע
הפקולטה לאמנויות ע''ש יולנדה ודוד כץ, בית הספר למוזיקה ע"ש בוכמן-מהטה
 
שם הקורס: ויולה משנה לכנרים
Viola for Violinists
 
שנתי, תשע"ז
שיעור, 2 ש"ס
 
שם המרצה: ד"ר לילך לבנון
טל: 054-4599209
דוא"ל: levanonl@post.tau.ac.il
 
שעת קבלה
בתיאום מראש
 
 
 
תיאור הקורס
 
מטרת הקורס היא היכרות עם הוויולה ולימוד יסודות הנגינה בה. השיעור היחידני מאפשר קצב התקדמות אישי, אך מסגרת הקורס מאפשרת גם נגינה בהרכב ויולות גדול יותר, בהתאם למספר המשתתפים בו.
 
לכל תלמיד תהיה ויולה אישית מותאמת לו, עליה יוכל להתאמן.
 
The purpose of the course is to introduce the Viola and the basic elements of Viola playing. Individual lessons enable personal pace, while the frame of the course enables playing in viola ensembles as well, pending on the number of participants.
 
Each student will be provided with a viola.
 
 
דרישות הקורס
 
נוכחות והשתתפות פעילה בשיעורים (שיעור דו-שבועי יחידני, עם אופציה למפגשי הרכבים במהלך השנה), הכנת הרפרטואר הנלמד. נגינה בסקציית הוויולות בתזמורת בית-הספר במידת הצורך. נגינה בקונצרט כיתתי, או בבחינת סיום.
 
 
דרישות קדם או תנאי קבלה לשיעור
 
הסכמה של המורה האישי לכינור היא תנאי הכרחי להרשמה.
 
מרכיבי הציון הסופי
 
50% השתתפות פעילה במהלך השנה בשיעורים
50% ציון בחינה
 
בחינה
 
בחינה מעשית בסיום השנה, בה יש לנגן פרקים מתוך 2 יצירות שונות באופיין ובסגנונן.
 
 
 
נושאי הקורס (נתון לשינויים)
 
היכרות עם הוויולה והשוני בינה לבין הכינור.
 
רקע היסטורי לרפרטואר המקורי לוויולה מתקופת הברוק ועד לימינו.
 
לימוד קריאת מפתח דו.
 
לימוד הנגינה בוויולה תוך דגש על השוני מהנגינה בכינור, מבחינה טכנית וצלילית.
 
לימוד רפרטואר מקורי לוויולה, תוך התאמה אישית לנגן.
 
 
הערות
 
מספר המקומות בקורס מוגבל. אישור המורה האישי לכינור הכרחי להשתתפות בקורס; קדימות – במקרה של הרשמת יתר – תינתן לפי שנתון הלימוד ושיקול דעת המרצה. התלמידים המשתתפים בקורס יתבקשו, במידת הצורך, לנגן בסקציית הוויולות בתזמורת בית הספר במהלך שנת הלימודים.
 
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת