חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  בימת ביצוע לנגני כלי קשת
  Performance Practice for String Players  
0842-1251-01
אמנויות
סמ'  א'1600-1800013מבוכמן-מהטהסדנה ד"ר לבנון לילך
סמ'  ב'1600-1800013מבוכמן-מהטהסדנה
פרופ צרי הלל
מר קלס איל
פרופ שחם חגי
הקורס מועבר באנגלית
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

קורס בחירה, שמטרתו להקנות לנגנים ניסיון בימתי, לאפשר להם להופיע בפני קהל עמיתים למקצוע ולחדד את כושר השיפוט שלהם, כשהם נדרשים להסביר את מידת שביעות רצונם או אי שביעות רצונם מנגינתם. השתתפות בקורס תשפר את יכולתם לתרגם למילים את חווייתם המוזיקלית ולהעביר ביקורת בונה ומעצימה; תגדיל את יכולתם של המבצעים לקבל דברי ביקורת ותאפשר הפקת לקחים ויישומם במטרה לשפר את נגינתם המקצועית של תלמידי הקורס.

Course description

This course is open for all string students of the school. Its goal is to give the students opportunities to perform to their colleagues and sharpen their ability of self-criticism, while having to explain their satisfaction or dissatisfaction of their own playing; to improve their ability to verbalize their music experience and to coach the audience how to criticize positively; to increase and develop the capability of the performer in accepting the criticism so that the player will improve and upgrade his professional playing.

סילבוס מפורט

אמנויות
0842-1251-01 בימת ביצוע לנגני כלי קשת
Performance Practice for String Players
שנה"ל תשע"ח | סמ'  ב' | ד"ר לבנון לילך

סילבוס מפורט/דף מידע

הפקולטה לאמנויות ע"ש דוד ויולנדה כץ, ביה"ס למוזיקה ע"ש בוכמן-מהטה

 

שם הקורס:  בימת ביצוע לנגני כלי קשת

Performance practice for string players

שנתי, תשע"ח

סדנה, 4 ש"ס

 

 

 שם המרצה: מרצים שונים

מרכזת הקורס - ד"ר לילך לבנון

טל: 054-4599209

דוא"ל: levanonl@post.tau.ac.il

 

שעת קבלה - בתאום מראש

 

 

הקורס יועבר באנגלית

 

תיאור הקורס:

קורס בחירה, שמטרתו להקנות לנגנים ניסיון בימתי, לאפשר להם להופיע בפני קהל עמיתים למקצוע ולחדד את כושר השיפוט שלהם, כשהם נדרשים להסביר את מידת שביעות רצונם או אי שביעות רצונם מנגינתם. השתתפות בקורס תשפר את יכולתם לתרגם למילים את חווייתם המוזיקלית ולהעביר ביקורת בונה ומעצימה; תגדיל את יכולתם של המבצעים לקבל דברי ביקורת ותאפשר הפקת לקחים ויישומם במטרה לשפר את נגינתם המקצועית של תלמידי הקורס.

 

 

דרישות הקורס:

נוכחות חובה, ביצוע יצירות סולו לפחות פעם אחת בכל סמסטר

 

 

מרכיבי הציון הסופי:

ציון עובר / לא עובר יינתן עפ"י עמידה בדרישות הקורס

 

 

The Yolanda and David Katz Faculty of the Arts, The Buchmann-Mehta School of Music

 

Course: Performance practice for string players

 

Annual, 2017-2018

Workshop, 2 hour weekly course


The course will be held in English.

 

Lecturer: Dr. Lilach Levanon

054-4599209

levanonl@post.tau.ac.il

 

Course description

This course is open for all string students of the school. Its goal is to give the students opportunities to perform to their colleagues and sharpen their ability of self-criticism, while having to explain their satisfaction or dissatisfaction of their own playing; to improve their ability to verbalize their music experience and to coach the audience how to criticize positively; to increase and develop the capability of the performer in accepting the criticism so that the player will improve and upgrade his professional playing.

 

Requirements:

Presence at the course compulsory; each student has to play at least once during a semester.

 

 

Final Grades:

Pass / Fail, according to complying with course requirements.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת