חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  מבחן במיומנות מקלדת
  Keyboard Proficiency Test  
0842-1226-01
אמנויות
סמ'  א' בחינה מר רוזנקרנץ עדי
סמ'  ב' בחינה
ש"ס:  0.0

סילבוס לא הוזן - ראה בידיעון

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת