חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  יסודות המרקם והצורה I
  Analysis and Harmony (A)  
0842-1206-01
אמנויות
סמ'  א'1200-1400017מבוכמן-מהטהשיעור ות ד"ר גוטר ענבל
סמ'  ב'1200-1400017מבוכמן-מהטהשיעור ות
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

מטרת הקורס הדו-שנתי להקנות מיומנויות בסיסיות בכתיבה, נגינת בס מסופרר, אילתור על-פי מודלים וניתוח יצירות בסגנונות שונים של המוזיקה הטונאלית המסורתית. לצד היכרות עם תורת הצורות ועם כללי יסוד בקונטרפונקט והרמוניה יושם דגש על היחס בין אנליזה לאינטרפרטציה ועל פרספקטיבות יצירתיות לביצוע המוזיקלי. בשנה הראשונה יתמקד הקורס ביסודות ההרמוניה ובמבוא לניתוח.

Course description

The two-year course is aimed at developing basic skills in writing, figured bass realization, model-based improvisation and analysis of works in various traditional tonal styles. Students will acquire a basic command of counterpoint and harmony as well as knowledge of musical forms. Special attention will be given to issues of analysis and interpretation and to creative perspectives on musical interpretation. The first year will focus on fundamentals of harmony as well as an introduction to music analysis.

סילבוס מפורט

אמנויות
0842-1206-01 יסודות המרקם והצורה I
Analysis and Harmony (A)
שנה"ל תשע"ח | סמ'  ב' | ד"ר גוטר ענבל

סילבוס מפורט/דף מידע

ביה"ס למוזיקה ע"ש בוכמן-מהטה

 

 

 

 

שם הקורס: יסודות המרקם והצורה א'

Fundamentals of Musical Styles and Forms I

 

שנתי, תשע"ח

שו"ת, 4 ש"ס

 

שם המרצה: ד"ר ענבל גוטר

טלפון: 0547820789 דואר אלקטרוני: iguter@research.haifa.ac.il

 

שעות קבלה

 

 

בתאום מראש בטלפון/דוא"ל

 

 

 

 

תאור הקורס

מטרת הקורס הדו-שנתי להקנות מיומנויות בסיסיות בכתיבה, נגינת בס מסופרר, אילתור על-פי מודלים וניתוח יצירות בסגנונות שונים של המוזיקה הטונאלית המסורתית. לצד היכרות עם תורת הצורות ועם כללי יסוד בקונטרפונקט והרמוניה יושם דגש על היחס בין אנליזה לאינטרפרטציה ועל פרספקטיבות יצירתיות לביצוע המוזיקלי. בשנה הראשונה יתמקד הקורס ביסודות ההרמוניה ובמבוא לניתוח.

 

The two-year course is aimed at developing basic skills in writing, figured bass realization, model-based improvisation and analysis of works in various traditional tonal styles. Students will acquire a basic command of counterpoint and harmony as well as knowledge of musical forms. Special attention will be given to issues of analysis and interpretation and to creative perspectives on musical interpretation. The first year will focus on fundamentals of harmony as well as an introduction to music analysis.

 

דרישות הקורס

נוכחות בשיעורים, השתתפות פעילה בכיתה, הגשה סדירה של תרגילים בכתיבה, ניתוח ונגינה, עמידה במבחן סמסטריאלי ומבחן שנתי בכתב, מבחן מעשי שנתי (בהתאם למידת ההתקדמות) ועבודת גמר שנתית.

 

 

 

 

 

דרישות קדם

ההשתתפות בקורס יסודות המרקם והצורה א' מותנית בשליטה במונחי יסוד מוזיקליים. רשימת המונחים ללימוד עצמי מופיעה בהמשך מסמך זה. השליטה במונחים אלה תיבדק בתחילת שנת הלימודים.

 

 

מרכיבי הציון הסופי

50% מבחנים ועבודת גמר, 50% הגשת תרגילים שבועיים והשתתפות פעילה בכיתה.

 

בחינה

המבחן הסמסטריאלי ומבחן הגמר יכללו מטלות הירמון וניתוח בכתב. מבחן הגמר יכלול מרכיב מעשי בנגינה (בהתאם למידת ההתקדמות בקורס).

 

נושאי הקורס (נתון לשינויים)

כללי יסוד בהרמוניה (קוד טונאלי, אקורדים, היפוכים ופונקציות, קדנצות, תנועות הרמוניות, צלילים זרים), כללי יסוד בהולכת קולות, אילתור וכתיבת קישוטים בסגנונות שונים, תורת המטריקה והפיסוק המוזיקלי, הירמון בסים מסופררים ובלתי מסופררים בארבעה קולות, מבוא למסורת הפרטימנטו האיטלקית ותרגול סכמות בסיסיות: "חוקי האוקטבה", סכמות קדנציאליות, טיפול בדיסוננסים והשהיות וכו', נגינת מהלכים הרמוניים סטנדרטיים ובס מסופרר, מבוא לתורת המודולציה ומודולציות דיאטוניות, מבוא לניתוח הרמוני והיכרות כללית עם שיטות ניתוח מקובלות, אימון בניתוח משמיעה, ניתוח מבחר יצירות מתקופת ההרמוניה הטונאלית.

 

רשימת ספרות (נתון לשינויים)

I. Sadai, Harmony in its Systemic and Phenomenologic Aspects (Jerusalem: Ed. Yanetz, 1980).

S. Kostka & D. Payne, Tonal Harmony (New York etc.: McGraw-Hill, 31995).

 

ביבליוגרפיה נוספת תימסר במהלך הקורס.

 

רשימת מונחי יסוד במוזיקה ללימוד עצמי

לקראת לימודיכם בקורס יסודות המרקם והצורה א' הינכם נדרשים לשלוט בשורה של מונחי יסוד במוזיקה, הנמצאים בשימוש שוטף בקורס ומהווים תשתית חשובה ללימודי המוזיקה ברמה הנדרשת בביה"ס. היכרותכם עם המונחים תיבדק במסגרת בוחן בכתב בתחילת שנת הלימודים (במסגרת השיעור השני של הקורס). בבוחן זה תתבקשו להגדיר מבחר מתוך רשימת המונחים המפורטת לעיל.

רבים מן המונחים מוסברים בחוברת "תיאוריה של המוזיקה לתלמידי תיכון", הניתנת להורדה בחינם מאתר משרד החינוך והתרבות בלינק הבא:

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/A943545F-7DD8-4AF9-92A4-4656EDC8063D/118773/TheBookU.pdf

הסברים מפורטים יותר בשפה האנגלית ניתן למצוא באתר האינטרנט של אנציקלופדית המוזיקה של גרוב (http://www.oxfordmusiconline.com). ניתן להתחבר לאתר זה מכל מחשבי אוניברסיטת ת"א.

 

להלן מונחי המוזיקה ללימוד בחלוקה לפי נושאים:

 

1. מושגי יסוד כלליים בתיאוריה של המוזיקה:

א-קאפלה (a capella)

אוניסון (unison)

אלה-ברווה (alla breve)

אקוסטיקה (acoustics)

אקורד (chord)

אקורד משולש (triad)

ארטיקולציה (articulation)

בס מסופרר, בסו קונטינואו (basso continuo, figured bass)

דואולה (duplet)

דואט (duet)

דומיננטה (dominant)

דינאמיקה (dynamics)

דיסוננס (dissonance)

הרמוניה (harmony)

הומופוניה (homophony)

טוטי (tutti)

טונאליות (tonality)

טוניקה (tonic)

טמפו (מפעם) (tempo)

טריו (trio)

טריולה (triplet)

ליברטו (libretto)

מודולציה (modulation)

מודוס (mode)

מוזיקה קאמרית (chamber music)

מוטיב (motif)

חד קוליות (מונופוניה) (monophony)

מלודיה (melody)

מנעד, דיאפאזון (range, e.g. vocal range, ambitus)

מעגל הקווינטות (cycle of fifths)

מקצב, ריתמוס (rhythm)

משקל, מטרום (meter)

סוב-דומיננטה (subdominant)

סולם (key, scale), סולם דיאטוני (diatonic scale), סולם טונים שלמים (whole tone scale), סולם כרומטי (chromatic scale), סולם מז'ורי (major mode), סולם מינורי (minor mode), סולם פנטטוני (pentatonic scale)

סינקופה (syncope, syncopation)

סקוונצה הרמונית/מלודית (harmonic/melodic sequence)

עמעם, סורדינו (mute, sordino)

פעמה (beat)

פרזה מוזיקלית (musical phrase)

צליל עילי (overtone)

קדמה (upbeat)

קונטרפונקט (counterpoint)

קונסוננס (consonance)

רב-קוליות (פוליפוניה) (polyphony)

תזמור (orchestration)

 

2. סימני יסוד בתיווי המוזיקלי:

מפתחות מודרניים ועתיקים old and modern clefs)

סימני חזרה ו"ניווט" בטקסט המוזיקלי (repetition and orientation signs)

פרמטה (fermata)

ערכים רתמיים (rhythmic values)

הפסקות (rests)

סימני היתק (accidentals)

פרטיטורה (score)

טריל (trill)

טרמולו (tremolo)

מורדנט (mordent)

סימני פדל (pedal)

סימן גליסנדו (glissando)

סימן ארפג'יו (arpeggio)

סימוני קשתות (up-bow, down-bow)

קשת מאריכה (tie)

סימני ארטיקולציה (articulation signs)

 

3. מבחר הוראות ביצוע, הבעה, עוצמה, טמפו, ארטיקולציה וקישוטים:

אד ליביטום (ad libitum)

אדג'יו (Adagio)

אלארגנדו (allargando)

אלגרו (Allegro)

אלגרטו (Allegretto)

אנדנטה (Andante)

אצ'לרנדו (accelerando)

ארקו (arco)

דימינואנדו (diminuendo), דקרשצ'נדו (decrescendo)

טנוטו (tenuto)

לגאטו (legato)

לרגו (Largo)

לרגטו (Larghetto)

מודראטו (Moderato)

מצו-פורטה (mezzo forte)

מצו-פיאנו (mezzo piano)

מרקטו (marcato)

סוסטנוטו (sostenuto)

סטקטו (staccato)

ספורצנדו (sforzando)

פורטה (forte)

פורטיסימו (fortissimo)

פורטמנטו (portamento)

פיאנו (piano)

פיאניסימו (pianissimo)

פיציקאטו (pizzicato)

פרסטו (Presto)

פרסטיסימו (Prestissimo)

קרשנדו, קרשצ'נדו (crescendo)

רובאטו, טמפו רובאטו (rubato)

ריטנוטו/ריטרדנדו (ritardando/ritenuto)

 

4. כלים וגופים מוזיקליים סטנדרטיים (יש להכיר את הכלים הסטנדרטיים בכל קטגוריה):

כלי מיתר (במובן של:) כלי קשת (bowed string instruments)

כלי נשיפה מעץ (woodwind instruments)

כלי נשיפה ממתכת (brass instruments)

כלי הקשה (percussion instruments)

כלי פריטה (plucked string instruments)

כלי מקלדת (keyboard instruments)

סוגי קולות (vocal types and ranges): סופרן, מצו-סופרן, אלט, קונטרה-טנור, טנור, בריטון, בס

תזמורת סימפונית (symphony orchestra)

תזמורת קאמרית (chamber orchestra)

מקהלה אורטורית (oratorio choir)

מקהלה קאמרית (chamber choir)

 

 

5. צורות מוזיקליות סטנדרטיות:

אופרה (opera)

אורטוריה (oratorio)

אלמנד (allemande)

אריה (aria)

בלט (ballet)

ג'יג (gigue)

ולס (waltz)

כוראל (chorale)

ליד, שיר אמנותי (Lied, art song)

מארש (march)

מוטט (motet)

מיסה (mass)

מנואט (minuet)

נושא וואריאציות (theme and variations)

סוויטה (suite)

סונטה (sonata)

סימפוניה (symphony)

סקרצו (scherzo)

סרבנד (sarabande)

סרנדה (serenade)

פוגה (fugue)

פרלוד (prelude)

קודה (coda)

קונצ'רטו (concerto)

קונצ'רטו גרוסו (concerto grosso)

קורנט (courante)

קנון (canon)

קנטטה (cantata)

רצ'יטטיב (recitative)

Fundamentals of Musical Styles and Forms I

Dr. Inbal Guter

iguter@post.tau.ac.il

 

Annual, 2017-2018

 

Exercise lesson: 4 credits

 

Course description

Introduction to the fundamental principles of functional harmony, music analysis, voice leading and figured bass realization. Additionally, the course aims at acquiring basic skills in keyboard harmony. Special attention will be given to issues of analysis and interpretation and to creative perspectives on musical interpretation.

 

Grade components

Written weekly assignments – 50%

Final exams and final written assignment – 50%

 

Course pre-requisite

Passing a preliminary quiz on basic musical terms. The quiz will take place during the second week of the semester.

 

Course requirements

 • Regular attendance and active participation in classes.
 • Submission of weekly written assignments
 • Regular practice in keyboard harmony, including occasional auditions
 • Passing both the final exam for Fall semester and the final course exam at the end of Spring semester
 • Passing a keyboard harmony exam at the end of Spring semester
 • Submission of a final written assignment

 

Course schedule

 • Diatonic harmony: major-minor triads and diatonic seventh-chords.
 • Tonality: modes and scale degrees.
 • Chordal spacing in four-voice texture.
 • Principles of Voice leading in four-part texture.
 • The basic harmonic functions.
 • Sixth-four Chords.
 • Primary triads (Tonic, Subdominant and Dominant) in root position.
 • Primary triads in first inversion.
 • Keyboard harmony: connecting primary triads.
 • The Supertonic and its inversions.
 • Sequences.
 • Mediant and Sub-mediant.
 • Pre-dominant Seventh chords.
 • Cadences.
 • Keyboard harmony: Basic cadential progressions.
 • Diminished seventh chord and its inversions.
 • Embellishing Chordal and Non-Chordal tones.
 • Introduction to figured bass.
 • Principles of figured bass realization.
 • Harmonic motion types.
 • The rules of the octave.
 • Secondary dominants.
 • Tonicizations and modulations.
 • Augmented sixth chords.
 • The Neopolitan chord.
 • Additional chromatic chords.

 

Selected bibliography

 1. I. Sadai, Harmony in its Systemic and Phenomenologic Aspects (Jerusalem: Ed. Yanetz, 1980).
 2. S. Kostka & D. Payne, Tonal Harmony (New York etc.: McGraw-Hill, 1995).

 

Expected learning outcomes

 • Becoming familiar with the principles of functional harmony
 • Acquiring the skill for voice leading in four-voice texture
 • Becoming familiar with the principles of figured bass realization
 • Mastering the fundamental concepts of music analysis
 • Developing sensitivity for aspects of interpretation
 • Acquiring the skill for playing basic harmonic progressions at the keyboard

 

 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת