חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  בימת ביצוע
  Performers' Stage  
0842-1203-01
אמנויות
סמ'  א'1600-1800041 בוכמן-מהטהסדנה גב' אפלבוים עדית
סמ'  ב'1600-1800041 בוכמן-מהטהסדנה
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

הקורס הינו חובה לפסנתרנים בכל שנות התואר.
הוא מקנה לפסנתרנים ניסיון בימתי; מאפשר להם להופיע בפני קהל עמיתים למקצוע ומחדד את כושר השיפוט שלהם, כשהם נדרשים להסביר את מידת שביעות רצונם או אי שביעות רצונם מנגינתם; משפר את יכולתם לתרגם למילים את חווייתם המוזיקלית ולהעביר ביקורת בונה ומעצימה; מגדיל את יכולתם של הפסנתרנים המבצעים לקבל דברי ביקורת ומאפשר הפקת לקחים ויישומם במטרה לשפר את נגינתם המקצועית של תלמידי הקורס.

Course description

This course is compulsory for all piano students of the school. Its goal is to give the students opportunities to perform to their colleagues and sharpen their ability of self-criticism, while having to explain their satisfaction or dissatisfaction of their own playing; to improve their ability to verbalize their music experience and to coach the audience how to criticize positively; to increase and develop the capability of the performer in accepting the criticism so that the pianist will improve and upgrade his professional playing.

סילבוס מפורט

אמנויות
0842-1203-01 בימת ביצוע
Performers' Stage
שנה"ל תשע"ח | סמ'  ב' | גב' אפלבוים עדית

סילבוס מפורט/דף מידע

 

 

הפקולטה לאמנויות ע"ש דוד ויולנדה כץ, ביה"ס למוזיקה ע"ש בוכמן-מהטה

 

שם הקורס: בימת ביצוע

Performance practice

שנתי, תשע"ח

סדנה, 4 ש"ס

 

שם המרצה: עידית צבי

דוא"ל: idit@arims.org.il

 

שעת קבלה

בתאום מראש

 

דרישות הקורס

נוכחות חובה, ביצוע יצירות סולו לפחות פעם אחת בכל סמסטר

 

מרכיבי הציון הסופי

ציון עובר / לא עובר יינתן עפ"י עמידה בדרישות הקורס

 

סילבוס

הקורס הינו חובה לפסנתרנים בכל שנות התואר.

הוא מקנה לפסנתרנים ניסיון בימתי; מאפשר להם להופיע בפני קהל עמיתים למקצוע ומחדד את כושר השיפוט שלהם, כשהם נדרשים להסביר את מידת שביעות רצונם או אי שביעות רצונם מנגינתם; משפר את יכולתם לתרגם למילים את חווייתם המוזיקלית ולהעביר ביקורת בונה ומעצימה; מגדיל את יכולתם של הפסנתרנים המבצעים לקבל דברי ביקורת ומאפשר הפקת לקחים ויישומם במטרה לשפר את נגינתם המקצועית של תלמידי הקורס.

 

 

 

Performance Practice Course

Annual, 2015-2016

Practice-lesson, 4 Semester hours

 

 

Name of Teacher: Idit Zvi

Email: idit@arims.org.il

 

Consultation time

Upon request

 

 

Demands

Presence at the course compulsory; each pianist has to play at least once during a semester.

 

Final Grades

Will be given according to course demands

 

Syllabus

This course is compulsory for all piano students of the school. Its goal is to give the students opportunities to perform to their colleagues and sharpen their ability of self-criticism, while having to explain their satisfaction or dissatisfaction of their own playing; to improve their ability to verbalize their music experience and to coach the audience how to criticize positively; to increase and develop the capability of the performer in accepting the criticism so that the pianist will improve and upgrade his professional playing.

 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת