חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  מבחן בהאזנה א'
  Indentification of Musical Works (A)- Test                                                           
0842-1015-01
אמנויות
סמ'  א'בחינה מר רוזנקרנץ עדי
סמ'  ב'בחינה
ש"ס:  0.0

סילבוס מקוצר

קווים מנחים למבחני ההאזנה

1. מספר מבחנים: יתקיימו ארבעה מבחנים בלבד – אחד בכל שנה משנות התואר. תלמידי המגמה למוזיקולוגיה יחויבו בשלושה מתוך ארבעת המבחנים הללו –שנים ב', ג' ו-ד'.

2. מהות ומבנה המבחנים: המבחנים יתחלקו לשני חלקים:

א. קטעים קצרים (מתוך אנתולוגית נורטון) אותם יש להכיר בדיוק מרובה ולגביהם יש לפרט במבחן נתוני רקע כלליים. בשני כרכי האנתולוגיה מופיעים ביחס לכל אחת מהדוגמאות נתונים היסטוריים, סגנוניים ואנליטיים. לצורך פירוט במבחן יש לדעת לגבי כל אחד מהקטעים:

1. סגנון/תקופה;

2. נסיבות הלחנה/ידע כללי על המלחין;

3. ז'אנר וייחודה של היצירה במסגרת הז'אנר;

4. הרכב כלי/קולי מדויק;

5. ביצירות ווקאליות: תוכן הטקסט ומשמעותו;

6. אלמנטים צורניים, מרקמיים רתמיים וגו' בולטים ביצירה, אופן הטיפול בטקסט ביצירות ווקאליות.

ב. יצירות שלמות אותן יש לזהות ע"פ הפרמטרים הבסיסיים שהיו מקובלים במבחנים עד כה: 1. מלחין 2. שם היצירה וז'אנר 3. פרק ביצירה 4. מספר אופוס (קכל/אופוס וכיוב') 5. סגנון (קלאסי, רומנטי, ברוק וכו') ותקופה (מאות היסטוריות).

3. כל החומרים הנחוצים להתכוננות לבחינות ההאזנה מצויים כבר כעת בספרית ביה"ס למוזיקה בתפזורת (ספרים ותווים). במרוצת השבועות הקרובים ייפתח אתר מודל למבחני ההאזנה השונים ועליו יועלו סריקות של הדוגמאות מאנתולוגיית נורטון (הקטעים הקצרים לזיהוי ולתיאור מילולי). כמו כן, הרשימות תועלנה לאתר ביה"ס.

Course description

Guidelines to listening examinations
1. Number of annual exams – the school will hold one annual exam (a total of four exams towards a bachelor's degree).

2. Nature of the exams – the exams will be divided into two parts:

A. short pieces (from the Norton Anthology). These pieces should be studied with exact precision where general background features will be requested. Historical, stylistic and analytic features can be found in the two volumes of the Anthology. Hereinafter are the required details to be provided by the student for each work in the examination:

1. Style/period;
2. General knowledge of composer/ circumstances of the composition;
3. Genre and significance of the work to the genre;
4. Precise instrumentation or ensemble;
5. In vocal works: text contents and meaning;
6. Outstanding structural, textural and rhythmic or other elements, compositional treatment of the text in vocal works.


B. Whole works that must be identified by the same parameters that were customary until now:

1. Composer;
2. Name of the composition and genre;
3. Movement;
4. Opus number or otherwise;
5. Style (classical, romantic, Baroque etc.)

3. All materials necessary for preparation for the exams are available at the School of Music library (books and scores). During the next few weeks a moodle website will be opened for the listening exams in which the material will be made available. Likewise the lists will be posted on the school's website.
 

סילבוס מפורט

אמנויות
0842-1015-01 מבחן בהאזנה א'
Indentification of Musical Works (A)- Test
שנה"ל תשע"ט | סמ'  ב' | מר רוזנקרנץ עדי

666סילבוס מפורט/דף מידע

שם הקורס:  מבחן האזנה שנה א'

Listening examination 1st year

שנתי, תשע"ט – 2018-2019

מבחן

 

שם הבוחן: עדי רוזנקרנץ   Adi Rosenkrantz

טל': 03-7313706 Tel:

 

שעת קבלה

ע"פ המפורט שעות קבלה של היועץ האקדמי.

 

ציון הבחינה ישתקלל  עם שאר הציונים.

רשימת היצירות מופיעה בסוף הסילבוס

 

 

 

 

קווים מנחים למבחני ההאזנה

1. מספר מבחנים: יתקיימו ארבעה מבחנים בלבד – אחד בכל שנה משנות התואר. תלמידי המגמה למוזיקולוגיה יחויבו בשלושה מתוך ארבעת המבחנים הללו –שנים ב', ג' ו-ד'.

2. מהות ומבנה המבחנים: המבחנים יתחלקו לשני חלקים:

א. קטעים קצרים (מתוך אנתולוגית נורטון) אותם יש להכיר בדיוק מרובה ולגביהם יש לפרט במבחן נתוני רקע כלליים. בשני כרכי האנתולוגיה מופיעים ביחס לכל אחת מהדוגמאות נתונים היסטוריים, סגנוניים ואנליטיים. לצורך פירוט במבחן יש לדעת לגבי כל אחד מהקטעים:

1. סגנון/תקופה;

2. נסיבות הלחנה/ידע כללי על המלחין;

3. ז'אנר וייחודה של היצירה במסגרת הז'אנר;

4. הרכב כלי/קולי מדויק;

5. ביצירות ווקאליות: תוכן הטקסט ומשמעותו;

6. אלמנטים צורניים, מרקמיים רתמיים וגו' בולטים ביצירה, אופן הטיפול בטקסט ביצירות ווקאליות.

ב. יצירות שלמות אותן יש לזהות ע"פ הפרמטרים הבסיסיים שהיו מקובלים במבחנים עד כה: 1. מלחין 2. שם היצירה וז'אנר 3. פרק ביצירה 4. מספר אופוס (קכל/אופוס וכיוב') 5. סגנון (קלאסי, רומנטי, ברוק וכו') ותקופה (מאות היסטוריות).

3. כל החומרים הנחוצים להתכוננות לבחינות ההאזנה מצויים כבר כעת בספרית ביה"ס למוזיקה בתפזורת (ספרים ותווים). במרוצת השבועות הקרובים ייפתח אתר מודל למבחני ההאזנה השונים ועליו יועלו סריקות של הדוגמאות מאנתולוגיית נורטון (הקטעים הקצרים לזיהוי ולתיאור מילולי). כמו כן, הרשימות תועלנה לאתר ביה"ס.

The grades of these exams will be calculated into the average together with other courses.

 

Guidelines to listening examinations

Number of annual exams – the school will hold one annual exam (a total of four exams towards a bachelor's degree).

 

Nature of the exams – the exams will be divided into two parts:

 

 A. short pieces (from the Norton Anthology). These pieces should be studied with exact    precision where general background features will be requested. Historical, stylistic and analytic features can be found in the two volumes of the Anthology. Hereinafter are the required details to be provided by the student for each work in the examination:

 

1. Style/period;

2. General knowledge of composer/ circumstances of the composition;

3. Genre and significance of the work to the genre;

4. Precise instrumentation or ensemble;

5. In vocal works: text contents and meaning;

6. Outstanding structural, textural and rhythmic or other elements, compositional treatment of the text in vocal works.

 

 

 B. Whole works that must be identified by the same parameters that were customary until now:

 

Composer;

Name of the composition and genre;

Movement;

Opus number or otherwise;

Style (classical, romantic, Baroque etc.)

 

All materials necessary for preparation for the exams are available at the School of Music library (books and scores). During the next few weeks a moodle website will be opened for the listening exams in which the material will be made available. Likewise the lists will be posted on the school's website.

 

 

 

 

 

בחינות האזנה - שנה א' - יצירות קצרות, או קטעי יצירות הלקוחות מתוך נורטון / אנתולוגיה של המוסיקה המערבית - מהדורה מס' 3

 

 

 

 

 

 

 

Listening examination - 1st year - short pieces taken from Norton / Anthology of Western Music 3rd edition

 

 

 

 

 

no.

Composer

Work (selections)

Norton Example No.

1

Guillaume de Machaut

Mass Agnus Dei

22

2

Josquin des Prez

Mille regrets
a) Chanson
b) Arramgement for viluela by Luis de Narvaez

32

3

Claudio Monteverdi

Madrigal: Cruda Amarilli

41

4

Giovanni da Palestrina

Pope Marcellus Mass
a) Credo
b) Agnus Dei I

49

5

Claudio Monteverdi

L'Orfeo
a) Prologue: Dal mio Permesso
b) Act II: Vi ricorda
c) In un fiorito prato

56

6

Henry Purcell

Dido and Aeneas: Act III, Scene 2

71

7

Dietrich Buxtehude

Praeludium in E major, Bux WV 141

73

8

Antonio Vivaldi

Concerto Grosso in G minor op. 3 No. 2 RV 578
a) Adagio e Spiccato (1st mvt)
b) Allegro (2nd mvt)

78

9

J.S. Bach

Cantata, Wachet auf ruft uns die Stimme, BWV 140
a) Chorus
b) Tenor Recitative
c) Aria (duet)
d) Chorale
e) Recitative
f) Aria (duet)
g) Chorale

83

10

Domenico Scarlatti

Sonata in D major K 119, L 415

92

11

Haydn

Symphony No. 104: Finale (4th mvt)

99

12

Haydn

String Quartet op. 76 No. 3 (2nd mvt)

101

13

Mozart

Piano Concerto in A major K. 488 Allegro (1st mvt)

102

14

Mozart

Don Giovanni: Act I, Scene 5
a) No. 3: "Ah, chi mi dice mai"
b) No. 4: "Madamina! Il catalogo e questo"

103

15

Beethoven

Piano Sonata op. 13: Rondo, Allegro (3rd mvt)

104

16

Beethoven

Symphony No. 3 in E-flat major, Eroica: Allegro con brio (1st mvt)

106

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שנה א' - יצירות לזיהוי

 

 

 

 

 

 

 

1st year: List of music pieces for identification

 

 

 

 

 

no.

Composer

Work

Movements

1

Ravel

La Valse

 

2

Bach

Concerto for Harpsichord and Orchestra in F minor

 

3

Bach

Magnificat in D major

(complete)

4

Beethoven

Symphony No. 2 in D major op. 36

 

5

Beethoven

Piano Concerto No. 4 op. 58 in G major

 

6

Brahms

Piano Sonata No. 3 op. 5 in F minor

 

7

Mozart

Symphony No. 35 in D major K. 385 Haffner

 

8

Mozart

Requiem Mass in D minor K. 626

I. Introitus: Requiem aeternam
II. Kyrie
III. Sequentia (from Dies Irae to Lacrimosa)

9

Beethoven

Violin Concerto in D major op. 61

 

10

Brahms

Symphony No. 4, in E minor op. 98

 

11

Mozart

Oboe Quartet in F major K. 370

 

12

Schumann

Symphony No. 1 in B-flat major op. 38 Spring

 

13

Schumann

Piano Concerto op. 54 in A minor

 

14

Beethoven

Sonata for Violoncello and Piano No. 3 in A major op. 69

 

15

Verdi

Rigoletto

Act I from beginning through Gilda's Recitative and Aria
 ("Gualtier Maldè!... Caro nome" )

16

A. Dvořák

Stabat Mater

1. Quartetto, Coro. Andante con moto (Stabat Mater dolorosa)
4. Basso solo, Coro. Largo (Fac, ut ardeat cor meum)
7. Coro. Largo (Virgo virginum praeclara)
9. Alto solo. Andante maestoso (Inflammatus et accensus)

17

Schubert

Piano Quintet in A major op. 114 The Trout

 

18

Bloch

Rhapsody Solomon for Violoncello and Orchestra (1916)

 

19

Stravinsky

Petroushka

(complete ballet)

20

Puccini

from "La Boheme"

Act I (complete)

21

L. Bernstein

Symphonic Dances from
West Side Story

First four sections: Prologue (Allegro Moderato)
"Somewhere" (Adagio)
Scherzo (Vivace e Leggiero)
Mambo (Meno Presto)

22

Ben Haim

Symphony No. 2 op. 36

 

23

Tchaikovsky

Symphony No. 4 op. 36

 

24

Liszt

Mephisto Waltz No. 1 for Piano

 

25

Saint-Saens

Samson et Dalila

Dalila. Aria: "Mon coeur s'ouvre à ta voix" (Act II, Scene 3)
Bacchanale (Act III, Scene II)

26

Khachaturian

Trio in G minor for Violin, Clarinet and Piano

 

27

Prokofiev

Romeo and Juliet

Concert Suite no. 1

28

Mozart

Quintet in E-flat major K. 452 for Piano, Oboe, Clarinet, Horn and Bassoon

 

29

W.A. Mozart

String quintet in G minor K.516

 

30

J.S. Bach

Motet Jesu meine Freude

(complete)

 

 

 

 

 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת