חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  סטודיו חומרים וטכניקות: חומריות ויצירה-סדנה מעשית בציור ובפיסול
  Creation and matter - a workshop in painting  
0821-6804-01
אמנויות | חוג לתולדות האמנות
סמ'  ב'0800-1200 סדנה גב' גל-נור אפרת
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

מטרתו של הקורס לבחון סוגיות מרכזיות המלוות את שאלת הדו מימד דרך התנסות מעשית. בכך יתאפשר לסטודנטים לפתח הבנה עמוקה ומורכבת יותר לגבי סוגיות אליהן הם נחשפים במהלך לימודיהם. הבנה זו לא תישאר ברמה התאורטית אלא כחוויה פעילה ומידית תוך התנסות בתהליכי קבלת ההחלטות המרכיבות את תהליך היצירה בפועל.

Course description

The course’s aim is to examine central issues in the two dimension field through studio experience. This approach will allow students to develop a deep understanding of major art themes that they learn in their theoretical studies.

The students will experience what is it like to make active, immediate decisions in while creating thus expanding their understanding of art making the theoretical level to the actual process of creation.

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לתולדות האמנות
0821-6804-01 סטודיו חומרים וטכניקות: חומריות ויצירה-סדנה מעשית בציור ובפיסול
Creation and matter - a workshop in painting
שנה"ל תשע"ט | סמ'  ב' | גב' גל-נור אפרת

סילבוס מפורט/דף מידע

חומריות ויצירה-סדנה מעשית בציור

Creation and matter -  a workshop in painting

סמסטר ב' תשע"ט, 2018-19

0821.6804

שם המרצה: אפרת גל-נור

 Efratgalnoor@gmail.com

שעות קבלה: לפי תיאום מראש במייל

דרישות הקורס וחובות התלמידים: נוכחות והשתתפות פעילה בדיונים ועבודה רציפה בכיתה.

 הבהרה: הקורס הינו קורס מעשי הציון יינתן על פי התנהלותו של הסטודנט בזמן העבודה בכיתה. לא ניתן לעבוד בבית "ולהשלים" את השיעור. על הסטודנטים לעשות כל שביכולתם לא להעדר משיעור בשל מגבלות אלו.

 

מטלת סוף קורס: הגשת תיק עבודות של כל העבודות שנעשו במסגרת השיעור בכדי לעבור את השיעור.

 

מרכיבי הציון הסופי

 

הציון אינו ניתן על סמך יכולותיו הטכניות של הסטודנט אלא על פתיחותו להתנסות ולהפנמה של  תהליכי עבודה שונים.

 

 • תרגילים בכיתה 80% - יבחנו  מוכנות להתנסויות חדשות, עבודה תהליכית ודו שיח תוך כדי דיאלוג עם מנחה הקורס:

4 תרגילים קטנים – 20%

3 תרגילים גדולים  -  כל תרגיל 60%

 • השתתפות פעילה בשיעורים 15%-  עבודה בכיתה באופן רציף, מוטיבציה, השתתפות בדיונים
 • העזה, יכולת המצאה ויצירת התנסויות חדשות 5%

 

קריטריונים להערכת התרגילים:

א. פיתוח נושא -  בחירת עבודה, יצירת עמדה אישית ורעיונית תוך פיתוח העבודה

ב. שימוש במגוון חומרים וטכניקות (אמצעים אמנותיים) שנלמדו בקורס

ג. יצירת הקשר בין הטכניקות הנבחרות לנושאים הרעיוניים של העבודה

 

 

 

סילבוס מקוצר בעברית ואנגלית

מטרתו של הקורס לבחון סוגיות מרכזיות המלוות את שאלת הדו מימד דרך התנסות מעשית. בכך יתאפשר לסטודנטים לפתח הבנה עמוקה ומורכבת יותר לגבי סוגיות אליהן הם נחשפים במהלך לימודיהם. הבנה זו לא תישאר ברמה התאורטית אלא כחוויה פעילה ומידית תוך התנסות בתהליכי קבלת ההחלטות המרכיבות את תהליך היצירה בפועל.

נושאים להתנסות:

 1. בחירת מוטיב וייצוגו
 2. הפשטה 
 3. שטיחותו של המצע
 4. נארטיב
 5. קונספט
 6. מציור למיצב (אינסטלשיין)

 

הסטודנטים יתנסו במרחב שבו פעולה, חומר ורעיון פועלים בו זמנית והפרדתם אינה מובנת מאליה. דרך ההתנסויות יכירו  הסטודנטים חומרים וטכניקות שונות, מדיומים, כלי עבודה, אופני עבודה שונים, ועוד.

 

The course’s aim is to examine central issues in the two dimension field through studio experience. This approach will allow students to develop a deep understanding of major art themes that they learn in their theoretical studies.

The students will experience what is it like to make active, immediate decisions in while creating thus expanding their understanding of art making the theoretical level to the actual process of creation.

Major issues that will be taught:

 1. What is a motive and how to represent it
 2. Abstraction
 3. Painting= flat
 4. Narrative
 5. Concept
 6. From painting to installation

The classroom will become a space where one can “wonder through” action, matter and content simultaneously, understanding that the separation of these issues is not obvious in any way.

 

תכנית הוראה:

 1. פתיחה- הכרות עם המרצה, הסבר כללי מטרות הקורס, דרישות, מבנה הקורס.
 2. מהו מוטיב – קבלת החלטות(עבודה על קנווס במגוון טכניקות)
 3. מריאליזם למופשט (עבודה על קנווס במגוון טכניקות)
 4. עומק -  בעיית הדו מימד (פרספקטיבה, רישום וציור)
 5. עומק – על שכבות, כיסוי וגילוי (פרימטורה,  under painting , Grisaille)
 6. עומק – על שכבות, כיסוי וגילוי (פרימטורה,  under painting , Grisaille)
 7. דימוי ליד דימוי – יצירת נארטיב (עבודה על נייר במגוון טכניקות)
 8. דימוי ליד דימוי – יצירת נארטיב (עבודה על נייר במגוון טכניקות)
 9. יחס בין דימוי ומילה
 10. "תאונות מבורכות" - עבודה עם שפיכות, מקריות, חומרים מתנגשים
 11. לצאת מתוך הקנווס – שילוב של מדיומים אחרים עם הציור
 12. לצאת מתוך הקנווס – שילוב של מדיומים אחרים עם הציור
 13.  סיכום

 

 • יתכנו שינויים

 

ביבליוגרפיה / רשימת חומר קריאה (רשות)

 

 • Scopic Regimes of Modernity, Martin Jay In: Hal Foster  (ed) Vision and Visuality  Bay press Seattle 1988
 • Signifying Nothing – The Semiotics of Zero, Brian Rotman, St. Martin’s Press New York 1987
 • התרוקנות, קטלוג מוזיאון תל-אביב
 • מרלו פונטי, מ' (1996). הספק של סזאן.  סטודיו 71, 27-17
 • http://justpaint.org/archive/index.php

 

 • On Color Amy Sillman
 •  
 •  

 

 

 

 

 

 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת