חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ג

  מרד נגד ההגיון: מגמות אי רציונליות במודרניזם
  Rebellion Against Reason: Irrational Trends in Modernism                                             
0821-6781-01
אמנויות | חוג לתולדות האמנות
סמ'  ב'1200-1400001קיקואיןשיעור ד"ר ארונוב איגור
סילבוס מקוצר
במאה ה-19 ובמחצית הראשונה של המאה ה-20 המודרניזם המערבי פיתח תפישות אי-רציונאליות שהתבטאו באופנים שונים בזרמים אמנותיים רבים, כגון רומנטיקה, סימבוליזם, פוטוריזם, אקספרסיוניזם, אמנות מופשטת, דאדא, סוריאליזם וניאו-דאדא. במהלך הקורס נדון בנסיבות ובגורמים להתפתחות ההיבטים הלא הגיוניים במחשבה האמנותית המודרניסטית. נדון גם בסוגים שונים של ביטויי אי-רציונאליזם באמנות ועל תפקידן של מגמות אי-רציונאליות בגיבוש ובעיצוב תפיסת העולם המודרניסטית.
סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לתולדות האמנות
0821-6781-01 מרד נגד ההגיון: מגמות אי רציונליות במודרניזם
Rebellion Against Reason: Irrational Trends in Modernism
שנה"ל תשע"ג | סמ'  ב' | ד"ר ארונוב איגור

666סילבוס מפורט/דף מידע
מרד נגד ההיגיון : מגמות אי רציונליות במודרניזם
Rebellion against Reason : Irrational Trends in Modernism
0821-6781-01
סמסטר ב' , תשע"ג
ד"ר איגור ארונוב
שיעור בחירה
 
שעות קבלה של המרצה ומיקום: לפי תיאום טלפוני מראש
טלפון: 02-5662062
דוא"ל: aronovig@012.net.il
 
במאה ה-19 ובמחצית הראשונה של המאה ה-20 המודרניזם המערבי פיתח תפישות אי-רציונאליות שהתבטאו באופנים שונים בזרמים אמנותיים רבים, כגון רומנטיקה, סימבוליזם, פוטוריזם, אקספרסיוניזם, אמנות מופשטת, דאדא, סוריאליזם וניאו-דאדא. במהלך הקורס נדון בנסיבות ובגורמים להתפתחות ההיבטים הלא הגיוניים במחשבה האמנותית המודרניסטית. נדון גם בסוגים שונים של ביטויי אי-רציונאליזם באמנות ועל תפקידן של מגמות אי-רציונאליות בגיבוש ובעיצוב תפיסת העולם המודרניסטית.
 
In the 19th century and first half of the 20th century western modernism developed non-rational conceptions expressed in different ways in many streams, such as Symbolism, Futurism, Expressionism, Abstract Art, Dada, Surrealism and Neo - Dada. The course will discuss the circumstances and factors of the non-rational aspects of the modernist artistic thinking. We will also discuss different types of irrational art expressions and the role of non-rationality in formulating and shaping the modernist worldview.
 
דרישות הקורס:
מבחן
 
מרכיבי הציון הסופי:
בחינה מסכמת (100%)
 
 בחינה
בחינה רגילה. מבנה כללי של הבחינה – שאלות תיאורטיות חישוביות, ניתוח סוגיות.
 
 
 נושאי הקורס (נתון לשינויים)
1. מבוא. אי-רציונאליות מול רציונאליות בתרבות המערבית המודרנית
2. האי-רציונאליזם הרומנטי
3. מטאפיזיקה של אי-רציונאליות בסימבוליזם
4. טרנספורמציה של אי-רציונאליות לרציונאליות החדשה בקוביזם
5. אמנות מופשטת: בין אי-רציונאלי לבין רציונאלי
6. דאדא: מודרניזם אי-רציונאלי
7. סימבוליזם של האי-רציונאליות הסוריאליסטית
8. ניאו-דאדא והניאו-אי רציונאליות 
9. ניאו-אקספרסיוניזם: בזליץ ו"העולם ההפוך"
10. סיכום
 
 
רשימת ספרות (נתון לשינויים) 
·         
·         Jones, Amelia. Irrational Modernism: A Neurasthenic History of New York Dada. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2004.
·         Gardner, Stebastian. Irrationality and the Philosophy of Psychoanalysis. Cambridge: Cambridge University Press, 1993
·         Sheppard, Richard. Modernism-Dada-Postmodernism. Evanston, Ill.: Northwestern University Press, 2000
·         Casebier, Allan. A New Theory in the Philosophy and History of Three twentieth-century Styles in Art: Modernism, Postmodernism, and Surrealism / Allan Casebier. Published   Lewiston, N.Y. : Edwin Mellen Press, 2006.
  • Charles Harrison, Paul Wood, eds. Art in Theory, 1900-2000: An Anthology of Changing Ideas. Blackwell Publishing, 2002
  • Herschel B.Chipp, Peter Selz and Joshua C.Taylor. Theories of Modern Art: a Source Book by Artists and Critics. Berkeley: University of California Press, 1970
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת