חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  תולדות הצילום הישראלי והפלסטיני מסוף שנות הארבעים של המאה הע
  The History of Israeli and Palestinian Photography, From the                                         
0821-6701-01
אמנויות | חוג לתולדות האמנות
סמ'  א'1200-1400206אמכסיקו - אומנויותשיעור ד"ר סלע רונה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
הקורס עוסק בתולדות הצילום המקומי הישראלי והפלסטיני מסוף שנות הארבעים של המאה העשרים ועד היום. הקורס מתחיל בסוף שנות הארבעים, עם הקמתה של מדינת ישראל והתרחשותה במקביל של הנכבה הפלסטינית. הקורס ייבחן כיצד סייע הצילום בהבניית התודעה לגבי שני אירועים משמעותיים אלה ואת האופן בו הם התעצבו בתודעה לאורך שנים: כאשר לצד המאמץ הגדול שהושקע בכינון תודעה וזהות לאומית-ישראלית(למשל באמצעות אלבומי צילום ואלבומי ניצחון בשנות החמישים והשישים), נמחקה ונשלטה הזהות האחרת-הפלסטינית באמצעות מנגנונים מורכבים. הקורס אף ייבחן את האופן בו סייע הצילום בהבניית הלאומיות הפלסטינית, ואת האופן בו נעשה שימוש בצילום בשימוש של ארגונים לזכויות אדם, אקטיביסטים וארגוני החברה האזרחית. החלק השני של הקורס יעסוק בצילום בשדה האמנות – במגמות המודרניסטיות ששלטו עד שלהי שנות השבעים; באופן בו הצילום הישראלי החדש הפך לחלק משיח האמנות בהשפעת אמנות הפופ, הצילום המושגי והצילום הפוסטמודרני ובהשפעת תיאוריות חברתיות, כלכליות, אידיאולוגיות ומגדריות; ובצילום הפלסטיני העכשווי שהתבסס בשדה האמנות בשנות האלפיים.
סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לתולדות האמנות
0821-6701-01 תולדות הצילום הישראלי והפלסטיני מסוף שנות הארבעים של המאה הע
The History of Israeli and Palestinian Photography, From the
שנה"ל תשע"ה | סמ'  א' | ד"ר סלע רונה

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת