חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  צילום באסיה: קולוניאליזם, אנתרופולוגיה, מלחמה, וצילום עכשווי
  Colonialism, Anthropology, War and Contemporary Photography                                          
0821-6698-01
אמנויות | חוג לתולדות האמנות
סמ'  א'1600-1800206אמכסיקו - אומנויותשיעור ד"ר זהר איילת
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
הקורס יבחן במבט ביקורתי את ההיסטוריה של הצילום באסיה תוך דגש ובחינה של מגע טרנס תרבותי בתהליכים של קולוניאליזם, עצמאות וגלובליזציה. דגש מיוחד יושם על המפגש הבין- תרבותי: על התרגום של מושגי הצילום לשפות מקומיות; על האופן שבו אסיה נוסחה בדמיון הארופאי; השימוש בכלים "מדעיים" על מנת לנסח את דמותו של האחר האסייתי; יחסי כח בין מצלם/ מצולם באסיה; דימויים מלחמה; צילום לוויה ומוות; צילום עכשווי באסיה; בין החוקרים אשר עבודתם תלמד בקורס נמנים עלי בהדד, כריסטופר פיני, יי גו, וו חונג, אלן טאקאטה, יונג מינמון, רוזלינד מוריס, ואחרים
סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לתולדות האמנות
0821-6698-01 צילום באסיה: קולוניאליזם, אנתרופולוגיה, מלחמה, וצילום עכשווי
Colonialism, Anthropology, War and Contemporary Photography
שנה"ל תשע"ה | סמ'  א' | ד"ר זהר איילת

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת