חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ד

  ההיסטוריה של הצילום במאה ה-19
  The History of 19th Century Photography  
0821-6696-01
אמנויות | חוג לתולדות האמנות
סמ'  א'1400-1600115 מכסיקושיעור ד"ר שבי אורלי
סילבוס מקוצר
 
ד"ר אורלי שבי 
 
השיעור הינו מבוא לסוגיות נבחרות בהיסטוריה של אמנות הצילום, מנסיונות הראשונים בראשית המאה ה-19 ועד מפנה המאה העשרים. בנוסף להכרות עם צילומים, צלמים וטקסטים מרכזיים על חקירת האבולוציה של הצילום, הדיון בשיעור ייסוב סביב שלוש בעיות מרכזיות הקשורות לאופיו הייחודי של התחום. ראשית נדון בטקסטים של כותבים בני התקופה שהתמודדו עם השאלות על מהותו של הצילום. נעסוק בתפקידו התרבותי, חברתי ופוליטי של הצילום בעידן המודרני, כמנסח מחדש את יחסנו למציאות. כמו כן, נתמקד בשאלות אסתטיות הקשורות בצילום כאמנות, מתוך קשריו הרבים עם מתודות אמנותיות אחרות.
 
  
סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לתולדות האמנות
0821-6696-01 ההיסטוריה של הצילום במאה ה-19
The History of 19th Century Photography
שנה"ל תשע"ד | סמ'  א' | ד"ר שבי אורלי

סילבוס מפורט/דף מידע
 
 
ההיסטוריה של הצילום במאה התשע-עשרה
The History of 19th Century Photography
0821-6696-01
סמסטר א' , תשע"ד
ד"ר אורלי שבי
שיעור בחירה
 
שעות קבלה של המרצה ומיקום: בתיאום מראש
כתובת אימייל: oshevi@post.tau.ac.il
 
 
 
תיאור הקורס:
השיעור הינו מבוא לסוגיות נבחרות בהיסטוריה של אמנות הצילום, מנסיונות הראשונים בראשית המאה ה-19 ועד מפנה המאה העשרים. בנוסף להכרות עם צילומים, צלמים וטקסטים מרכזיים על חקירת האבולוציה של הצילום, הדיון בשיעור ייסוב סביב שלוש בעיות מרכזיות הקשורות לאופיו הייחודי של התחום. ראשית נדון בטקסטים של כותבים בני התקופה שהתמודדו עם השאלות על מהותו של הצילום. נעסוק בתפקידו התרבותי, חברתי ופוליטי של הצילום בעידן המודרני, כמנסח מחדש את יחסנו למציאות. כמו כן, נתמקד בשאלות אסתטיות הקשורות בצילום כאמנות, מתוך קשריו הרבים עם מתודות אמנותיות אחרות.
 
 
This class will provide an introduction to the history of photography since its early days until the turn of the 20th century. In addition to the general survey on major photographs, photographers, and theoretical texts in this field, we will focus on three key problems concerning this unique practice. First we will discuss the ongoing theoretical struggle to define the qualities of photography. Secondly, we will talk about the cultural, social, and political role of photography in modern age, as it has redefined reality. Finally, we will stand on some aesthetic questions regarding photography as art, and its relation to other artistic methods.
 
 
 
דרישות הקורס וחובות התלמידים:
נוכחות בשיעור ובקיאות בטקסטים נבחרים ובחומר הנלמד בכיתה.
 
מטלת סוף הקורס: בחינה מסכמת בסוף סמסטר. הבחינה מורכבת משאלות על סוגיות נבחרות ומושגים שנלמדו במהלך הסמסטר.
 
מרכיבי הציון הסופי: בחינה מסכמת.
 
נושאי השיעורים (נתון לשינויים):
 
 
 1. טכנולוגיות של מבט וראיה שקדמו להמצאת הצילום
לקריאה:
Niepce Joseph Nicéphore, 1980 (1839), “Memoire on the Heliograph”, In: Trachtenberg Alan (ed.), 1980, Classic Essays on Photography, New Haven:  Leete's Island Books. Pp. 5-9
 
Galassi Peter, 1981, Before Photography: Painting and the Invention of Photography, New York: The Museum of Modern Art. Pp.11-31
 
 
 1. לואי דגאר והמצאת הדגרוטייפ
לקריאה:
Daguerre Louis Jacques Mande, 1980 (1839), “Daguerreotype”, In: Trachtenberg Alan (ed.), 1980, Classic Essays on Photography, New Haven: Leete's Island Books. Pp. 11-14
 
לקריאה נוספת:
 
Batchen Geoffrey, 1999, Burning with Desire: The Conception of Photography, Cambridge Mas.: The MIT Press. Pp. 127-143
 
 
 
 1. ויליאם הנרי פוקס טלבוט: דיון בעיפרון של הטבע
לקריאה:
Talbot William Henry Fox, 1980 (1844), “A Brief Historical Sketch of the Invention of the Invention of the Art”, In: Trachtenberg Alan (ed.), 1980, Classic Essays on Photography, New Haven: Leete's Island Books. Pp. 27-36
 
לקריאה נוספת:
 
מימון ורד, 2012, "'מקורות' תלושים: עפרון הטבע של ויליאם הנרי פוקס טלבוט", בתוך: לוסקי חיים דעואל (עורך), Reality Trauma וההגיון הפנימי של הצילום, תל אביב: מכון שפילמן לצילום ואבי גנור.
 
 
 1. התפתחותו של הסטודיו לצילום במאה ה-19
לקריאה:
Eastlake Elizabeth, 1980 (1857), “Photography”, In: Trachtenberg Alan (ed.), 1980, Classic Essays on Photography, New Haven: Leete's Island Books. Pp. 39-68
לקריאה נוספת:
Rouille Andrea, 1986,“The Rise of Photography (1851-70)”, In: Lemagny Jean-Claude and Rouille Andre (ed.) (Translation: Lloyd Janet), 1987, A History of Photography: Social and Cultural Perspectives, Cambridge & New York: Cambridge University Press. Pp. 19-28
 
 1. המצלמה והצילום ככלי מדעי: חשיפה של הטבע
לקריאה:
Holmes Oliver Wendell, 1980 (1859), “The Stereoscope and the Stereograph”, In: In: Trachtenberg Alan (ed.), 1980, Classic Essays on Photography, New Haven: Leete's Island Books. Pp. 71-82 
 
לקריאה נוספת:
Tucker Jennifer, 2006, Nature Exposed: Photography as Eyewitness in Victorian Science, Baltimore: The Johns Hopkins University Press. Pp. 1-17. 
 
 
 1. המצלמה והצילום כטכנולוגיה של מישטור ומישמוע חברתיים:
לקריאה:
Sekula Allan, 1986, “The Body and the Archive”, In: Bolton Richard (ed.), 1989, The Contest of Meaning: Critical Histories of Photography, Cambridge Mass. & London: The MIT Press. Pp. 342-379
 
 
 1. המצלמה והצילום ככלי מדעי: לגלות ולחקור את העולם
לקריאה:
Stewart Howe Kathleen, 2003, “Mapping a Sacred Geography: Photographic Surveys by Royal Engineers in the Holy Land, 1864-1868”, In: Ryan R. James and Schwartz M. Joan (eds.), 2003, Picturing Place: Photography and the Geographical Imagination, London: I.B. Tauris. Pp. 226-242  
 
 
 1. לצלם את "האחר": קולוניליזם, אנתרופולגיה וצילום
לקריאה:
Pinney Christopher, 2011, Photography and Anthropology, London: Reaktion Books. Pp. 17-62
 
 1. הצילום כאמנות: הפיקטוריזם והאימפרסיוניזם
לקריאה:
בודלר שארל (תרגום: פרנקל מיכה וכץ אבי), 2003 (1859), "הקהל המודרני והצילום", בתוך: בודלר שארל (תרגום: פרנקל מיכה וכץ אבי), 2003, צייר החיים המודרנים: מבחר כתבים אסתטיים, בני ברק: ספרית פועלים הוצאת הקיבוץ הארצי. עמ' 81-85.
 
Robinson Henry Peach, 1980 (1896), “Idealism, Realism, Expressionism”, In: Trachtenberg Alan (ed.), 1980, Classic Essays on Photography, New Haven: Leete's Island Books. Pp. 91-98
 
 
 1. הצילום כאמנות: פיקטוריזם ומודרניזם
לקריאה:
Emerson Peter Henry, 1980 (1889),”Hints on Art”, In: Trachtenberg Alan (ed.), 1980, Classic Essays on Photography, New Haven: Leete's Island Books. Pp. 99-108
 
Stieglitz Alfred, 1980 (1899), “Pictorial Photography”, In: Trachtenberg Alan (ed.), 1980, Classic Essays on Photography, New Haven: Leete's Island Books. Pp. 115-124
 
 
לקריאה נוספת
Nickel R. Douglas, 2008, “Peter Henry Emerson: The Mechanics of Seeing”, In: Kelsey Robin, & Stimson Blake, 2008, The Meaning of Photography, Clark Art Institute, Williamstown, Mass. Pp. 59-75.
 
 
 1. קודאק וצילום חובבים
לקריאה:
West Nancy Martha, 2000, Kodak and the Lens of Nostalgia, Charlottesville & London: University Press of Virginia. Pp. 36-73       
 
 1. הצילום בשרות הרפורמות החברתיות
לקריאה:
Czitrom Daniel and Yochelson Bonnie, 2008, Rediscovering Jacob Riis: Exposure Journalism and Photography in Turn-of-the-Century New York. New York: New Press. Pp. 3-20 
 
 
 1. דיון בחיבורו של וולטר בינימין "ההיסטוריה הקטנה של הצילום"
*קריאת חובה:
בנימין ולטר (תרגום: אזולאי אריאלה), 2004, היסטוריה קטנה של הצילום, תל אביב: הוצאת בבל.
 
 
 
ביבליוגרפיה נבחרת:
 
בארת' רולאן (תרגןם: ניב דוד), 1980, מחשבות על הצילום,ירושלים: בית הוצאת כתר.
 
בנימין ולטר (תרגום: אזולאי אריאלה), 2004, היסטוריה טקנה של הצילום, תל אביב: הוצאת בבל.
 
לוסקי חיים דעואל (עורך), Reality Trauma וההגיון הפנימי של הצילום, תל אביב: מכון שפילמן
 לצילום ואבי גנור.
 
סימן-טוב נעמי(עורכת) 2002, "צילום/טקסט/אמנות", המדרשה, 5.
 
 
 
 
Batchen Geffrey et al. (eds.), 2012, Picturing Atrocity: Photography in Crisis, London: Reaktion Books.         
 
Batchen Geoffrey, 1999, Burning with Desire: The Conception of Photography, Cambridge Mas. London: The MIT Press.
 
 
 
Bolton Richard (ed.), 1989, The Contest of Meaning: Critical Histories of Photography, The MIT Press, Cambridge Mass. & London.
 
Braun Marta, 1995, Picturing Time: The Work Of Etienne-Jules Marey (1830-1904), Chicago: University of Chicago Press.
 
Crary Jonathan, 1992, Techniques of the Observer: On Vision and Modernity in the Nineteenth Century, Cambridge Mass. & London: The MIT Press.
 
Czitrom Daniel and Yochelson Bonnie, 2008, Rediscovering Jacob Riis: Exposure Journalism and Photography in Turn-of-the-Century New York. New York: New Press.  
 
Didi-Huberman, Georges. 2008. Images In Spite of All : Four Photographs from Auschwitz. Chicago: The University of Chicago Press.
 
Galassi Peter, 1981, Before Photography: Painting and the Invention of Photography, New York: The Museum of Modern Art.
 
Hacking Juliet (ed.), 2012, Photography: The Whole Story, New York & London: Prestel.
 
Hughes Alex (ed.), & Noble Andrea (ed.), 2003, Phototextualities: Intersections of Photography and Narrative, Albuquerque: University of New Mexico Press.
 
Keller Corey (ed.), 2008, Brought to Light: Photography and the Invisible, 1840-1900, New Haven: Yale University Press.
 
Kelsey Robin, & Stimson Blake, 2008, The Meaning of Photography, Williamstown, Mass.: Clark Art Institute.
 
Lemagny Jean-Claude and Rouille Andre (ed.) (Translation: Lloyd Janet), 1987, A History of Photography: Social and Cultural Perspectives, Cambridge & New York: Cambridge University Press.
 
Newhall Beaumont, 1982, The History of Photography: From 1839 to the Present, New York: The Museum of Modern Art.
 
Pinney Christopher, 2011, Photography and Anthropology, London: Reaktion Books.
 
Ryan R. James and Schwartz M. Joan (eds.), 2003, Picturing Place: Photography and the Geographical Imagination, London: I.B. Tauris.
 
Solomon-Godeau Abigail, 1994, Photography at the Dock: Essays on Photographic History, Institutions, and Practices, Minneapolis: University of Minnesota Press.
 
 
 
 
Tagg John, 2009, The Disciplinary Frame: Photography Truths and the Capture of Meaning, Minneapolis: The University of Minnesota Press.
 
----------, 1993, The Burden of Representation: Essays on Photographies and Histories, Minneapolis: University of Minnesota Press.
 
Trachtenberg Alan (ed.), 1980, Classic Essays on Photography, New Haven: Leete's Island Books.
 
Tucker Jennifer, 2006, Nature Exposed: Photography as Eyewitness in Victorian Science, Baltimore: The Johns Hopkins University Press.
 
Warner Marien Mary, 2010 (3 edition), Photography: A Cultural History, New York: Pearson.
 
Weaver Mike (ed.), 1989, British Photography in the Nineteenth Century: The Fine Art Tradition, Cambridge & New York: Cambridge University Press.
 
Wells Liz, 2009, Photography: A critical Introduction, New York & London: Routledge.
 
Wells Liz (ed.), 2002, The Photography Reader, Routledge, New York.
Sandler W. Martin, 2002 , Photography: An Illustrated History, Oxford & New York: Oxford University Press.
 
West Nancy Martha, 2000, Kodak and the Lens of Nostalgia, Charlottesville VI. & London: University Press of Virginia.
 
 
 
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת