חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ג

  פרקטיקות של היומיום בצילום ובאמנות עכשווית
  The Practice of Everyday Life in Photography                                                         
0821-6688-01
אמנויות | חוג לתולדות האמנות
סמ'  ב'1400-1600206אמכסיקו - אומנויותשיעור ד"ר שבי אורלי
סילבוס מקוצר
בשנת 1863 פנה המשורר שארל בודלר אל אמנים בני תקופתו בדרישה לזנוח את העיסוק ביופי הקלאסי, ההרואי או הדתי ולהתמקד ביצרותייהם באסתטיקה של היומיומי: "יש בחיים הטריוויאליים, בשינויי היומיומי של החיים החיצוניים, תנועה מהירה שכופה על האמן מהירות ביצוע בהתאם". כך בחיבורו "הצייר של החיים המודרנים", מעצב בודלר את דמותו של האמן החדש שעניינו המרחבים של היומיומי. בשיעור זה נדון במסורת האמנותית אותה התווה בודלר במאה ה-19 ובאופן בו הפכה למרכזית באמנות המאה ה-20. דגש מיוחד יושם על תפקידו של הצילום והדימויים המצולמים בהתגבשותה של פרקטיקה זו, נעקוב אחר השפעתם על מדיומים אמנותיים מסורתיים כמו גם פיתוח של מדיומים אמנותיים חדשים. בנוסף נדון באופן שבו העיסוק באמנות היומיומי היוותה זירה אלטרנטיבית עבור אמנים להתמודד עם ניסוח הידע והתמצאות במרחבים החדשים של החיים האורבניים. הניסיון בשיעור זה יהיה למפות את דרכי ההתייחסות באמנות למרחב היומיומיי מתוך מבט על ייצוגיו התרבותיים, התיאורטיים והפוליטיים.
סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לתולדות האמנות
0821-6688-01 פרקטיקות של היומיום בצילום ובאמנות עכשווית
The Practice of Everyday Life in Photography
שנה"ל תשע"ג | סמ'  ב' | ד"ר שבי אורלי

666סילבוס מפורט/דף מידע
פרקטיקות של היומיום בצילום ובאמנות עכשווית
The Practice of Everyday Life in Photography and Contemporary Art
0821-6688-01
סמסטר ב' , תשע"ג
ד"ר אורלי שבי
שיעור בחירה
 
שעות קבלה של המרצה ומיקום: בתיאום מראש
טלפון:
דוא"ל: oshevi@gmail.com
 
בשנת 1863 פנה המשורר שארל בודלר אל אמנים בני תקופתו בדרישה לזנוח את העיסוק ביופי הקלאסי, ההרואי או הדתי ולהתמקד ביצרותייהם באסתטיקה של היומיומי: "יש בחיים הטריוויאליים, בשינויי היומיומי של החיים החיצוניים, תנועה מהירה שכופה על האמן מהירות ביצוע בהתאם". כך בחיבורו "הצייר של החיים המודרנים", מעצב בודלר את דמותו של האמן החדש שעניינו המרחבים של היומיומי. בשיעור זה נדון במסורת האמנותית אותה התווה בודלר במאה ה-19 ובאופן בו הפכה למרכזית באמנות המאה ה-20. דגש מיוחד יושם על תפקידו של הצילום והדימויים המצולמים בהתגבשותה של פרקטיקה זו, נעקוב אחר השפעתם על מדיומים אמנותיים מסורתיים כמו גם פיתוח של מדיומים אמנותיים חדשים. בנוסף נדון באופן שבו העיסוק באמנות היומיומי היוותה זירה אלטרנטיבית עבור אמנים להתמודד עם ניסוח הידע והתמצאות במרחבים החדשים של החיים האורבניים. הניסיון בשיעור זה יהיה למפות את דרכי ההתייחסות באמנות למרחב היומיומיי מתוך מבט על ייצוגיו התרבותיים, התיאורטיים והפוליטיים.
 
In 1863 the French Poet Charles Baudelaire called artists of his time to abandon their occupation with classic, heroic or religious beauty, instead focus on the aesthetic of everyday life. Thereby, in his essay “Painter of Modern Life”, described the character of a new artist that deals with the space of everyday. In this class we will discuss this artistic tradition, which had been formulated by Baudelaire in the 19th century, yet turned to be central in the art practice of the 20th century. We will examine how the photography and photographic images played a special role in this practice and how they influenced on the development of new artistic mediums.
   
In addition, we will discuss the ways in which dealing with the everyday have provided for artists an alternative to reflect on knowledge and power in domestic and urban spaces. The attempt in this class will be to map different artistic expressions to the everyday objects and spaces while concerning with their cultural, political and theoretical representations.        
 
דרישות הקורס וחובות התלמידים:
בקיאות בטקסטים נבחרים ובחומר הנלמד בכיתה.
 
מטלת סוף הקורס:
בחינה מסכמת מורכבת משאלות כל סוגיות נבחרות שנלמדו במהלך הסמסטר.
 
מרכיבי הציון הסופי:
100% בחינה מסכמת
 
רשימת נושאי השיעורים: (נתון לשינויים)
 
1.      על המצאת היומיום
דה סרטו מישל (תרגום: אבנר להב), 2012 (1990), המצאת היומיום, הוצאת רסלינג, תל אביב.
 
2.      מרחבי היומיום: המשוטט
בנימין ולטר (תרגום: דוד זינגר), 1996, "שובו של המשוטט", מתוך: בנימין ולטר, 1996, כרך א': המשוטט, הוצאת הקיבוץ המאוחד, תל אביב. עמ' 105
בודלֿר שארל (תרגום: מיכה פרנקל ואבי כץ), 2003, צייר החיים המודרניים, הוצא הקיבוץ הארצי, תל אביב.
 
3.      אמנות גבוהה ואמנות נמוכה ומה שביניהן
Gopnlk Adam and Varnedoe Krik, 1990, High and Low Modern Art and Popular Culture, The Museum of Modern Art, New York.
 
4.      חפצים: מהמשתנה לקופסת שימורים
Foster Hal, 2011, The First Pop Age: Painting and Subjectivity in the Art of Hamilton, Lichtenstein, Warhol, Richter, and Ruscha, Princeton University Press, Princeton N.J.
 
5.      חפצים, צרכנות ואמנות עכשווית
Buskirk Martha, 2005, The Contingent Object of contemporary Art, The MIT Press, London & Cambridge, Mass.
 
6.      הבית: מטבח ואמנות פמניסטית:
Hollows Joanne and Moseley Rachel, 2006, Feminism in Popular Culture, Berg Publication, London.Ch. 3
 
7.      הבית: דירות חדריםוזיכרונות: אילה קבקוב; ריצל וויטריד; אנדרה זיטל
Bruno Giullana, 2007, Public Intimacy: Architecture and Visual Arts, The MIT Press, London & Cambridge, Mass.
 
8.      הרחוב: לחפש את המופלא ברחובות: אטגה והסוראליסטים
Sheringham Michael, 2009, Everyday Life: Theories and Practices from Surrealism to the Present, Oxford University Press, Oxford and New York.
 
9.      הרחוב: צלמי הרחוב האמריקנים
Hostetler Lisa, 2010, Street Seen: The Psychological Gesture in American Photography, 1940-1959, Prestel USA, New York.
 
10. הרחוב: לוח המודעות:
Deutsche Rosalyn, 1998, Eviction: Art and Spatial Politics, The MIT Press, London and Cambridge Mass.
 
11. הרחוב:מיצגים ואמנות ציבורית: קבוצת הפלוקסוס
Higgins Hannah, 2002, Fluxus Experience, University of Chicago Press, Chicago
 
12. העיר והפרברים באמנות:
Blauvelt Andrew (ed.), 2008, World Away, Walker Art Center, Minneapolis.
 
13. העיר והריסות:
Dillon Brian, 2011, Ruins, Whitechapel and The MIT Press, London & Cambridge Mass.
 
14. העיר הגלובלית: גורסקי; סטרואוט
Roy Anaynya and Ong Aihwa (eds.), 2011, Worlding Cities: Asian Experiments and the Art of Being Global,  Willey-Blackwell, London.
  
רשימה ביבלוגרפית:
 
בארת' רולאן (תרגום: עידו בסוק), 2007(1957), מיתולוגיות, הוצאת בבל, תל אביב.
 
בודלֿר שארל (תרגום: מיכה פרנקל ואבי כץ), 2003, צייר החיים המודרניים, הוצא הקיבוץ הארצי, תל אביב.
 
בנימין וולטר (תרגום: דוד זינגר), 1996, כתבים נבחרים: כרך א'-המשוטט וכרך ב' – הרהורים, הוצאת הקיבוץ המאוחד, תל אביב.
 
דבור גי (תרגום: דפנה רז), 1992(1967), חברת הראווה, הוצאת בבל, תל אביב.
 
דה סרטו מישל (תרגום: אבנר להב), 2012 (1990), המצאת היומיום, הוצאת רסלינג, תל אביב.
 
פרק ז'ורז', 1998, חלל וכו': מבחר מרחבים, הוצאת בבל, תל אביב.
 
 
Baas Jacquelynn (ed.), 2011, Fluxus and the Essential Questions of life, University of Chicago Press, Chicago.
 
Blauvelt Andrew (ed.), 2008, World Away, Walker Art Center, Minneapolis.
 
Bruno Giullana, 2007, Public Intimacy: Architecture and Visual Arts, The MIT Press, London & Cambridge, Mass.
 
------------------, 2007, Atlas of Emotion: Journeys in Art, Architecture and Film, Verso, New York.
 
Buskirk Martha, 2005, The Contingent Object of contemporary Art, The MIT Press, London & Cambridge, Mass.
 
Christov-Bakargiev Carolyn (ed.), 2008, The Painting of Modern Life, Hayward Publishing, London.
 
Clark T.J., 1999, The Painting of Modern Life: Paris in the Art of Manet and His Followers, Princeton University Press, Princeton N.J.
 
Corwin Sharon, May Jessica, and Weissman Terri, 2010 , American Modern: Documentary Photography by Abbott, and Bourke-White, University of California Press, Berkeley and London.
 
Deutsche Rosalyn, 1998, Eviction: Art and Spatial Politics, The MIT Press, London and Cambridge Mass.
 
Dillon Brian, 2011, Ruins, Whitechapel and The MIT Press, London & Cambridge Mass.
 
Edensor Tim, 2005,Industrial Ruins: Space, Aesthetics and Materiality, Berg Publishers, London.
 
 
Foster-Rice Greg and Rohrbach John, 2011, Reforming the New Topographics, Center of American Places, Rochester, N.Y.
 
Francis Mark (ed.), 2010, Pop, Phaidon Press, London.
 
Foster Hal, 2011, The First Pop Age: Painting and Subjectivity in the Art of Hamilton, Lichtenstein, Warhol, Richter, and Ruscha, Princeton University Press, Princeton N.J.
 
Gardiner Michael, 2000, Critiques of Everyday Life: An Introduction, Routledge, London & New York.
 
Gopnlk Adam and Varnedoe Krik, 1990, High and Low Modern Art and Popular Culture, The Museum of Modern Art, New York.
 
Harris Steven and Berke Deborh, 1997, Architecture of the Everyday, Princeton Architectural Press, New York.
 
Higgins Hannah, 2002, Fluxus Experience, University of Chicago Press, Chicago.
 
Highmore Ben, 2010, Ordinary Lives: Studies in the Everyday, Routledge, London & New York.
 
-----------------, 2001, Everyday Life and Cultural Theory: An Introduction, Routledge, London & New York.
 
Highmore Ben (ed.), 2001, The Everyday Life Reader, Routledge, London & New York.
 
Hollows Joanne and Moseley Rachel, 2006, Feminism in Popular Culture, Berg Publication, London.
 
Hostetler Lisa, 2010, Street Seen: The Psychological Gesture in American Photography, 1940-1959, Prestel USA, New York.
 
Howarth Sophie and McLaren Stephen, 2012, Street Photography New, Thames & Hudson, London & New York.
 
Johnstone Stephen (ed.), 2008, The Everyday, Whitechapel & MIT Press, London & Cambridge, Mass.
 
Knabb Ken (ed.), 2007, Situationist International Anthology, Bureau of Public Secrets, Berkeley, CA.
 
Mehrotra Rahul, 2005, Everyday Urbanism, University of University Press, Ann-Harbor, Michigan. 
 
Roberts Maddox John, 1998, The Art of Interruption: Realism, Photography, and the Everyday, Manchester University Press, Manchester.
  
 
Roy Anaynya and Ong Aihwa (eds.), 2011, Worlding Cities: Asian Experiments and the Art of Being Global,  Willey-Blackwell, London.
 
Sadier Simon, 1999, The Situationist City, The MIT Press, London and Cambridge Mass.
 
Salvesen Brit (ed.), 2010, New Topographics, Steidl, London.
 
Scott Clive, 2007, Street Photography: From Atget to Cartier-Bresson, I.B. Tauris, London.
 
Sheringham Michael, 2009, Everyday Life: Theories and Practices from Surrealism to the Present, Oxford University Press, Oxford and New York.
 
Vidler Anthony, 1994, The Architectural Uncanny: Essays in the Modern Unhomely, The MIT Press, London & Cambridge, Mass.
 
 
Williams Emmett, 2007, A Flexible History of Fluxus & Fictions, Thames & Hudson, London & New York.
 
Witkovsky S. Matthew (ed.), 2011, Avant-Garde Art in Everyday Life: Early Twentieth-century European Modernism, Art Institute of Chicago, Chicago.
 
 
 
 
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת