חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  הרס הדימוי: איקונוקלזם מימי הביניים לדאע"ש
  The Breaking of Images: Iconoclasm From the Middle Ages to Isis  
0821-6686-01
אמנויות | חוג לתולדות האמנות
סמ'  ב'1800-2000213 מכסיקושיעור ד"ר קלפטר עינת
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הקורס יעקוב אחר החשיבות ההיסטורית והפוליטית של האיקונוקלזם - החל מהוויכוחים האיקונוקלסטיים של ימי הביניים, ועד להפצצת פסלי הבודהה בבמיאן ולגל ההרס התרבותי המתחולל כיום בסוריה ועיראק - ויבחן כיצד שבירת צלמים היא חלק בלתי נפרד ממהפכות פוליטיות ודתיות.

נתחקה אחר המתח הקיים במעשה האיקונוקלסטי והרטוריקה שלו, המעניקה כוח וחיות למה שהוא מבקש להכחיש ולהוקיע. בכך איקונוקלזם הוא מדד לעוצמתם וכוחם של דימויים‪. נראה כיצד, לאורך ההיסטוריה, איקונוקלסם מכיר ומנצל את כוחם של דימויים, בכך שאינו מבקש פשוט לחסל איקונות וארטיפקטים, אלא להחליף אותם בדימום של הרס והיעדרות, או בדימויים ׳טהורים׳ חדשים משלו: הצלמים השבורים שעדיין מוצגים ברחבי אירופה, הקירות המסוידים של כנסיות, והדימויים של קנאות האיקונוקלסטית שדאע״ש (‪ISIS (מפיקה ומפיצה‪.

הקורס גם ידון בצורות של איקונוקלזם שאינן כרוכות בהרס פיזי של אובייקטים, אלא במאמץ להמשיג מחדש את יחסי הסמן/מסומן. כמו במקרה של הפעולות האיקונוקלסטיות של הנאורות, שהפשיטו חפצים ממשמעותם הדתית, וניתקו אותם מהמערך הטקסי שהגדיר אותם באמצעות "העלאתם" ליצירות אמנות, והצגתם במוזיאונים.

Course description

This course will trace the history and political significance of iconoclasm, ranging from the medieval iconoclastic debates to the destruction of the Bamiyan Buddhas and the wave of cultural destruction in Syria and Iraq today, examining how the breaking of images is an integral part of religious and political revolutions.

We will explore the tension and contradiction that exist within the iconoclastic act and its rhetoric, which bestows power and vivacity upon the very objects whose power and efficacy it seeks to deny and denounce. The power of images is perhaps most dramatically and insistently evident in their destruction. Far from signaling their insignificance, iconoclasm is a measure of the intensity of feeling and conviction associated with certain kinds of images.

We shall see how, throughout history, iconoclasm itself has recognized and utilized the power of images. It does not simply do away with icons and artifacts, it replaces them with its own images of destruction, absence, as well as actively producing ‘pure’ and approved artifacts. This can be seen in the broken images still on display throughout Europe, the whitewashed walls of Churches, the raised and toppled statues of dictators from Lenin to Saddam Hussein, or the images of iconoclastic zeal that the Taliban and ISIS produce and disseminate.

The course will also reflect on forms of iconoclasm that do not involve the physical destruction of artifacts, but rather an effort to redraw the relationship between the signifier and the signified. This occurred, for example, with the Enlightenment’s iconoclastic act of stripping artifacts of their religious meaning, divorcing them from the web of practices and rituals that defined them by ‘elevating’ them to works of art, and placing them on pedestals in museums.

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לתולדות האמנות
0821-6686-01 הרס הדימוי: איקונוקלזם מימי הביניים לדאע"ש
The Breaking of Images: Iconoclasm From the Middle Ages to Isis
שנה"ל תשע"ח | סמ'  ב' | ד"ר קלפטר עינת

סילבוס מפורט/דף מידע

הפקולטה לאמנויות ע״ש יולנדה ודוד כץ, חוג לתולדות האמנות

שם השיעור: הרס הדימוי: איקונוקלזם מימה״ב לדאע״ש

The Breaking of Images: Iconoclasm from the Middle Ages to Isis

שנת הלימודים תשע"ח (סמסטר ב', שיעור בחירה לתואר ראשון, 2 ש"ס)

שם מרצה: דר' עינת קלפטר

טלפון: (יימסר בהמשך) דוא"ל: einatkla@post.tau.ac.il

שעות קבלה: לפי תיאום מראש

סילבוס מקוצר

הקורס יעקוב אחר החשיבות ההיסטורית והפוליטית של האיקונוקלזם - החל מהוויכוחים האיקונוקלסטיים של ימי הביניים, ועד להפצצת פסלי הבודהה בבמיאן ולגל ההרס התרבותי המתחולל כיום בסוריה ועיראק - ויבחן כיצד שבירת צלמים היא חלק בלתי נפרד ממהפכות פוליטיות ודתיות.

נתחקה אחר המתח הקיים במעשה האיקונוקלסטי והרטוריקה שלו, המעניקה כוח וחיות למה שהוא מבקש להכחיש ולהוקיע. בכך איקונוקלזם הוא מדד לעוצמתם וכוחם של דימויים‪. נראה כיצד, לאורך ההיסטוריה, איקונוקלסם מכיר ומנצל את כוחם של דימויים, בכך שאינו מבקש פשוט לחסל איקונות וארטיפקטים, אלא להחליף אותם בדימום של הרס והיעדרות, או בדימויים ׳טהורים׳ חדשים משלו: הצלמים השבורים שעדיין מוצגים ברחבי אירופה, הקירות המסוידים של כנסיות, והדימויים של קנאות האיקונוקלסטית שדאע״ש (‪ISIS (מפיקה ומפיצה‪.

הקורס גם ידון בצורות של איקונוקלזם שאינן כרוכות בהרס פיזי של אובייקטים, אלא במאמץ להמשיג מחדש את יחסי הסמן/מסומן. כמו במקרה של הפעולות האיקונוקלסטיות של הנאורות, שהפשיטו חפצים ממשמעותם הדתית, וניתקו אותם מהמערך הטקסי שהגדיר אותם באמצעות "העלאתם" ליצירות אמנות, והצגתם במוזיאונים.

Course Description

This course will trace the history and political significance of iconoclasm, ranging from the medieval iconoclastic debates to the destruction of the Bamiyan Buddhas and the wave of cultural destruction in Syria and Iraq today, examining how the breaking of images is an integral part of religious and political revolutions.

We will explore the tension and contradiction that exist within the iconoclastic act and its rhetoric, which bestows power and vivacity upon the very objects whose power and efficacy it seeks to deny and denounce. The power of images is perhaps most dramatically and insistently evident in their destruction. Far from signaling their insignificance, iconoclasm is a measure of the intensity of feeling and conviction associated with certain kinds of images.

We shall see how, throughout history, iconoclasm itself has recognized and utilized the power of images. It does not simply do away with icons and artifacts, it replaces them with its own images of destruction, absence, as well as actively producing ‘pure’ and approved artifacts. This can be seen in the broken images still on display throughout Europe, the whitewashed walls of Churches, the raised and toppled statues of dictators from Lenin to Saddam Hussein, or the images of iconoclastic zeal that the Taliban and ISIS produce and disseminate.

The course will also reflect on forms of iconoclasm that do not involve the physical destruction of artifacts, but rather an effort to redraw the relationship between the signifier and the signified. This occurred, for example, with the Enlightenment’s iconoclastic act of stripping artifacts of their religious meaning, divorcing them from the web of practices and rituals that defined them by ‘elevating’ them to works of art, and placing them on pedestals in museums.

דרישות הקורס

מבוא לאמנות לימה״ב

נוכחות חובה, מעל לשלוש העדרויות ימנעו קבלת ציון מסכם.

מטלת סוף קורס ומרכיבי הציון הסופי:

100% עבודת בית מסכמת בסיום הקורס. הגשתה מותנית בעמידה בחובת הנוכחות. 

נושאי ומהלך הקורס:*

* חומרי הקריאה נתונים לשינוי; אנא בידוקו את הסילבוס בתחילת הקורס להתעדכן בשינויים שבוצעו.

שבוע 1

מבוא

שבוע 2,3

דימוי ותאוריה - איקונה ואיקונוקלזם

Belting, Hans. Likeness and Presence: A History of the Image Before the Era of Art. Translated by Edmund Jephcott. Chicago: University of Chicago Press, 1994.

David Freedberg. The Power of Images: Studies in the History and Theory of Response. Chicago: University of Chicago Press, 1989.

Manghani, Sunil, Arthur Piper, and Jon Simons, eds. Images: A Reader. London: Sage Publications, 2006.

שבוע 4,5

הדימוי בימה״ב – כח הדימוי בין פולחן נאות ועבודה זרה

Aers, David, and Lynn Staley, eds. The Powers of the Holy: Religion, Politics, and Gender in Late Medieval English Culture. University Park, PA: Pennsylvania State University Press, 1996.

Aston, Margaret. England's Iconoclasts. Vol. 1, Laws against Images. Oxford: Clarendon Press, 1988.

Camille, Michael. The Gothic Idol: Ideology and Image-Making in Medieval Art. Cambridge: Cambridge University Press, 1989.

Stanbury, Sarah. The Visual Object of Desire in Late Medieval England. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2008.

שבוע 6,7

הדימוי ברפורמציה

Simpson, James. Under the Hammer: Iconoclasm in the Anglo-American Tradition. Oxford University Press, 2010.

Koerner, Joseph Leo. The Reformation of the Image. London: Reaktion Books, 2004.

Duffy, Eamon. The Stripping of the Altars: Traditional Religion in England, C.1400-C.1580. New Haven: Yale University Press, 1992.

שבוע 8,9,10

הדימוי והמודרנה (מקרי מבחן)

David Freedberg. The Power of Images: Studies in the History and Theory of Response. Chicago: University of Chicago Press, 1989.

שבוע 11, 12

הדימוי והלוחמה ב׳מערב׳

Noyes, James. The Politics of Iconoclasm. Religion, Violence and the Culture of Image-Breaking in Christianity and Islam. London: I.B. Tauris, 2016.

שבוע 13

סיכום ועבודת בית

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת