חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ד

  מנשים אמניות לאמנות פמינסטית במאה העשרים
   
0821-6682-01
אמנויות | חוג לתולדות האמנות
סמ'  ב'1600-1800211 מכסיקושיעור ד"ר קלורמן-עראקי נעמה
סילבוס מקוצר
הקורס יעסוק בסוגיות שונות המייצגות את פעילותן האמנותית של נשים במאה העשרים, באירופה ובארה"ב. הדיון יפתח בניתוח ביקורתי של יצירות מהעשורים הראשונים של המאה, ויבדוק את הקונטקסט הפוליטי, החברתי, והתרבותי שלהן, אשר בו הפמניזם לא תפס מקום מרכזי. בהמשך יבחן הקורס את התפתחות הפוליטיקה הפמיניסטית החל משנות השבעים, ואת רתימתה לפעילות תרבותית באמצעות ציור,מונטאז',אמנות פרפומנס, צילום, וכלי המדיה. יידונו סוגיות הנוגעות במחצית הראשונה של המאה העשרים, כגון השתתפות נשים בתנועות הדאדא והסוריאליזם על מגמותיהן השונות, עבודות מונטאז', ציור ופיסול של הנה הוך, ליאונורה קרינגטון, לואיז בורז'ואה ועוד; השתתפות בצילום דוקומנטרי, למשל במסגרת - Farm Security Administration (FSA) בארה"ב, ותרומתן של נשים לפוטו-ג'ורנלים כמו Life האמריקאי, ו- Picture Post הבריטי. הקורס יבחן אסטרטגיות פוליטיות מוקדמות באמנות פמיניסטית בראשית שנות השבעים, כגון התארגנות קולקטיבית, העלאת מודעות (conscious raising), קידום העמדה כי "האישי הוא פוליטי", ויישום כל אלה בפרוייקטים אמנותיים, כגון "Woman House" של ג'ודי שיקגו. הקורס גם יעסוק באתגור תפיסת "הרחוב" כספרה גברית החל משנות השבעים, על ידי ניתוח אמני מיצג, כגון ויטו אקונצ'י וסוזן לייסי, ותצלומים של גרי ווינוגרנד וקוני הטץ'. בהקשר זה הקורס ינתח שיח פמיניסטי העוסק במגדר במרחב הציבורי העירוני, וידון בשאלות העוסקות במבט (the gaze) וביחסי הכוח השונים המעורבים בו. כמו כן תבדק התפתחות שיח תיאורטי פמיניסטי בשנות השבעים והשמונים סביב כינון סובייקט נשי כהבניה תרבותית, וזאת תוך דיאלוג עם תיאוריה פסיכואנליטית, תיאוריה סמיוטית ורעיונות מרקסיסטיים. ייבחנו עבודות של האמנים ויקטור בורגין, איב לומקס, מרי ייטס, מרתה רוזלר ועוד. הקורס יבחן את השימוש באמנות בשנות השבעים והשמונים ככלי המבקר ייצוגי נשים בתקשורת. הדיון יבדוק פעילות פמיניסטית, כגון ריסוס גרפיטי על שלטי חוצות, יצירת דימויים פמיניסטיים אלטרנטיביים המציגים נשים בתפקידים לא "מסורתיים" בציור ובמונטאז', וייסוד מגזינים פמיניסטיים. הקורס ייסתיים בבדיקת יצירות אמנות בשנות השמונים והתשעים המייצגות את ה"אחר" ומתכתבות עם שיח "הפוליטיקה של זהויות" המפרק והמאתגר את השיח הפמניסטי הכביכול אחדותי.
סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לתולדות האמנות
0821-6682-01 מנשים אמניות לאמנות פמינסטית במאה העשרים

שנה"ל תשע"ד | סמ'  ב' | ד"ר קלורמן-עראקי נעמה

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת