חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  ההיסטוריה של הצילום במאה ה-19
  The History of Photography in the 19th Century  
0821-6680-01
אמנויות | חוג לתולדות האמנות
סמ'  א'1600-1800001 קיקואיןשיעור ד"ר שבי אורלי
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

השיעור הינו מבוא לסוגיות נבחרות בהיסטוריה של אמנות הצילום, מניסיונות הראשונים בראשית המאה ה-19 ועד מפנה המאה העשרים בארצות המערב . בנוסף להכרות עם צילומים, צלמים וטקסטים מרכזיים על חקירת האבולוציה של הצילום, הדיון בשיעור ייסוב סביב שלוש בעיות מרכזיות הקשורות לאופיו הייחודי של התחום. ראשית נדון בטקסטים של כותבים בני התקופה שהתמודדו עם השאלות על מהותו של הצילום. נעסוק בתפקידו התרבותי, חברתי ופוליטי של הצילום בעידן המודרני כמנסח מחדש את יחסנו עם חוש הראייה והכרת המציאות. כמו כן, נתמקד בשאלות אסתטיות הקשורות בצילום כאמנות, מתוך קשריו הרבים עם מתודות אמנותיות אחרות.

Course description

This class will provide an introduction to the history of photography since its early days until the turn of the 20thcentury in the West. In addition to the general survey on major photographs, photographers, and theoretical texts in this field, we will focus on three key problems concerning this unique practice. First we will discuss the ongoing theoretical struggle to define the qualities of photography. Secondly, we will talk about the cultural, social, and political role of photography in modern age, as it has redefined reality שand vision. Finally, we will stand on some aesthetic questions regarding photography as art, and its relation to other artistic methods.

 

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לתולדות האמנות
0821-6680-01 ההיסטוריה של הצילום במאה ה-19
The History of Photography in the 19th Century
שנה"ל תשע"ח | סמ'  א' | ד"ר שבי אורלי

סילבוס מפורט/דף מידע

 

                ההיסטוריה של הצילום במאה ה-19

The History of Photography in the 19th Century

שעור: 2 ש"ס

סמסטר א'

יום ג' 16:00-18:00

 

 

מרצה: ד"ר אורלי שבי oshevi@post.tau.ac.il

שעות קבלה: בתאום מראש

 

 

תיאור הקורס:

השיעור הינו מבוא לסוגיות נבחרות בהיסטוריה של אמנות הצילום, מניסיונות הראשונים בראשית המאה ה-19 ועד מפנה המאה העשרים בארצות המערב . בנוסף להכרות עם צילומים, צלמים וטקסטים מרכזיים על חקירת האבולוציה של הצילום, הדיון בשיעור ייסוב סביב שלוש בעיות מרכזיות הקשורות לאופיו הייחודי של התחום. ראשית נדון בטקסטים של כותבים בני התקופה שהתמודדו עם השאלות על מהותו של הצילום. נעסוק בתפקידו התרבותי, חברתי ופוליטי של הצילום בעידן המודרני כמנסח מחדש את יחסנו עם חוש הראייה והכרת המציאות. כמו כן, נתמקד בשאלות אסתטיות הקשורות בצילום כאמנות, מתוך קשריו הרבים עם מתודות אמנותיות אחרות.

 

 

This class will provide an introduction to the history of photography since its early days until the turn of the 20thcentury in the West. In addition to the general survey on major photographs, photographers, and theoretical texts in this field, we will focus on three key problems concerning this unique practice. First we will discuss the ongoing theoretical struggle to define the qualities of photography. Secondly, we will talk about the cultural, social, and political role of photography in modern age, as it has redefined reality שand vision. Finally, we will stand on some aesthetic questions regarding photography as art, and its relation to other artistic methods.

 

 

 

דרישות הקורס וחובות התלמידים:

נוכחות בשיעור ובקיאות בטקסטים נבחרים ובחומר הנלמד בכיתה.

 

מטלת סוף הקורס: בחינה מסכמת בסוף סמסטר. הבחינה מורכבת משאלות על סוגיות נבחרות ומושגים שנלמדו במהלך הסמסטר.

 

מרכיבי הציון הסופי:  100%  בחינה מסכמת.

 

נושאי השיעורים (נתון לשינויים):

 

 

 1. טכנולוגיות של מבט וראיה שקדמו להמצאת הצילום

לקריאת חובה:

Niepce Joseph Nicéphore, 1980 (1839), “Memoire on the Heliograph”, In: Trachtenberg Alan (ed.), 1980, Classic Essays on Photography, New Haven:  Leete's Island Books. pp. 5-9

 

 

 גאלאסי פיטר (תרגום: דורון ליבנה), 2002 (1981), "לפני הצילום: הציור והמצאת הצילום", המדרשה 5, עמ' 69-93

 1. לואי דגאר והמצאת הדגרוטייפ

לקריאה:

Daguerre Louis Jacques Mande, 1980 (1839), “Daguerreotype”, In: Trachtenberg Alan (ed.), 1980, Classic Essays on Photography, New Haven: Leete's Island Books. pp. 11-14

 

לקריאה נוספת:

 

Batchen Geoffrey, 1999, Burning with Desire: The Conception of Photography, Cambridge Mas.: The MIT Press. pp. 127-143

 

 

 

 1. ויליאם הנרי פוקס טלבוט: דיון בעיפרון של הטבע

לקריאה:

Talbot William Henry Fox, 1980 (1844), “A Brief Historical Sketch of the Invention of the Invention of the Art”, In: Trachtenberg Alan (ed.), 1980, Classic Essays on Photography, New Haven: Leete's Island Books. pp. 27-36

 

לקריאה נוספת:

 

מימון ורד, 2012, "'מקורות תלושים: עפרון הטבע של ויליאם הנרי פוקס טלבוט", בתוך: לוסקי חיים דעואל (עורך), Reality Trauma וההגיון הפנימי של הצילום, תל אביב: מכון שפילמן לצילום ואבי גנור. עמ' 34-22

 

 

 

 

 

 

 1. התפתחותו המסחרית של הצילום במאה ה-19

לקריאה:

Eastlake Elizabeth, 1980 (1857), “Photography”, In: Trachtenberg Alan (ed.), 1980, Classic Essays on Photography, New Haven: Leete's Island Books. pp. 39-68

לקריאה נוספת:

Rouille Andrea, 1986,“The Rise of Photography (1851-70)”, In: Lemagny Jean-Claude and Rouille Andrea (ed.) (Translation: Lloyd Janet), 1987, A History of Photography: Social and Cultural Perspectives, Cambridge & New York: Cambridge University Press. pp. 19-28

 

 1. המצלמה והצילום ככלי מדעי: חשיפה של הטבע

לקריאה:

Holmes Oliver Wendell, 1980 (1859), “The Stereoscope and the Stereograph”, In: Trachtenberg Alan (ed.), 1980, Classic Essays on Photography, New Haven: Leete's Island Books. pp. 71-82 

 

לקריאה נוספת:

Tucker Jennifer, 2006, Nature Exposed: Photography as Eyewitness in Victorian Science, Baltimore: The Johns Hopkins University Press. pp. 1-17. 

 

 

 1. המצלמה והצילום כטכנולוגיה של מישטור ומישמוע חברתיים:

לקריאה:

Sekula Allan, 1986, “The Body and the Archive”, In: Bolton Richard (ed.), 1989, The Contest of Meaning: Critical Histories of Photography, Cambridge Mass. & London: The MIT Press. pp. 342-379

 

 

 1. המצלמה והצילום ככלי מדעי: לתעד את העולם

לקריאה:

Stewart Howe Kathleen, 2003, “Mapping a Sacred Geography: Photographic Surveys by Royal Engineers in the Holy Land, 1864-1868”, In: Ryan R. James and Schwartz M. Joan (eds.), 2003, Picturing Place: Photography and the Geographical Imagination, London: I.B. Tauris. pp. 226-242  

 

 

 

 

 

 

 1. לצלם את "האחר": קולוניאליזם, אנתרופולוגיה וצילום

לקריאה:

Pinney Christopher, 2011, Photography and Anthropology, London: Reaktion Books. pp. 17-62

 

 1. הצילום כאמנות: הפיקטורליזם והאימפרסיוניזם

לקריאה:

בודלר שארל (תרגום: פרנקל מיכה וכץ אבי), 2003 (1859), "הקהל המודרני והצילום", בתוך: בודלר שארל (תרגום: פרנקל מיכה וכץ אבי), 2003, צייר החיים המודרנים: מבחר כתבים אסתטיים, בני ברק: ספרית פועלים הוצאת הקיבוץ הארצי. עמ' 81-85.

 

Robinson Henry Peach, 1980 (1896), “Idealism, Realism, Expressionism”, In: Trachtenberg Alan (ed.), 1980, Classic Essays on Photography, New Haven: Leete's Island Books. pp. 91-98

 

 

 1. הצילום כאמנות: פיקטורליזם ומודרניזם

לקריאה:

Emerson Peter Henry, 1980 (1889),”Hints on Art”, In: Trachtenberg Alan (ed.), 1980, Classic Essays on Photography, New Haven: Leete's Island Books. pp. 99-108

 

Stieglitz Alfred, 1980 (1899), “Pictorial Photography”, In: Trachtenberg Alan (ed.), 1980, Classic Essays on Photography, New Haven: Leete's Island Books. pp. 115-124

 

 

לקריאה נוספת

Nickel R. Douglas, 2008, “Peter Henry Emerson: The Mechanics of Seeing”, In: Kelsey Robin, & Stimson Blake, 2008, The Meaning of Photography, Williamstown, Mass.: Clark Art Institute, pp. 59-75.

 

 

 1. קודאק וצילום חובבים

לקריאה:

West Nancy Martha, 2000, Kodak and the Lens of Nostalgia, Charlottesville & London: University Press of Virginia. pp. 36-73       

 

 1. הצילום בשרות חברתי : ראשיתו של הצילום התיעודי

*קריאת חובה:

סקולה אלן (תרגום: בורנק פרלמוטר), 2002, "על המצאת המשמעות הצילומית", המדרשה, מס' 5, עמ' 35-55.

 לקריאה נוספת:

Czitrom Daniel and Yochelson Bonnie, 2008, Rediscovering Jacob Riis: Exposure Journalism and Photography in Turn-of-the-Century New York. New York: New Press.  

 

 1. דיון בחיבורו של וולטר בינימין "ההיסטוריה הקטנה של הצילום"

*קריאת חובה:

בנימין ולטר (תרגום: אזולאי אריאלה), 2004, היסטוריה קטנה של הצילום, תל אביב: הוצאת בבל.

 

 

 

 

ביבליוגרפית חובה:

 

בנימין ולטר (תרגום: אזולאי אריאלה), 2004, היסטוריה קטנה של הצילום, תל אביב: הוצאת בבל.

 

גאלאסי פיטר (תרגום: דורון ליבנה), 2002 (1981), "לפני הצילום: הציור והמצאת הצילום", המדרשה 5,

עמ' 69-93.

 

סקולה אלן (תרגום: בורנק פרלמוטר), 2002, "על המצאת המשמעות הצילומית", המדרשה, מס' 5, עמ' 35-55.

 

 

 

 

 

ביבליוגרפיה נבחרת:

 

בארת' רולאן (תרגום: ניב דוד), 1980, מחשבות על הצילום, ירושלים: בית הוצאת כתר.

 

 

לוסקי חיים דעואל (עורך), Reality Trauma וההגיון הפנימי של הצילום, תל אביב: מכון שפילמן

 לצילום ואבי גנור.

 

סימן-טוב נעמי(עורכת) 2002, "צילום/טקסט/אמנות", המדרשה, 5.

 

 

 

Armstrong Carol M., 1998, Scenes in a Library: Reading the Photograph in the Book 1843-1875, Cambridge Mass.: MIT Press.

 

Batchen Geffrey et al. (eds.), 2012, Picturing Atrocity: Photography in Crisis, London: Reaktion Books.

 

Batchen Geoffrey, 2006, Forget Me Not: Photography & Remember, Princeton, NJ: Princeton Architectural Press.         

 

Batchen Geoffrey, 1999, Burning with Desire: The Conception of Photography, Cambridge Mas. London: The MIT Press.

 

Behdad Ali and Gartlan Luke (eds.) 2013, Photography’s Orientalism: New Essays on Colonial Representation, Los Angeles: Getty Research Institution.

 

Bergstein Mary, 2010, Mirrors of Memory: Freud, Photography and the History of Art, Ithaca and London: Cornell University Press. 

 

Bolton Richard (ed.), 1989, The Contest of Meaning: Critical Histories of Photography, The MIT Press, Cambridge Mass. & London.

 

Braun Marta, 1995, Picturing Time: The Work Of Etienne-Jules Marey (1830-1904), Chicago: University of Chicago Press.

 

Brothers Caroline, 1997, War and Photography: A Cultural History, Routledge, London & NY.

Brown Elspeth H., 2005, The Corporate Eye, Photography and the Rationalization of American Commercial Culture 1884-1929, Baltimore and London; The Johns Hopkins University Press.

 

Cheroux Clement and Easton Elizabeth Wynne (eds.), 2011, Snapshot: Painting and Photography, Bonnard and Vuillard, New Haven: Yale University Press. 

 

Crary Jonathan, 1992, Techniques of the Observer: On Vision and Modernity in the Nineteenth Century, Cambridge Mass. & London: The MIT Press.

 

Czitrom Daniel and Yochelson Bonnie, 2008, Rediscovering Jacob Riis: Exposure Journalism and Photography in Turn-of-the-Century New York. New York: New Press.  

 

Didi-Huberman, Georges. 2003. Invention of Hysteria Charcot and the Photography of the Salpetriere. London and Cambridge MA; MIT Press.

 

De Fort-Reaulx Dominque, 2012, Painting and Photography 1839-1914, London: Thames & Hudson.

 

Donald Diana & Munro Jane (eds.), 2009, Endless Forms: Charles Darwin’ Natural Science and Visual Arts, New Haven: Yale University Press. 

 

Edward Elizabeth & Janice Hart (eds.), 2004, Photography Objects Histories: On Materiality of Images, London & NY: Routledge.

 

Edwards Elizabeth, 1992, Anthropology and Photography 1860-1920, New Haven: Yale University Press. 

 

----------------------, 2012, The Camera as Historian: Amateur Photographers and Historical Imagination, 1885-1918, Durham and London: Duke University Press.

 

Ellenbogen Josh, 2012, Reasoned and Unreasoned Images: the Photography of Bertillion, Galton, and Marey, University Park, Pa.: Pennsylvania State University Press.

 

 

Galassi Peter, 1981, Before Photography: Painting and the Invention of Photography, New York: The Museum of Modern Art.

 

Gidley Mike, 2000, Edward S. Curtis and the North American Indian, Cambridge and NY: Cambridge University Press.

 

Hacking Juliet (ed.), 2012, Photography: The Whole Story, New York & London: Prestel.

 

Hamilton Peter, 2001, The Beautiful and the Damned : the Creation of Identity in Nineteenth Century Photography, Aldershot, Hampshire, England ; Burlington, VT : Lund Humphries.

 

Hughes Alex (ed.), & Noble Andrea (ed.), 2003, Phototextualities: Intersections of Photography and Narrative, Albuquerque: University of New Mexico Press.

 

Kelsey Robin, 2007, Archive Style: Photographs & Illustrations for U.S. Surveys 1850-1890, Berkeley: University of California Press.

 

Keller Corey (ed.), 2008, Brought to Light: Photography and the Invisible, 1840-1900, New Haven: Yale University Press.

 

Knoepflmacher U.C. and Tennyson, G. B., 1977, Nature and The Victorian Imagination, Berkeley: University of California Press.

 

 

Lemagny Jean-Claude and Rouille Andre (ed.) (Translation: Lloyd Janet), 1987, A History of Photography: Social and Cultural Perspectives, Cambridge & New York: Cambridge University Press.

 

Langford Martha, 2001, Suspended Conversations: The Afterlife of Memory in Photographic Albums, Montreal & Kingston: McGill-Queen’s University Press.

Marien Mary Warner, 1997, Photography and its Critics: a Cultural History, Cambridge: Cambridge University Press.

 

Newhall Beaumont, 1982, The History of Photography: From 1839 to the Present, New York: The Museum of Modern Art.

 

Novak Daniel A., 2008, Realism, Photography and Nineteenth-century Fiction, Cambridge and NY. : Cambridge University Press.

 

Pinney Christopher, 2011, Photography and Anthropology, London: Reaktion Books.

 

Pinson Stephen C., 2012, Speculating Daguerre: Art and Enterprise in the Work of L.M. Daguerre, Chicago: Chicago University Press.

 

Rogers Molly, 2010, Delia’s Tears: Race, Science, and Photography in Nineteenth-Century America, New Haven: Yale University Press. 

 

Ryan R. James and Schwartz M. Joan (eds.), 2003, Picturing Place: Photography and the Geographical Imagination, London: I.B. Tauris.

 

Sandweiss Martha A., 2004, Print The Legend: Photography and the American West, New Heaven: Yale University Press.

 

Schaaf Larry J., 2000, The Photographic Art of William Henry Fox Talbot, Princeton, N.J. : Princeton University Press.

 

---------------, 1996, Records of the Dawn of Photography : Talbot's Notebooks P & Q, Cambridge : Cambridge University Press in cooperation with the National Museum of Photography, Film & Television.

 

Sheehan Tanya & Zervigon Andres (eds.), 2015, Photography and Its Origins, New York & London: Routledge.  

Smith Lindsay, 1998, The Politics of Focus: Woman, Children and Nineteenth-Century Photography, Manchester: Manchester University Press.

 

Smith Shawn Michelle & Wallace Maurice O. (eds.), 2012, Pictures and Progress: Early Photography and the Making of African American Identity, Durham: Duke University Press.

 

Smith Shawn Michelle, 2013, At the Edge of Sight: Photography and the Unseen, Durham & London: Duke University Press.  

 

Solomon-Godeau Abigail, 1994, Photography at the Dock: Essays on Photographic History, Institutions, and Practices, Minneapolis: University of Minnesota Press.

 

 

 

 

Tagg John, 2009, The Disciplinary Frame: Photography Truths and the Capture of Meaning, Minneapolis: The University of Minnesota Press.

 

----------, 1993, The Burden of Representation: Essays on Photographies and Histories, Minneapolis: University of Minnesota Press.

 

Trachtenberg Alan (ed.), 1980, Classic Essays on Photography, New Haven: Leete's Island Books.

 

Tucker Jennifer, 2006, Nature Exposed: Photography as Eyewitness in Victorian Science, Baltimore: The Johns Hopkins University Press.

 

Warner Marien Mary, 2010 (3 edition), Photography: A Cultural History, New York: Pearson.

 

Weaver Mike (ed.), 1989, British Photography in the Nineteenth Century: The Fine Art Tradition, Cambridge & New York: Cambridge University Press.

 

Wells Liz, 2009, Photography: A critical Introduction, New York & London: Routledge.

 

Wells Liz (ed.), 2002, The Photography Reader, Routledge, New York.

Sandler W. Martin, 2002 , Photography: An Illustrated History, Oxford & New York: Oxford University Press.

 

West Nancy Martha, 2000, Kodak and the Lens of Nostalgia, Charlottesville VI. & London: University Press of Virginia.

 

 

 

 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת