חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ג

  אמנות וכפירה וביטויין באמנות הרנסנס
  Piety and Heresy in Renaissance Visual Arts                                                          
0821-6668-01
אמנויות | חוג לתולדות האמנות
סמ'  ב'1600-1800211מכסיקו - אומנויותשיעור ד"ר בלס גולדה
סילבוס מקוצר
בקורס נדון בסוגיות נבחרות באמנות שהתפתחה במהלך משבר האמונה העמוק שפקד את הכנסיה החל מהמאה ה – 15 ומלחמות הדת באירופה במאה ה – 16. עלילות והסתות נגד קבוצות מיעוט ונגד חריגים – יהודים, מינים, מצורעים, מכשפים ומכשפות היו ביטוי של מתחים חברתיים – דתיים במרחב הקתולי והפרוטסטנטי באירופה. נדון בתופעות ובביטויים הויזואליים שלהן. 
סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לתולדות האמנות
0821-6668-01 אמנות וכפירה וביטויין באמנות הרנסנס
Piety and Heresy in Renaissance Visual Arts
שנה"ל תשע"ג | סמ'  ב' | ד"ר בלס גולדה

666סילבוס מפורט/דף מידע
אמונה וכפירה וביטויין באמנות הרנסנס
Piety and Heresy in Renaissance Visual Arts
0821-6668-01
סמסטר ב' , תשע"ג
ד"ר גולדה בלס
שיעור בחירה
 
שעות קבלה של המרצה ומיקום: יום ה' 15-16, לפי תיאום טלפוני מראש או באימייל
טלפון: 03-6471913
דוא"ל: gbalass@post.tau.ac.il
 
בקורס נדון בסוגיות נבחרות באמנות שהתפתחה במהלך משבר האמונה העמוק שפקד את הכנסיה החל מהמאה ה – 15 ומלחמות הדת באירופה במאה ה – 16. עלילות והסתות נגד קבוצות מיעוט ונגד חריגים – יהודים, מינים, מצורעים, מכשפים ומכשפות היו ביטוי של מתחים חברתיים – דתיים במרחב הקתולי והפרוטסטנטי באירופה. נדון בתופעות ובביטויים הויזואליים שלהן. 
 
The course will examine selected topics in Renaissance art created in periods of Christian faith crisis and religious wars during the 16th century. Against a backdrop of rapid social, economic, and religious transformation in Catholic and Protestant areas, Persecutions and blood accusation of Jews and Witch-hunts took place. The course will examine art as a tool for social and political propaganda.
 
דרישות הקורס :
קריאת חובה (הפריטים ימסרו לתלמידים לפני התחלת הקורס).
 
מטלת סוף קורס:
 בחינה
 
מרכיבי הציון הסופי :
 % 100 בחינה
 
 נושאי הקורס (נתון לשינויים) ופרטי קריאה רשות
 
·         מיתווה היסטורי: דת, פוליטיקה, חברה, תרבות.
 
אליאב-פלדון, מ., הרפורמציה הפרוטסטנטית, אוניברסיטה משודרת 1997.
 
·         לותר ו"הכפירה" הפרוטסטנטית בסמכות האפיפיור, במוסד הנזירות, בכמורה הקתולית- תעמולה אנטי קתולית באמנות המאה השש עשרה.
 
Bartrum, Giulia, German Renaissance Prints, 1490-1550, British Museum Press, 1995.
Strauss, Walter L., The German Single-Leaf Woodcut 1550-1600, New York, 1975. Geisberg Max and Strauss, Walter L., The German Single-Leaf Woodcut 1500-1550, New York, 1974
Koerner, Joseph Leo, The Reformation of Images, The University of Chicago Press, 2004.
Scribner, R.W., For the Sake of Simple Folk- Popular Propaganda for the German Reformation, Calderon Press 1994 Oxford.
 
 
·         צייד המכשפות
 
Zika, Charles, Exorcising Our Demons: Magic, Witchcraft and Visual Culture in Early Modern Europe, Leiden, Boston 2003.
Hults, L. C., The Witch as Muse: Art, Gender and Power in Early Modern Europe, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, c2005.
Monter, William, “Protestant Wives, Catholic Saints, and Devil’s Handmaid: Women in the Age of Reformation”, in: ?”, in: R. Brindenthal and C. Koonz, eds., Becoming Visible: Women in European History, Boston, (1977) 1987, pp. 203-219
Sullivan, Margaret A., “The Witches of Durer and Hans Baldung Grien”, Renaissance Quarterly, 53, 2000, 332-401.
 
 
·         יהודים ועלילות דם
 
Aronberg, Lavin, Marilyn, "The Altar of Corpus Domini in Urbino: Paolo Uccello, Joos Van Ghent, Piero della Francesca", The Art Bulletin, 49, 1967, 1-24
Hsia, R. Po-chia, The Myth of Ritual Murder, Jews and Magic in Reformation Germany, New Haven and London, 1988
Oberman, Heiko, The Roots of Anti-Semitism in the Age of Renaissance and Reformation, Philadelphia: Fortress Press, 1984
Schreckenberg, Heinz, The Jews in Christian Art: An Illustrated History, N.Y. 1997.
 
 
·         ונציה
·         הסעודות האחרונות של טינטורטו 
·         ציורי טינטורטו לסקואולה גרנדה די סן מרקו, הסקואולה די סן רוקו
 
Goffen, Rona, Piety and Patronage in Renaissance Venice, New Haven and London, 1986.
Martineau, J. and C. Hope, The Genius of Venice 1500-1600, London, 1983
Pullan Braian, Rich and Pure in Renaissance Venice, Oxford, 1971
Rosand, David, Myths of Venice: The Figuration of a State, University of North Crolina, 2001. 
 
 
  • המשפט של ורונזה והסעודה בבית לוי
 
Fehl, Philipp, “Veronese and the Inquisition”, Gazette des Beaux-Arts, LVIII,      1961, 325-354.
Klein, Robert and Henri Zerner, Italian Art 1500-1600 Sources and Documents, New Jersey, 1966.
 
 
·         מריה מגדלנה החוזרת בתשובה וסקרמנט החרטה במאה השש עשרה
 
Aikema, B., “Titian’s Mary Magdalen in the Palazzo Pitti: An Ambiguous  Painting and its Critics", JWCI, LVII, 1994, 48-59.
Haskins, Susan, Mary Magdalen. Myth and Metaphor, N.Y. 1993
 
 
·         מרים ה"אימקולטה" ועלייתה לשמים
 
Goffen, Rona, Piety and Patronage in Renaissance Venice, New Haven and London, 1986.
 
·         מאבק הכנסיה בכופרים בקרב לפנטו
 
 
·         טבח ההוגנוטים בצרפת
 
 
·         "ירושלים החדשה" ב Varallo
 
Wittkower, W.,”Sacri Monti in the Italian Alps”, Idea and Image. Studies in Italian Renaissance, London, 1978, 175 – 183
 
 
·         מיכלאנג'לו: יצירות מאוחרות – אמונה או כפירה? 
 
Kristof, J., "Michelangelo as Nicodemus: The Florence Pieta", Sixteenth Century Journal, XX, 1989, 163-182
Shrimplin-Evangelidis, V., "Michelangelo and Nicodemism: The Florentine Pieta", Art Bulletin, LXXI, no.1, 1989, 58-66
 
 
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת