חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  פריס, ניו יורק, לונדון: המרחב העירוני וחווית המודרניות
  Paris, New York and London: Urban Spaces and Modernity                                               
0821-6658-01
אמנויות | חוג לתולדות האמנות
סמ'  ב'1600-1800211מכסיקו - אומנויותשיעור ד"ר קלורמן-עראקי נעמה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
קורס זה יבחן ביטויים של עירוניות ומודרניות מסוף המאה ה- 19 ועד אמצע המאה ה- 20 בפריס, לונדון וניו יורק לאור פעילויות תרבותית ואומנותית של התקופה, ומתוך הקונטקסט של אירועים חברתיים והיסטוריים. הדיון ישלב עיון בחיבורים תיאורטיים רלבנטיים ובספרות המחקר. החל מאמצע המאה ה- 19 חלו שינויים בתרבות הפנאי של המעמדות שונים, התגבשו תפיסות חדשות של חווית המודרניות ועלו פרקטיקות תרבותיות שלא היו נהוגות קודם. על רקע זה נדון בטרנספורמציה של המרחב העירוני, ההתניידות בו, ובתופעת השוטטות העירונית (Flanerie) של פריס בתקופת תוכנית אוסמן (1852-1870). תהליכים אלה ייבדקו בשדה האומנות גם בקרב אומנים אימפרסיוניסטים, כמו אדוארד מנה(Edouard Manet) ופייר אוגוסט רנואר (Pierre-Auguste Renoir). נבחן אספקטים נוספים המזוהים עם עירוניות, כגון ניכור, פחד מההמון והיקסמות. על כך נלמד מתוך הכתבים של גאורג זימל, שרל בודלר, וולטר בנימין ועוד. סוגיות אלו גם יבדקו בהקשר לפעילות האומנותית והתרבותית של התנועה הסוריאליסטית של שנות ה- 20 וה- 30, שראתה בחוויה העירונית ובמראות של פריס פוטנציאל לשחרור מכבלי ההיגיון, וביקשה לפנות ללא מודע ולדמיון. כמו כן הקורס יעסוק בייצוגים של תרבויות שוליים, חיי לילה ומיניות חתרנית במרחב העירוני. נדון בהיבטים אלו על פי התצלומים של פריס בשנות ה- 30 שצילם ברסאי (Brassaï), ולפי הייצוגים של ניו יורק בשנות ה- 70 של לאונרד פינק (Leonard Fink) ונן גולדין(Nan Goldin). דימויים אלה יושוו לייצוגים של קבוצות תרבות שוליות כמו פאנקיסטים, ראסטאס (Rastas) ומודס (Mods) בלונדון של שנות ה- 70 וימוקמו בקונטקסט הפוליטי והתרבותי של הרחוב באותן שנים. עוד נעסוק בפעילות התיאורטית והאומנותית של תנועת ה Situationist International שפעלה בפריס בין אמצע שנות ה- 50 לראשית שנות ה- 70, וביקרה את האורבניות, את הקפיטליזם המודרני, ואת תרבות ה Spectacle. נבחן פרקטיקות שונות שקבוצה זו פיתחה, כמו ה- Detournement, באמצעותן ביקשו לעצב ולייצר מחדש את המרחב העירוני כמרחב של חופש ומשחק. נבחן את ההתרסה נגד האורבניות גם תוך חקירת ייצוגים ומגמות תרבותיות של תנועת הפולשים (squatters) בלונדון של שנות ה- 70, ובגלומים שונים של גרפיטי ברחובות עיר זו. הקורס ימשיך בדיון בעבודות של אמנים שפעלו בניו יורק בשנות ה- 70 ואשר סימנו את המעבר למגמות פוסט-מודרניות באמנות. יוצרים אלה ביקשו לבקר את האורבניות, לעצב מחדש את המרחב העירוני ולייצר בו "סיטואציות" חדשות. נבדוק למשל את הפעילות האמנותית של קבוצת Anarchitechture ואת האופן בו השתמשו באדריכלות ככלי להעברת ביקורת חברתית. נדון בפיסול ארכיטקטוני במבנים המיועדים להריסה של גורדון מטה קלרק (Gordon Matta-Clark), ובחללים קולקטיביים שהוקמו עבור אומנים כגון מסעדת Food בסוהו. נעסוק בפעילות של יוצרים נוספים אשר השתמשו בנוף האורבני של ניו יורק כחומר גלם ליצירותיהם, למשל עבודות המחול של טרישה בראון (Trisha Brown) והיצירות הקונספטואליות של לורי אנדרסון (Laurie Anderson). נחתום את הקורס בדיון בפעילות תרבותית חברתית במרחב העירוני בזמננו כפי שבאה לידי ביטוי בפעילות ה- Occupy Movement ו- Slut Walk.
סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לתולדות האמנות
0821-6658-01 פריס, ניו יורק, לונדון: המרחב העירוני וחווית המודרניות
Paris, New York and London: Urban Spaces and Modernity
שנה"ל תשע"ה | סמ'  ב' | ד"ר קלורמן-עראקי נעמה

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת