חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  האמנות בפירנצה 1600-1400: בין רפובליקה ודוכסות
  Art in Florence 1400 to 1600: Between Republic and Dukedom  
0821-6653-01
אמנויות | חוג לתולדות האמנות
סמ'  א'1200-1400206אמכסיקושיעור ד"ר בלס גולדה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הקורס יעסוק בסוגיות נבחרות של האמנות שהתפתחה בפירנצה במשך כמאתיים שנים. בתקופת הרפובליקה הפיורנטינית, במאה החמש עשרה, רוב יצירות האמנות נעשו על פי הזמנות ציבוריות של מועצת העיר, הגילדות, גופים כנסייתיים, אך גם על פי הזמנות של פטרונים פרטיים ממעמד הבורגנות הגבוהה של העיר. עם כינונה של פירנצה כדוכסות במאה השש עשרה, רוב יצירות האמנות בעיר הוזמנו על ידי הדוכסים הגדולים של משפחת מדיצ'י וכוונו לצרכיהם. נעמוד על התמורות האיקונוגרפיות והסגנוניות בתהליך זה.

Course description

The course will examine selected topics of the Florentine art created  over the course of  two hundred years. In the period of the Florentine Republic of the 15th century, a major part of the art was the result of public enterprises commissioned by the city government, the guilds and ecclesiastical organizations, but also by individual patrons from the  upper bourgeoisie of the city. When Florence became a Grand Dukedom  in the 16th century, most of the city art was commissioned by the Grand Dukes of the Medici and was  intended to support  their aims and requirements. We shall study the iconographical and stylistic issues  of  this process.

 

 

 

 

 

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לתולדות האמנות
0821-6653-01 האמנות בפירנצה 1600-1400: בין רפובליקה ודוכסות
Art in Florence 1400 to 1600: Between Republic and Dukedom
שנה"ל תשע"ח | סמ'  א' | ד"ר בלס גולדה

סילבוס מפורט/דף מידע

הפקולטה לאמנויות

החוג לתולדות האמנות

 

סילבוס

 

שם הקורס : האמנות בפירנצה 1400 – 1600: בין רפובליקה לדוכסות

שם הקורס באנגלית : Art in Florence 1400 to 1600: Between Republic and Grand Dukedom

 

סמסטר א תשע"ח

2 ש"ס

סוג המסגרת: שיעור בחירה

 

שם המרצה: גולדה בלס

טלפון : 03-6471913

דואר אלקטרוני:  gbalass@post.tau.ac.il 

שעת קבלה: יום  ג, שעה 11 – 12, בניין: מכסיקו,  חדר:  114 (לפי תאום מראש במייל)       

 

דרישות הקורס : נוכחות בשיעורים, קריאת פרקים ביבליוגרפיים

מטלת סוף קורס: בחינה על חומר השיעורים + קריאת חובה (רשימת הפריטים תימסר לתלמידים עם התחלת הקורס).

מרכיבי הציון הסופי : % 100 בחינה

 

תאור

הקורס יעסוק בסוגיות נבחרות של האמנות שהתפתחה בפירנצה במשך כמאתיים שנים. בתקופת הרפובליקה הפיורנטינית, במאה החמש עשרה, רוב יצירות האמנות נעשו על פי הזמנות ציבוריות של מועצת העיר, הגילדות, גופים כנסייתיים, אך גם על פי הזמנות של פטרונים פרטיים ממעמד הבורגנות הגבוהה של העיר. עם כינונה של פירנצה כדוכסות במאה השש עשרה, רוב יצירות האמנות בעיר הוזמנו על ידי הדוכסים הגדולים של משפחת מדיצ'י וכוונו לצרכיהם. נעמוד על התמורות האיקונוגרפיות והסגנוניות בתהליך זה.

The course will examine selected topics of the Florentine art created  over the course of  two hundred years. In the period of the Florentine Republic of the 15th century, a major part of the art was the result of public enterprises commissioned by the city government, the guilds and ecclesiastical organizations, but also by individual patrons from the  upper bourgeoisie of the city. When Florence became a Grand Dukedom  in the 16th century, most of the city art was commissioned by the Grand Dukes of the Medici and was  intended to support  their aims and requirements. We shall study the iconographical and stylistic issues  of  this process.

 

 

 

 

 

 

 

 

נושאי הקורס (נתון לשינויים)

  1. מיתווה היסטורי: פוליטיקה, חברה, תרבות.

ביבליוגרפיה - רשות

ארבל, ב. הרנסנס האיטלקי. צמיחתה של תרבות חילונית, תל אביב, 2000.

האוזר, א. היסטוריה חברתית של האמנות והסיפרות, תל-אביב, 1971.

Andres G., J. Hunisak and R. Turner, The Art of Florence, 2 vols., New York, 1988.

Levey, M., Florence. A Portrait, U.S.A., 1996.

פירנצה 1400 - 1500: פרויקטים ציבוריים

  1. מרכז דתי – בית הטבילה

ביבליוגרפיה - רשות

Krautheimer, R., Lorenzo Ghiberti, 2 vols., New York, (1956) 1970

2. גילדות - אורסנמיכלה

ביבליוגרפיה - רשות

Kreytenberg, G., Orcagna's Tabernacle in Orsanmichele, Florence and New York, 1994

3. מנזרים - סן מרקו

ביבליוגרפיה - רשות

Hood, W., Fra Angelico at San Marco, New York, 1993

פירנצה 1400 - 1500: פרויקטים פרטיים

  1. הפטרון והקפלה המשפחתית : קפלה ברנקאצ'י; קפלה מדיצ'י; קפלה טורנבאוני; קפלה ססטי.

ביבליוגרפיה - רשות

Borsook E.and J. Offerhaus, Francesco Sassetti and Ghirlandaio at

Santa Trinita, Florence, Doornspijk, 1981

Cole Ahl, D., (ed.), The Cambridge Companion to Masaccio, Cambridge Mass, 2002

  1. אמנות ההנצחה : פיסול: פסל הפרש, הקבר, הדיוקן.

ביבליוגרפיה - רשות

Blake-McHam, S. (ed.), Looking at Italian Renaissance Sculpture, Cambridge Mass., 1998.

Schuyler, J., Florentine Busts: Sculpted Portraits in the Fifteenth Century, New York and London, 1976.

 

פירנצה 1500 - 1600

1. המדיצ'י ופלאצו וקיו: חדר המועצה הגדולה, הסטודיולו, קפלה אלאונורה.

ביבליוגרפיה - רשות

Jacks, P. (ed.), Vasari’s Florence, Cambridge Mass., 1998.

Richelson, P. W., Studies in the Personal Imagery of Cosimo I de’ Medici, Duck of Florence, New York and London, 1978.

Rubinstein, N, The Palazzo Vecchio 1298-1532, Oxford, 1995.

Starn, R. and L. Partridge, Arts and Power. Three Halls of State, Oxford, 1992.

Van, V., H., Cosimo I de' Medici and His Self- Representation in Florentine Art and Culture, Cambridge Mass., 2006.

  1. מוטיבים של תעמולה פוליטית בפסלי הפיאצה דלה סיניוריה.

ביבליוגרפיה - רשות

Blake- McHam, Sarah (ed.), Looking at Italian Renaissance Sculpture, Cambridge Mass., 1998.

Benvenuto, C. (1500-1571), The Autobiography of Benvenuto Cellini, New York, 1985.

Fader, M., Sculpture in the Piazza della Signoria as Emblem of the Florentine Republic, Ph.D., diss., University of Michigen, 1977.

Galluci, M. A., Rossi, P. L., Benvenuto Cellini: Sculptor, Goldsmith, Writer, Cambridge Mass., 2004.

Pope- Hennessy, J., Cellini, London, 1985.

Van, V., H., Cosimo I de' Medici and His Self- Representation in Florentine Art and Culture, Cambridge Mass., 2006.

רשימת ספרות רשות 

ארבל, ב. הרנסנס האיטלקי. צמיחתה של תרבות חילונית, אוניברסיטה משודרת, 2000.

האוזר, א. היסטוריה חברתית של האמנות והסיפרות, 2 כרכים, הקיבוץ המאוחד, תל-אביב, 1971.

קלרק, ק. ציויליזציה, מודן, תל-אביב, 1996.

רייס, י.פ. וגרפטון א. אירופה בראשית העת החדשה 1460 – 1559, תל-אביב, 2000 (תרגום).

Andres G., J. Hunisak and R. Turner, The Art of Florence, 2 vols., New York, 1988.

Blake-McHam, Sarah (ed.), Looking at Italian Renaissance Sculpture, Cambridge, 1998.

Dale, Kent, Cosimo de' Medici and the Florentine Renaissance, Yale UP., 2000.

Goldthwaite, Richard A., The Building of Renaissance Florence. An Economic and Social History, John Hopkins UP, 1980.

Hager, H.S. (ed.), Leonardo, Michelangelo and Raphael in Renaissance Florence from 1500 to 1508, Washington D. C., 1992.

Hartt, F., History of Italian Renaissance Art, Thames and Hudson, London, 1979.

Heydenreich, L.H., Architecture in Italy, 1400-1500, New Haven, 1996.

Hibbard, Christopher, The Rise and Fall of the House of Medici, Penguin, 1974

Jacks, Philip (ed.), Vasari’s Florence, Cambridge University Press, 1998.

Levey, Michael, Florence, A Portrait, Harvard UP., 1996.

Lotz, W., Architecture in Italy, 1500-1600, New Haven, 1995.

Nicolai Rubinstein, The Palazzo Vecchio 1298-1532, Oxford, 1995.

Pope-Henessy, J., Italian Renaissance Sculpture , Phaidon, Oxford, 1986.

Richelson, Paul William, Studies in the Personal Imagery of Cosimo I de’ Medici, duck of Florence, New York and London, Garland Publishing, Inc., 1978.

Schuyler, J., Florentine Busts: Sculpted Portraits in the Fifteenth Century, New York and London, 1976.

Starn, R. and L. Partridge, Arts and Power. Three Halls of State, Oxford, 1992.

Various autores, The Medici, Michelangelo, and the Art of Late Renaissance Florence, Yale UP., 2002

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת